Kodėl tai yra vadinama Vidurio Keliu?

TEMOS: Mokymas visada yra duodamas tam tikram sąmonės lygiui – induizmas uždusintas doktrinomis – asketikai nueina į priešingą kraštutinumą – Vidurio Kelias yra aukščiau už kraštutinumus

Klausimas: Žinome, kad Budos mokymas apie Vidurio Kelią nėra vidurys tarp dviejų dualistinių kraštutinumų. Bet dabar man pasidarė smalsu sužinoti, kodėl tai tapo pavadinta Vidurio Keliu.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Gautamos Budos per Kim Michaels:

Kaip daug kartų aiškinome, kai duodame mokymą, nemėginame perduoti aukščiausio įmanomo mokymo. Nes mes netgi nenaudojame koncepcijos „aukščiausias.“ Nes tai, žinoma, yra dualistinė koncepcija apie aukščiausius ir žemiausius ir apie palyginimus. Todėl, kai duodame mokymą, jis būna pritaikytas konkretiems žmonėms, kuriuos mėginame pasiekti. Ir mes privalome pritaikyti mokymą prie jų kultūros, prie jų tikėjimo sistemos, prie jų sąmonės būsenos.

Tad kai aš atnešiau budizmo mokymus, situacija buvo tokia, kad induistinė visuomenė buvo nugrimzdusi į tokį sustabarėjimą, su įvairiais dirbtiniais braminų sukurtais konstruktais, jog visa tai buvo pavirtę išoriniu ritualų keliu. Tačiau antra vertus, Indijoje taip pat egzistavo sena asketikų tradicija, kurie pasitraukdavo iš pasaulio, ir imdavosi įvairiausių ekstremaliausių priemonių savo kūnui kankinti, lyg norėdami nubausti kūną dėl to, kad jis tapo jų proto kalėjimu.

Ir todėl mano tikslas buvo nutiesti tiltą tarp šios prarajos, kuomet daugelis dvasingų ano meto žmonių manė privalantys būti viename iš šių kraštutinumų. Tačiau, kaip aš pats atradau, nė vienas iš šių kraštutinumų negali jūsų atvesti į nušvitimą. Nušvitimą reikia atrasti kažkur kitur, ne viduryje tarp kraštutinumų, o visiškai kitokiame požiūryje.

Tad anais laikais Vidurio Kelio koncepcija, ypač Rytų kultūroje, turėjo kitokią prasmę nei tai turi šiandien Vakaruose, kur vakarietiškas protas yra labiau linijiškas – ir todėl mano, kad Vidurio Kelias yra vidurio taškas tarp dviejų kraštutinumų. Kai tuo tarpu rytietiškas protas, ypač anais laikais, turėjo kitokią koncepciją, tai turėjo kitokias konotacijas, ir tai reiškė kažką, kas buvo aukščiau už senuosius požiūrius.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com