Pakylėtoji būtybė turi galimybę toliau augti

TEMOS: pakylėtieji mokytojai neturi linijiškos sąmonės – judėti toliau ar likti su Žeme – tai nėra auka

Klausimas: Kadangi dvasinis augimas yra aukščiausias visatos įstatymas, ar egzistuoja tolimesni pakylėjimo „lygmenys“, kurie yra aukščiau jūsų? Jeigu taip ir yra, ar tai reiškia, kad jūs aukojate savo tolimesnį kilimą aukštyn, kol Karalystė bus įkūnyta Žemėje?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Esi teisus, kad yra daug lygmenų dvasinėje karalijoje, ir todėl pakylėtoji būtybė turi galimybę augti toliau. Kai pakylate iš materialios karalijos, iš tiesų tampate nemirtinga būtybe, ir tuomet galite pasirinkti likti bet kuriame lygmenyje tiek laiko, kiek norite – tol, kol nesiliaujate transcenduoti savo tapatumo jausmo.

Akivaizdu, kad mes, kurie pasirinkome likti su Žemės planeta, negalime tuo pačiu metu kilti į aukštesnius lygmenis – bent jau ne su visa savo esybe. Tad tam tikra prasme mes iš tiesų atidedame tolesnį augimą. Tačiau, kadangi mūsų kaip pakylėtųjų būtybių sąmonė nėra tokia linijiška kaip žmonių, dalis mūsų iš tiesų gali judėti pirmyn, kai tuo tarpu kita dalis lieka su Žeme. Deja, tai yra sunku paaiškinti taip, kad tą galėtų suvokti linijiškas protas.

Kai pakylate, turite du pagrindinius pasirinkimus. Galite naudotis savo dvasiniais pasiekimais kaip kuru, kildami į aukštesnius dvasinės karalijos lygmenis, arba galite atiduoti šiuos pasiekimus – galite atiduoti savo „gyvybę“ – už savo draugus Žemėje. Būtent tą padariau aš, ir komunijos šventimas simbolizuoja, kad mano pasiekimų kūnas ir kraujas – mano Kristaus sąmonė – buvo padalinta, kad išgelbėtų tuos, kurie liko Žemėje.

Žvelgiant iš jūsų perspektyvos, tai gali atrodyti kaip auka, tačiau iš tikrųjų aš į tai nežiūriu kaip į auką. Jaučiu tik džiaugsmą, galėdamas padėti gyvybės srautams kilti į aukštesnį sąmonės lygį. Kai duodate nesavanaudiškai, pati jūsų dovana teikia jums atlygį, nes Dievas iš tiesų padaugina viską, ką duodame kitiems. Tai galioja tiek pakylėtosioms būtybėms, tiek ir žmonėms. Ir iš tiesų egzistuoja labai didelės galimybės augti, padedant gyvybės srautams Žemėje. Aš mokausi ir augu kiekvieną dieną, stebėdamas, kaip mano nepakylėtieji broliai ir seserys stengiasi kilti aukščiau. Visi mes – turėčiau sakyti, dauguma mūsų – iš tiesų augame drauge.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels