Paramahansa Jogananda šiandien yra pakylėtasis mokytojas

TEMOS: Jogananda yra pakylėtasis mokytojas – Jogananda turėjo gilų Kristaus sąmonės supratimą – Jogo Autobiografija yra svarbi knyga

Klausimas: Jėzau, ar galėtum truputį pakalbėti apie Paramahansa Jogananda?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kas liečia Paramahansa Jogananda, esu labai laimingas gavęs galimybę pakalbėti apie šį nuostabų savo brolį. Paramahansa Jogananda šiandien yra pakylėtasis mokytojas ir pakylėtųjų mokytojų bendruomenės narys. Jis savo pakylėjimą atliko ne iš karto palikęs fizinį kūną, bet pirmiausia skyrė šiek tiek laiko tam tikroms užduotims bei iniciacijoms užbaigti. Šiandien jis yra pakylėtasis mokytojas, ir žmonės iš tiesų gali kviesti pakylėtojo mokytojo Paramahansos Joganandos mantiją.

Galiu jus patikinti, kad tarp visų žmonių, vaikščiojusių Žemės paviršiumi, mažai buvo tokių, kurie būtų turėję gilesnį Kristaus sąmonės supratimą už Paramahansa Jogananda. Daugelyje savo raštų ir paskaitų jis parodė nepaprastai gilų mano tikrosios misijos supratimą, kurį norėčiau, kad turėtų visi krikščioniškų bažnyčių lyderiai. Ir iš tiesų, jeigu tie, kurie teigia esantys mano pasekėjai ir kurie išsikėlė save krikščioniškų bažnyčių vadais, turėtų tokį patį mano tikrojo mokymo supratimą, kokį turėjo Paramahansa Jogananda, krikščionybė labai greitai galėtų būti transformuota į šiuolaikinę religiją, galinčia tenkinti žmonių dvasinius poreikius ateinančius 2000 metų.

Deja, nematau jokio noro tarp krikščioniškų bažnyčių vadų studijuoti šio Indijos mistiko mokymus, kad ir ką jis bebūtų kalbėjęs apie Kristaus sąmonę. Tikėdami, kad krikščionybė yra vienintelė tikra religija, jie atmeta galimybę, kad kas nors už jų pačių bažnyčios ribų galėtų pasakyti kažką vertingo apie mane ir mano mokymą. Žinoma, dėl tos pačios priežasties jie atmeta ir šią mano svetainę.

Pirmoji Kimo atrasta dvasinė knyga iš tiesų buvo „Jogo Autobiografija,“ kurią parašė Paramahansa Jogananda. Tai nebuvo sutapimas. Žinojau, kad Kimą buvo labai giliai sužeidęs tradicinis, stabmeldiškas mano įvaizdis. Todėl nukreipiau jį surasti šią knygą, ir kaip galite matyti iš jo biografijos, ši knyga iš tiesų pradėjo gijimo procesą, atvedusį jį prie tapimo mano pasiuntiniu šiai svetainei. Todėl norėčiau visiems dvasios ieškotojams rekomenduoti perskaityti šią knygą, o taip pat išstudijuoti kitus Paramahansos Joganandos mokymus, pagal gautus nurodymus iš vidaus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels