Judas Tomas

TEMOS: Jėzaus iniciacijų sistema – dvynys yra dvasinė iniciacija

Klausimas: Ar Judas Tomas buvo Jėzaus biologinis brolis dvynys?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Daugelis dalykų turi materialią/pažodinę ir paslėptą/dvasinę prasmę. Aš sukūriau sistemą, kurioje mano mokiniai galėjo progresuoti per skirtingus rangus, laipsniškai artėdami prie buvimo Kristumi įsikūnijime.

Ne visi žmonės, kurie evangelijose yra vadinami Jėzaus broliais, buvo mano biologiniai broliai. Tapę mano mokiniu, pirmiausia įgydavote Kristaus brolio rangą, tuomet Kristaus nuotakos rangą, ir galiausiai, ką pasiekė ir Tomas, tapdavote Kristaus dvyniu.

Tampate mano dvyniu tuomet, kai suderinate savo sąmonę su manąja iki tokio lygmens, kad aš, tikrąja to žodžio prasme, galiu per jus kalbėti ir veikti. Todėl po savo prisikėlimo galėjau kalbėti ir veikti per Tomą ir, retkarčiais, taip pat ir per kitus savo mokinius.

Tai yra senovinės guru/mokytojo ir čelos/mokinio tradicijos dalis. Šio guru-čelos santykio idėja yra ta, kad mokinys įkūnija savo guru mokymą iki tokio lygmens, kad galiausiai pats tampa šiuo mokymu ir todėl tampa sekančiu mokytoju.

Deja, šios žinios buvo prarastos tradicinėje krikščionybėje, ko pasekoje daugelis žmonių yra pasimetę ir prisigalvoja įvairiausių klaidingų teorijų apie mano santykius su mokiniais.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels