Krišna atnešė mokymą apie Kristų į Rytus

TEMOS: Krišna yra pakylėtasis mokytojas – Kristus yra dvasinis titulas – Rytų ir Vakarų Kristus

Klausimas: Jėzau, ar galėtum truputį pakalbėti apie Krišną?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Krišna yra pakylėtųjų mokytojų bendruomenės narys, ir jis iš tiesų yra mano mylimas Šviesos Brolis. Krišna į Žemę nusileido su ypatinga misija – parodyti Kristaus būtybės pavyzdį Rytų pusrutuliui. Krišna atnešė mokymą apie Kristų į Rytus. Jis taip pat tarnavo dvasinėje Kristaus tarnystėje, ir vis dar tebetarnauja šioje tarnystėje Rytų pusrutuliui.

Matote, „Kristus“ iš tikrųjų yra dvasinis titulas ir šio titulo turėtojas tarnauja dvasinėje Kristaus tarnystėje. Egzistuoja Kristaus Tarnystė Rytų pusrutuliui, Kristaus Tarnystė Vakarų pusrutuliui ir Kristaus Tarnystė visai planetai. Krišna tarnauja Kristaus tarnystėje Rytų pusrutuliui, o aš tarnauju šioje tarnystėje Vakarų pusrutuliui ir planetai.

Mes bendradarbiaujame ir kartu siekiame pakylėti žmonijos sąmonę, ir tarp Rytų Kristaus ir Vakarų Kristaus aštuonetu teka energijos srautas. Kalbėdami Motinos Marijos Rytų-Vakarų invokaciją aktyvuojate šią tėkmę savo pačių esybėje ir pasaulyje. Šitaip jūsų gyvybės srautas tampa šia gyvenimo upės dalimi. Būtent dėl to šis rožinis yra tokia svarbi dispensacija ir toks galingas ritualas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels