Pakylėtasis mokytojas Mylimasis Jonas

TEMOS: Mylimasis Jonas pakilo – žmonės prisiriša prie dvasinių mokymų – suderinkite savo širdį su Jonu

Klausimas: Ar Apaštalas Jonas vis dar vaikšto Žeme, ir jeigu taip, ar egzistuoja kokie nors patikimi šiuolaikiniai jo mokymų šaltiniai?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Apaštalas Jonas nevaikšto Žeme fiziniu kūnu. Jis šiandien yra pakylėtoji būtybė, pakylėtasis mokytojas, o jo vardas yra Mylimasis Jonas.

Kaip ir visi pakylėtieji mokytojai, mano mylimas Jonas įvairiu intensyvumu dirba su nemažu skaičiumi individų. Per praėjusį šimtmetį mes, pakylėtieji mokytojai, rėmėme keletą organizacijų ir individų, per kuriuos perdavėme įvairius dvasinius mokymus.

Šios svetainės tikslas yra paraginti žmones eiti asmeninio Kristiškumo keliu. Pradėję vilktis savo Kristiškumą, įgysite gebėjimą atskirti tai, kas patikima, tai reiškia, yra iš šviesos ir ateina iš pakylėtųjų mokytojų, nuo to, kas nepatikima, tai reiškia, ateina iš žemesniųjų šaltinių.

Viena didžiausių problemų, su kuria susiduriame mes, pakylėtieji mokytojai, yra ta, kad labai didelė dalis žmonių prisiriša prie išorinių mokymų. Žmonės lengvai pasiduoda pagundai tikėti, kad, kol tik seksite tam tikra organizacija, tikėsite visomis jos doktrinomis ir praktikuosite jos ritualus, automatiškai būsite išganyti. Reikia šiek tiek daugiau pastangų apsivilkti asmeninį Kristiškumą ir palaipsniui, per bandymus ir klaidas, ištobulinti savo gebėjimą pačiam atskirti.

Todėl visiškai nenorėčiau, kad ši svetainė pavirstų kokiu tai informacijos rūšiavimo ar atrinkimo centru, kuriuo žmonės naudotųsi klausinėdami manęs, kas yra patikima, užuot naudojęsi savo pačių įžvalgumu. Todėl tikiuosi suprasi, kodėl neatsakysiu į tavo klausimą apie patikimus Mylimojo Jono mokymų šaltinius.

Tai, kad užduodi šį klausimą rodo, jog tavo gyvybės srautas turi dvasinį ryšį su Mylimuoju Jonu. Tavo gyvybės srautas trokšta atkurti sąmoningą kontaktą su šiuo dvasiniu Mokytoju. Posakyje „Prašykite ir gausite“ slypi labai svarbi tiesa.

Pasistenk suderinti savo sąmonę su Mylimojo Jono sąmone. Tam pagelbėti gali informacijos apie jo gyvenimą ir dvasinių mokymų, kuriuos jis perdavė per išorinius pasiuntinius, studijavimas. Tačiau šie išoriniai šaltiniai negarantuos tiesioginio tavo ryšio su juo. Šis ryšys turi ateiti iš vidaus.

Aš daviau pratimą, skirtą padėti žmonėms užmegzti tokį vidinį ryšį. Noriu pasiūlyti, kad pasinaudotum šiuo pratimu ir dvasinės apsaugos pratimais, vizualizuodamas, kad dvasinė būtybė, kurią susitinki nuostabiajame sode yra Mylimasis Jonas.

Galiu tave užtikrinti, kad, jeigu nuoširdžiai atversi savo širdį, Jonas atsilieps į tavo kvietimą. Taip pat galiu užtikrinti, kad tyra meilė, kurią Jonas jaučia tavo gyvybės srautui, gali būti nepaprastai vertinga pagalba tavo dvasiniam augimui. Mano mylimas Jonas tiesiog laukia, kol tu pasibelsi savo širdyje. Jei belsiesi, jis atsilieps į tavo kvietimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels