Helijas ir Vesta plius Alfa ir Omega plius trejybė

TEMOS: Alfa ir Omega aukščiausi hierarchai – El Šadai – Vedos – Bramanas – trejybė

Klausimas: Koks yra ryšis tarp Helijo ir Vestos / Alfa ir Omegos, El Šadai, Bramano ir Trejybės?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip yra paaiškinama kitur, Alfa ir Omega yra aukščiausi šios nepakilusios sferos dvasiniai hierarchai. Helijas ir Vesta yra dvasiniai hierarchai, pavaldūs Alfai ir Omegai. El Šadai yra senovinis Dievo, kurį vadinu Kūrėju, vardas. Vedose jis yra vadinamas Bramanu, aukščiausia jėga, sukūrusia šią visatą.

Trejybė yra pirmasis pasireiškimo lygmuo, atvedęs prie formų pasaulio sukūrimo. Tėvą galima prilyginti Kūrėjui arba Bramanui. Sūnus yra visuotinė Kristaus sąmonė, iš kurios viskas buvo sukurta, ir induistinėje trejybėje jis yra vadinamas Višnu. Šventoji Dvasia yra kūrybinė jėga, kuri yra lyg energijos srautas, nuolatos tekantis iš Kūrėjo centro per visus kūrinijos lygmenis į tolimiausius formų pasaulio kampelius. Ji nuolatos siekia sugrąžinti visą energiją į Dievo tyrumą ir tobulumą. Induistai vadina ją Šiva – viso, kas netikra, naikintoju.

Tačiau iš tiesų, trejybė turėtų būti išplėsta, idant į ją būtų įtraukta ir Dangiškoji Motina, moteriškasis Dievo aspektas. Kūrėjas yra vyriškasis Dievo aspektas, ir jis sudaro poliariškumą su moteriškuoju Dievo aspektu. Iš jų sąjungos yra sukuriamas Sūnus, visuotinė Kristaus sąmonė. Šventoji Dvasia yra kūrybinis impulsas, skatinantis Kristaus sąmonę tekėti į įvairius formų pasaulio pasireiškimus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels