Kaip pakylėtieji mokytojai įsivaizduoja savo santykį su mumis Žemėje?

TEMOS: Vienovė tarp mūsų ir mokytojų – visi žmonės siekia atrasti savo asmeninį, vidinį ryšį su mokytojais – žmonės atranda savo individualią jiems skirtą vietą bendrame plane – aukso amžius nėra griežtai kontroliuojama visuomenė – visuomenė, kuriai vadovauja Šventoji Dvasia

Klausimas: Kaip pakylėtieji mokytojai įsivaizduoja savo santykį su mumis Žemėje ir fizinėje oktavoje aukščiausiame Vandenio Amžiaus pasireiškime?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels.

Mes įsivaizduojame vienovę. Vienovę kaip viršuje taip ir apačioje – kuomet jūs nebelaikytumėte savęs atskirtais nuo mūsų, bet laikytumėte save mūsų pačių dalimi, mūsų pačių tąsa. Kadangi suvoktumėte, jog mes esame didesnių Esybių tąsa ir jūs taip pat esate tų pačių didesnių Esybių tąsa.

Ir todėl jūs save tiesiog laikytumėte pakylėtaisiais mokytojais įsikūnijime, kaip kad mes esame pakylėtieji mokytojai dvasinėje karalijoje. Ir todėl suvoktumėte, kad esate čia tam, jog būtumėte čia apačioje visu tuo, kuo jūs – ir mes – esame viršuje, tuo būdu atnešdami Dievo karalystę į Žemę.

Nelauktumėte iš mūsų, kaip iš išorinės Esaties, kad jums pasakinėtume, ką daryti. Ir todėl matote, net ir tai, ką jūs dabar patiriate – kuomet regite mane, pakylėtąjį mokytoją, vadinamą Jėzumi Kristumi, kalbant jums per pasiuntinį, kuris yra atviros durys – na tai yra tik pereinamasis etapas. Nes iš tiesų, mūsų vizija Aukso Amžiui nėra tokia, kad bus tik vienas, ar net ir keli pasiuntiniai, kurie būtų kaip senovės orakulai, pas kuriuos žmonės lankydavosi, kad šie jiems pasakytų, ką jiems daryti su savo gyvenimu. Vietoj to, mes numatome, kad dauguma žmonių turės užmezgę bent kažkokį ryšį su savuoju Kristaus AŠ ir AŠ ESU Esatimi, ir todėl nurodymus gaus iš vidaus.

Tačiau net ir tuomet mes vis dar galime turėti ribotą skaičių žmonių, kurie turės stipresnį ryšį, kuris jiems leis perduoti labiau tiesioginius mokymus platesniam naudojimui. Tačiau mes iš tiesų numatome, kad visi žmonės individualiai, ar bent jau didžioji žmonių dalis individualiai, turės ryšį, kuris jiems leis gauti savo asmeninį vedimą tiesiogiai iš savo pačių Aukštesniosios Esybės – kurios dalimi mes save laikome.

Ir todėl, visi žmonės natūraliai ir individualiai atras sau tinkamą vietą visuotiniame plane, kurio tikslas pakylėti visą gyvybę aukštyn ir atnešti Aukso Amžių į fizinį įsikūnijimą. Ir mums nebus būtina turėti bendrą planą, kuris būtų labai detalus, kuomet kiekvienas žmogus galėtų pamatyti išoriniame plane, kur jie tariamai turėtų būti.

Kitaip tariant, mūsų vizija nėra griežtai kontroliuojama visuomenė – kokią ją, pavyzdžiui, matėte komunistinėse šalyse. Kuriose būdavo sukuriamas penkmečio planas ir iš esmės žmonėms priskiriamos vykdyti tam tikros rolės kaip bitėms darbininkėms avilyje yra priskiriamos tam tikros rolės. Vietoj to, mūsų vizijoje kiekviena visuomenė turės bendrą planą, kuriame bendrais bruožais bus apibrėžta, ką šiai visuomenei yra skirta pasiekti. O tuomet, vidinio vedimo dėka, ateinančio iš Šventosios Dvasios, kiekvienas žmogus žinos, kur jis turėtų būti. Ir tuomet kiekvienas žmogus gaus savo vidinį vedimą, ir todėl kiekvienai užduočiai atlikti bus lygiai tiek žmonių, kiek jų reikės.

Ir todėl nedarbo nebus, nebus tam tikrą išsilavinimą ar profesiją įgijusių žmonių pertekliaus, kurie negalėtų atrasti darbo arba būtų priversti dirbti kitoje srityje, nei toji, kurioje jie įgijo savo išsilavinimą. Ir matote, šitaip planas gali vystytis, net kai jo nekontroliuoja jokia išorinė valdžia Žemėje. Nes žmonės tiesiog pasitiki savo vidiniu vedimu, kuris natūraliai kiekvieną žmogų atveda į jam skirtą vietą didesniajame Aukso Amžiaus plane.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels