Jėzus kalba apie čenelingą

TEMOS: Daugelis žmonių gali nustatyti savo sąmonės derintuvą – daugelis pagauna psichinės karalijos bangas – astralinės būtybės turi skirtingus ketinimus – savo mokytojais rinkitės pakylėtuosius mokytojus – čenelingo rizika – Hitleris buvo tamsos jėgų mediumas – tamsos jėgos gali užgrobti jūsų protą – būkite pusiausvyroje ir naudokitės sugebėjimu atskirti – daugelis žmonių sugeba pagauti dvasinės karalijos bangas – daugelis žmonių gali vystyti savo gebėjimą pagauti bangas – mokykitės skaityti vibracijas, lygindami jas su žinomomis aukštesnėmis vibracijomis – ištirkite savo motyvus – negalite augti nemėgindami – raktas yra pusiausvyra – išbandykite dvasias – pirmiausia siekite Kristiškumo

Klausimas: Jėzau, koks tavo požiūris į čenelingą?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Mokymai šioje svetainėje paaiškina, kad Dievo kūrinija yra sukurta iš energijos. Yra daug Dievo kūrinijos lygmenų, ir skirtumas tarp jų yra tik jų vibracijose. Teisingai suderinęs sąmonės derintuvą, žmogus gali gauti idėjas ir žinias iš kitų karalijų.

Virš materialios visatos egzistuoja kelios karalijos, kurių vibracijos yra per žemos dvasinei karalijai. Vieną tokią karaliją mes vadiname šmėklų karalija arba astraline plotme. Šioje karalijoje gyvena didelis skaičius būtybių. Žemėje matote, kad žmonės yra daugybėje skirtingų sąmonės lygmenų. Tas pats galioja ir astralinei plotmei.

  • Žemesniuosiuose astralinės karalijos lygmenyse atrasite būtybes, aiškiai turinčias piktų ketinimų. Šios būtybės sąmoningai mėgina manipuliuoti žmonėmis turėdamos įvairiausių tikslų, tame tarpe ir pavogti dvasinę energiją iš jų.

  • Viduriniuose astralinės karalijos lygmenyse atrasite būtybes, neturinčias piktų ketinimų, jos tiesiog veikia iš nežinojimo. Aukštesniuose astralinės karalijos lygmenyse atrasite būtybes, pasiekusias tam tikrą dvasinio supratimo lygį. Tokios būtybės materialaus pasaulio žmonėms gali atrodyti pažengusios ir išmintingos.

  • Šios būtybės gali neturėti piktų ketinimų, ir jos gali sugebėti duoti žmonėms nurodymus ir mokymus, kuriuose bus tam tikra dalis tiesos. Tačiau jums reikėtų užduoti sau klausimą, kodėl šios būtybės gyvena astralinėje karalijoje ir kodėl jos nepakilo į dvasinę karaliją. Priežastis ta, kad dėl įvairių psichologinių priežasčių šios būtybės įstrigo tame Dievo kūrinijos lygmenyje. Todėl jeigu nenustosite bendrauti su tokiomis būtybėmis, jūs taip pat rizikuojate įstrigti tame pačiame lygmenyje.

  • Daugumai mokinių sunku pakilti savo sąmonėje aukščiau už savo mokytoją. Todėl, kai renkatės sau dvasinį mokytoją, turėtumėte rinktis iš pakylėtųjų mokytojų tarpo. Jeigu norite maksimalaus dvasinio augimo ir norite pakilti į dvasinę karaliją, kodėl tuomet rinktumėtės mokytoją, gyvenantį žemesniame lygmenyje? Žinoma, jeigu norite tik „dvasinių pramogų“, tuomet astralinės būtybės yra tikri ekspertai, sugebantys pasakoti žmonėms tiksliai tai, ką nori girdėti jų ego.

Neketinu absoliutinti ir sakyti, kad bet koks čenelingas yra automatiškai pavojingas. Visgi žinau, jog kai kurie Naujojo Amžiaus žmonės tiki idėja, kad čenelingas yra visiškai nerizikingas. Turiu jums atvirai pasakyti – ši idėja neteisinga.

Plačiausia prasme, čenelingą galėtume apibūdinti kaip procesą, kurio metu žemėje esantis asmuo nustato savo sąmonės derintuvą ir susiderina su Dievo kūrinijos lygmens, esančio už materialios visatos ribų, bangomis. Tačiau, jeigu manote, kad viskas, kas yra už materialios visatos ribų yra gera ir dvasinga, kenčiate nuo labai pavojingos iliuzijos.

Kad pamatytumėte šios iliuzijos pavojingumą, jums tereikia pažvelgti į kai kurių žmonių veiksmus. Kaip manote, kodėl kai kurių žmonių daromi veiksmai yra aiškiai blogi? Taip yra dėl to, kad šie žmonės suderino savo sąmonę su žemesniu Dievo kūrinijos lygmeniu. Pavyzdžiui, tikriausiai žinote, kad Adolfas Hitleris žavėjosi okultizmu. Tačiau iš tiesų jis buvo tamsos jėgų mediumas, kuriuo jos manipuliavo ir naudojosi savo tikslams. Tad pažiūrėjus į Hitlerio gyvenimą ir mirtį turėtų pasidaryti akivaizdu, jog čenelingas nėra nerizikinga veikla.

Kai kurie žmonės leido tamsos jėgoms įtakoti ar netgi visiškai užgrobti jų sąmonę. Todėl tokie žmonės dažnai yra tamsos jėgų įrankiai, savo ar ne savo noru, žinodami ar nežinodami.

Mėginu jums čia paaiškinti, kad, jeigu manote, jog čenelingas yra visiškai be rizikos, tuomet įžengėte į vieną kraštutinumą. Kitame kraštutinume yra žmonės, niekada nedrįstantys prisiliesti prie savo sąmonės derintuvo ir nebandantys išeiti už materialios visatos ribų. Abiejų šių grupių žmonių požiūriui į dvasinį augimą trūksta pusiausvyros.

Jeigu pažvelgtumėte į kai kuriuos dvasingiausius žmones žemėje, pamatytumėte, jog tėra tik viena priežastis, kodėl šie žmonės yra dvasingi. Priežastis ta, kad jie suderino savo sąmonę pagauti dvasinio pasaulio bangas. Šio susiderinimo dėka, tie žmonės gauna įžvalgas, supratimą, o kartais ir įvairias žinias iš dvasinės karalijos.

Daugelis žmonių žemėje jau yra atviri ir susiderinę su kažkuo už materialios visatos ribų, ir dar daugiau žmonių taps atviri ateinančiais dešimtmečiais. Šis atvirumas yra labai svarbi dvasinio plano kelti žmonijos sąmonę dalis. Apskritai kalbant, nenoriu, kad žmonės uždarytų savo protus. Tačiau norėčiau žmonėms patarti, kad jie labai apgalvotai rinktųsi su kuriuo lygmeniu, su kuria radijo stotimi, užmegzti kontaktą.

Norėčiau paskatinti žmones mokytis kaip nustatyti savo sąmonės derintuvą ir susiderinti su kažkuo už materialaus pasaulio ribų. Tačiau, žinoma, norėčiau, kad žmonės išmoktų pagauti dvasinio pasaulio bangas ir nenukreiptų savo sąmonės į žemesnes karalijas. Šį įžvalgumą galima pasiekti tik apsivilkus savo asmeninį Kristiškumą, ir aš duodu daug įrankių ir mokymų, padėsiančių žmonėms tai pasiekti.

Turiu jums atvirai pasakyti, kad matau daug nuostabių žmonių Naujojo Amžiaus judėjime, kurie yra netgi labai atviri idėjai, jog žmonės gali bendrauti su dvasiniu pasauliu. Tačiau kai kurie iš šių žmonių mėgina paimti dangų jėga, ir mėgina užmegzti ryšį su netyrais motyvais. Šie motyvai gali būti puikybė, poreikis išaukštinti save, valdžios ir kontrolės troškimas, arba troškimas patirti nepaprastus reiškinius. Jeigu sieksite vidinio bendravimo iš perdėto troškimo arba netyrais motyvais, tikėtina, jog susiderinsite su lygiu, esančiu žemiau dvasinės karalijos.

Todėl turėtumėte labai gerai įsisąmoninti savo motyvus. Geriausias būdas įveikti netobulus motyvus yra dėti pastangas vystant savo asmeninį Kristiškumą. Ieškokite pirmiausia Dievo karalystės, ieškokite pirmiausia Kristaus sąmonės, o visa kita jums bus pridėta.

Pusiausvyra visada yra raktas į dvasinį augimą. Yra sakančių, jog dėl egzistuojančios rizikos užmegzti kontaktą su šmėklomis, jokiu būdu neturėtumėte bandyti su kuo nors užmegzti asmeninio ryšio. Jeigu priimsite šią idėją, kaip tuomet pakilsite virš tam tikro lygio kelyje? Kita vertus, yra akivaizdžiai pavojinga sakyti, jog kiekvienas turėtų bandyti užmegzti ryšį ir kad čia nėra jokios rizikos.

Tam tikrame dvasinio kelio lygmenyje žmogus turi išvystyti sugebėjimą pakilti virš materialios visatos ir bendrauti su dvasine karalija. Tačiau šis bendravimas turėtų vykti tik per to žmogaus Kristaus AŠ. Per Kristaus AŠ galite išbandyti dvasias ir sužinoti, ar jos yra iš Dievo.

Jeigu niekada nemėginsite užmegzti šio ryšio, paprasčiausiai negalėsite augti aukščiau tam tikro lygio. Tačiau, jeigu bandysite šį ryšį užmegzti nesinaudodami įžvalgumu, iš tiesų rizikuojate. Todėl sutelkite savo dėmesį į Kristiškumo vystymą, ir nesiekite šio vidinio ryšio per prievartą. Tiesiog auginkite savo Kristiškumą ir leiskite savo dvasiniam mokytojui rasti jus, kai būsite pasiruošęs.

Šią idėją aš pateikiau palyginime apie mergeles, kurios pasiruošė jaunikio atvykimui. Jeigu gyvybės srautas mėgina jėga paspartinti procesą, jam gali atitekti ne tas jaunikis, ir šios jungtuvės nebus atliktos danguje.

Kai kurie žmonės yra taip tvirtai įstrigę materialistinėje sąmonės būsenoje, kad jiems tiesiog neįmanoma bendrauti su kažkuo už materialaus pasaulio ribų. Jeigu pakilote virš šio lygio ir pasiekėte kažkokį ryšį, kodėl dar truputį nepasistengus ir nepasiekus Kristaus įžvalgumo? Kodėl nebūti tikriems, kad bendraujate su tikraisiais Mokytojais dvasinėje karalijoje, o ne su būtybėmis žemesniuose lygmenyse?

Mano kolegos ir aš esame pasiruošę ir norime bendrauti su kiekvienu, pasiekusiu tam tikrą Kristiškumo lygį. Ieškokite mūsų su įžvalgumu bei tyrais motyvais ir atrasite mus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels