Kodėl pakylėtiesiems mokytojams reikia rengti pasitarimus?

TEMOS: Pakylėtieji mokytojai nėra visažiniai – mokytojai specializuojasi ir vienas kitą papildo – Dievas negali nuspėti laisvos valios – tik vienovė duoda maksimalius rezultatus – kaip mokytojai bendrauja – vienovė Žemėje ir vienovė tarp Dangaus ir Žemės

Klausimas: Sveiki, norėčiau žinoti, kam pakylėtiesiems mokytojams reikalingi pasitarimai. Jeigu mokytojai jau yra visažiniai, tai kodėl tuomet jie negali vienas su kitu bendrauti minties greičiu? Kodėl jiems reikia rengti tarybos susirinkimus ir apie viską diskutuoti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Mes nesame visažiniai, ta prasme, jog nė vienas iš mūsų neturime visų žinių savo individualioje sąmonėje. Mes turime priėjimą prie Dievo proto, kuris talpina visas žinias, tačiau Dievo protas yra toks milžiniškas, kad tiktai Kūrėjas gali sutalpinti visas žinias savo individualioje sąmonėje. Todėl mes, pakylėtieji mokytojai, kiekvienas specializuojamės tam tikroje srityje ir susirenkame drauge, kad papildytume vienas kitą.

Be to, mūsų darbas yra susijęs su pagalba nepakylėtiesiems žmonėms, ir paprasčiausiai nėra įmanoma nuspėti, kaip žmonės pasirinks reaguoti. Net ir Dievas negali nuspėti su absoliučiu tikrumu, kaip laisvą valią turinčios būtybės naudosis savo kūrybinėmis galiomis. Todėl mes naudojamės savo buvusių įsikūnijimų patirtimi. Nė vienas iš mūsų nebuvo įsikūnijęs visomis aplinkybėmis Žemėje, bet kartu mes aprėpiame daug platesnį lauką. Ir šitaip, kartu sudėję savo patirtis, galime geriau padėti savo nepakylėtiesiems broliams ir seserims.

Kadangi mes esame pakilę aukščiau už ego, nė vienas iš mūsų neapsimetinėja žinantis viską, ko reikia, norint padėti žmonijai, ir todėl mes žinome, kad mums reikia „sudėti savo protus į bendrą katilą.“ Tai taip pat yra kosminis reikalavimas, nes net ir mūsų lygmenyje yra būtina susirinkti drauge vienovėje, kad galėtume pasiekti maksimalius rezultatus. Tai leidžia mums išlikti nuolankiems ir skatina siekti vis aukštesnės vienovės vienas su kitu ir su Dievu – ir būtent taip mes kylame aukštyn.

Klausi, kodėl mes tiesiog nebendraujame minties greičiu, ir, nors tai yra logiškas klausimas, jis yra užduodamas iš žmogiškos sąmonės būsenos. Matote, susirenkame mes taip pat minties greičiu, ir todėl būtų galima sakyti, kad mes nebendraujame per atstumą kaip bendrauja žmonės. Mes bendraujame BŪDAMI kartu ir dalindamiesi savo Esatimi vienovėje.

Kita priežastis, dėl kurios mes būname drauge, yra ta, kad mes mėgaujamės vienas kito draugija. Mes mėgaujamės, patirdami, kaip mūsų individualios liepsnos sąveikauja viena su kita ir viena kitą praplečia ir tuo būdu sukuria visumą, kuri yra didesnė, nei bet kuris iš mūsų galėtų pasiekti pats vienas. Tokį patį ryšį mes taip pat trokštame užmegzti ir su įsikūnijime esančiais žmonėmis. Galėtume sakyti, kad pamatinis mūsų svetainių tikslas yra suteikti žmonėms vienovės jausmą su pakylėtaisiais mokytojais.

Mes taip pat tikimės, kad tą patį bus galima pasiekti, kai žmonės susirinks drauge į konferencijas, kuriose mes bendraujame per savo pasiuntinius. Svarbiau yra ne tai, ką mes kalbame, svarbiau yra pasiekti vienovę vienas su kitu, kuri tuomet atvertų duris vienovei su mumis. Kur du ar trys susirenka mano vardu – tai reiškia, būdami Vienovės Dvasioje (kuri yra tiesiog kitas Gyvojo Kristaus pavadinimas) – ten ir aš esu tarp jų. Negalite pasiekti vienovės jausmo su mumis per ego, tad, siekdami tikrosios vienovės su kitais žmonėmis, jūs atidedate į šalį savo ego, šitaip atverdami duris vienovei su mumis aukštesnėje karalijoje.

Kai susieiname drauge į pasitarimus, visada užbaigiame tai paprastu ritualu, kuriuo pagerbiame savo vienovę, ir tai visada pakylėja mus į aukštesnį vienovės jausmą su Dievu – ir tai yra aukščiausias atlygis už buvimą drauge.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels