Ar pakylėtieji mokytojai jaučia frustraciją?

TEMOS: Pakylėtieji mokytojai žino Laisvos Valios Įstatymą – mokytojai neturi jokio standarto žmonių elgesiui teisti – Žemė atvaizduoja žmonių sąmonę – tyra vizija neteisia – Kristus visada yra ten, kur esate jūs – Kristus padeda žmonėms pasiekti sekančią pakopą – Priimkite ilgalaikę pasaulėžiūrą – išsilaisvinkite nuo teisimo – standartas ir laikas

Klausimas: Pakylėtieji mokytojai turėjo matyti, kaip auksinės galimybės Žemei transcenduoti į aukštesnės energijos sferas viena po kitos nueidavo perniek per šiuos praėjusius 2000 metų. Kaip jie gali neprarasti kantrybės su Žeme, kaip jie gali neimti nekęsti tamsos jėgų, gadinančių šias auksines galimybes, kurias pakylėtieji mokytojai mums duoda? Suprantu, kad mokytojai yra pernelyg ištikimi Laisvai Valiai, kad leistų sau jausti frustraciją, bet ar jie neklausia savęs, negalėdami tuo patikėti, kaip žmonės gali švaistyti gyvenimą po gyvenimo neaugdami?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tavo klausimas yra suprantamas, tačiau jis taip pat remiasi populiaria prielaida, kuri yra atitrūkusi nuo to, kas mes esame, realybės.

Mes aiškiai matome, kad formų pasaulio tikslas yra padėti augti savimonę turinčių būtybių sąmonei. Ir būdas, kuriuo Kūrėjas pasirinko tai daryti, buvo suteikti savimonę turinčioms būtybėms laisvą valią ir leisti joms ją įkūnyti, kol jie išmoks daryti pasirinkimus, kurie keltų aukštyn Visumą.

Tad, kai mes žvelgiame į Žemę, į ją nežiūrime su sąmone, kad egzistuoja kažkoks aukščiausias standartas, pagal kurį turėtų būti vertinamas gyvenimas Žemėje. Kitaip tariant, mes neturime gėrio ir blogio standarto, pagal kurį sakytume, kad viskas šiuo metu yra blogai.

Priešingai. Kas padeda sąmonei augti? Tai yra tai, kad būtybės projektuoja savo sąmonės visumą – save – ant Materijos šviesos ir tuomet patiria tai, ką ji jiems atspindi. Jie tai daro tol, kol jiems pasidaro gana tam tikros patirties ir jie nusprendžia: „Noriu būti daugiau už savo dabartinį aš.“

Tad kas yra dabartinės sąlygos Žemėje? Jos tiesiog yra dabartinės žmonijos sąmonės atspindys. Todėl dabartinės sąlygos yra tobula galimybė žmonėms transcenduoti savo savasties jausmą. Taip visada buvo ir visada bus.

Žinoma, mūsų rolė yra laikytis tyros vizijos žmonėms, o tai reiškia, kad mes turime planą aukščiausiam žmonijos turimam potencialui, kuris yra paremtas tuo, kur kolektyvinė sąmonė yra šiuo metu. Tačiau ką gi reiškia laikytis tyros vizijos? Tai reiškia, kad mes laikomės šios vizijos be jokio teisimo.

Ar suvokiate, kaip tai yra svarbu? Tyros vizijos laikymasis NEREIŠKIA, kad turite išankstinį standartą, kaip žmonės turėtų naudotis savo LAISVA valia. Standartas VISADA yra sukuriamas iš dualistinės sąmonės, kaip paaiškiname knygoje Motinos Žemės gydymas. Mes nežvelgiame į žmoniją ir nesakome: „Na tikrai, tas ir anas neturėjo įvykti, ir kaip pikta, kad žmonės ir vėl pasirinko žemesnįjį kelią.“ Vietoj to, mes žvelgiame tik į tai, kas yra, ir tuomet laikomės vizijos, kaip žmonės sugebės žengti tą sekantį žingsnį.

Tai yra dažnai tarp pakylėtųjų mokytojų mokinių pasitaikantis klaidingas supratimas, kad Kristaus sąmonė reiškia aukštesnį standartą, pagal kurį mes teisiame žmones. Tačiau iš tikrųjų, Kristaus sąmonė reiškia standarto nebuvimą – ar bent jau ne tokį standartą, kaip jį supranta dualizme įstrigę žmonės.

Kuo yra reikšmingas mano prieš 2000 metų įvykęs įsikūnijimas? Jis reikšmingas tuo, kad Kristus VISADA yra ten, kur esate jūs. O tai iš tiesų reiškia, kad niekada negalite nusileisti į tokį sąmonės lygmenį, kuriame Kristus neegzistuotų. Be jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta. O tai iš tiesų reiškia, kad net ir regimai žemiausiose sąlygose ar formose egzistuoja Kristaus sąmonės sėkla. Tai reiškia, kad bet kokia sąlyga formų pasaulyje savyje turi raktą transcenduoti tą sąmonės lygmenį, iš kurio buvo sukurta ši forma. Kitaip tiesiog negali būti.

Kristus neateina pas žmones su aukštesniu standartu, reikalaujančiu iš jų akimirksniu pakilti aukštyn per daugybę laiptelių. Kristus nežiūri į žmones ir nesako: „Na, kai tapsi vertas, tuomet aš tau padėsiu transcenduoti šią sąmonės būseną.“ Vietoj to, Kristus prie jų prieina su atskaitos tašku, kuris gali jiems padėti palypėti laipteliu aukščiau jų asmeniniame kelyje. Kristus VISADA yra pasirengęs padėti kiekvienam žmogui transcenduoti jo dabartinį sąmonės lygmenį ir priartėti prie vienovės. (Atkreipkite dėmesį, kad konkretus mokytojas iš tiesų gali atsisakyti dirbti su žemiau tam tikro sąmonės lygmens esančiais mokiniais, tačiau visuotinis Kristaus protas atras būdų dirbti su kiekvienu, ką iliustruoja mano nusileidimas į pragarą.)

Kai žmogus pagaliau žengia šį žingsnį, mes tai matome kaip pergalę. Kai žmogus nežengia sekančio žingsnio, mes žinome, kad pagal įstatymą, žmogus tik padidins įtampą, kuri privers jį transcenduoti savo dabartinį savasties jausmą. Tad net ir tai yra žingsnis į progresą. Tas pats galioja žmonių grupėms ir visai žmonijai. Būdami pakylėtuoju mokytoju, išmokstate žiūrėti iš ilgalaikės perspektyvos ir matote, kad kelias į progresą dažnai vingiuoja ir daro posūkius, tačiau galiausiai jis vis tiek atves prie sąmonės pakylėjimo tikslo. Jeigu to neišmoksite, „nupulsite“ atgal į įsikūnijimą ir vėl įsitrauksite į dualistinę kovą, kad „priverstumėte kitus jų pačių labui.“ Matote, kiekvienas pasirinkimas turi pasekmes. O kuo nemalonesnės bus pasekmės, tuo greičiau jos atves žmones prie taško, kuomet jie bus pasirengę transcenduoti savo dabartinį savasties jausmą.

Kai paleisite melą, kad turite teisti, kaip kitos būtybės naudojasi savo laisva valia, išsilaisvinsite nuo frustracijos, kuri istorijos eigoje daugybę žmonių privertė galvoti, jog jie turi pataisyti kitus jėga. Ir tai daug labiau prisidės prie šios planetos progreso, nei visi kiti dalykai, kuriuos galėtumėte asmeniškai padaryti.

Kas liečia tai, ar mes savęs klausiame, kaip žmonės gali švaistyti gyvenimą po gyvenimo neaugdami, mes iš tiesų užduodame šį klausimą, idant paskatintume žmones mąstyti. Tačiau savo prote mes tuo nesistebime, kadangi su nuolankumu prisimename, jog mes taip pat buvome įsikūnijime, ir ne visada ėjome tiesiausiu keliu link savo pakylėjimo.

Kai paliekate poreikį teisti kitus, daugelis klausimų tiesiog išgaruoja. Ir tai jums suteikia didelį laisvės pojūtį. Tačiau iš tiesų, turite tai pamėginti, kad sužinotumėte, kaip tai veikia. Žinoma, jeigu nuspręsite ir toliau pasilikti savasties jausme, kuris jus tegali vesti į frustraciją, gerbsiu jūsų pasirinkimą. Ir būsiu pasirengęs pasiūlyti jums aukštesnį pasirinkimą, kai tik to panorėsite.

Matote, laikas yra mano pusėje, nes žinau, kad laiko nėra. Tiesą sakant, jausmas, kad egzistuoja standartas ir kad kažkas nesilaiko šio standarto, būtent ir palaiko laiko iliuzijos gyvavimą Žemėje gyvenančių žmonių protuose. Ir tai paaiškina, kodėl kai kurie žmonės gali švaistyti gyvenimą po gyvenimo neaugdami – nes vietoj to jie yra susikoncentravę į mėginimą priversti kitus žmones paklusti jų standartui.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2011 Kim Michaels