Sanat Kumara ir Maldekas

TEMOS: Sanat Kumara sugrįžo į Venerą – Maldekas buvo planeta, kurią sunaikino karas – mokytojai stebisi, kiek ilgai žmonės gali kartoti tas pačias klaidas – Jėzus yra į rezultatus orientuotas mokytojas

Klausimas: Skaičiau, kad Sanat Kumara yra mažiau įsitraukęs į planetos gyvenimą. Sakoma, kad jis planetą paliko XX amžiaus šeštajame dešimtmetyje. Svarsčiau, ar Sanat Kumara nebetiki, kad planeta, kurios išgelbėti jis atėjo, gali pavirsti dar vienu Maldeku.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai tiesa, kad Sanat Kumara sugrįžo į Venerą. Tačiau tai yra ženklas, kad žmonijos sąmonė buvo pakelta į tokį lygmenį, jog jo buvimas nebėra reikalingas šioje planetoje.

Sanat Kumara puikiai žino, kas potencialiai gali įvykti bet kurioje planetoje. Būtent dėl šio suvokimo jis nusprendė nusileisti į Žemės planetą gelbėjimo misijai. Jeigu jis to nebūtų padaręs, ši planeta jau seniai būtų susinaikinusi per žmonių karus.

Maldeko planetą iš tiesų sunaikino jos gyventojų karai. Ir nors vis dar egzistuoja karo rizika, net ir didelio karo rizika Žemėje, nėra tikėtina, kad visa planeta būtų sunaikinta per tokį karą.

Kaip ir bet kuriam kitam dvasiniam mokytojui, Sanat Kumarai šiek tiek sunku patikėti, kiek kartų žmonės turi pakartoti tas pačias klaidas, kad galiausiai nuspręstų nebenorintys kartoti šių disfunkcinių ir savižudiškų įpročių. Nors buvau fiziniame įsikūnijime ir patyriau, kaip sunku yra gyventi šioje planetoje, turiu pasakyti, kad dažnai save pagaunu žiūrint į žmones, kartojančius tas pačias senas klaidas, ir sušunku – pusiau juokaudamas – „Ar ilgai dar, O Viešpatie?“

Aš, žinoma, žinau, jog šis klausimas neturi atsakymo, nes viskas paklūsta laisvai žmonių valiai. Tačiau kaip dvasinis mokytojas iš tiesų norėčiau, kad žmonės pabustų anksčiau nei vėliau. Aš esu į rezultatus orientuotas Mokytojas, ir galėjote pastebėti, kad kartais gėdindavau savo mokinius už tai, kad jie neįsisavindavo mano mokymų taip greitai, kaip norėjau.

Ir nors kai kuriems tai gali atrodyti kaip mano charakterio trūkumas, vis dėlto tai buvo viena iš priežasčių, dėl kurios buvau pasirinktas nusileisti į šią planetą kaip dvasinis mokytojas. Dėl žemos sąmonės būsenos, į kurią nusileido dauguma žmonių, reikėjo tokio dvasinio mokytojo, kuris būtų buvęs tiesmukas ir be jokių gręžiojimųsi atgal būtų ėmęsis užduoties pažadinti žmones iš dvasinės komos, kurioje dauguma jų yra įstrigę.

Ir iš tiesų, dažnai žmonėms yra būtinas šokas, kad būtų išpurtyti iš šios proto būsenos, ir tą gali atlikti mokytojas, kuris turi aiškų tikslą niekada nepalikti žmogaus toje pačioje sąmonės būsenoje, kurioje šį žmogų sutiko.


PASTABA: Sanat Kumara yra dvasinė būtybė, vadovavusi civilizacijai, kuri egzistuoja eterinėje karalijoje virš fizinės Veneros planetos. Tolimoje praeityje Žemėje esančių žmonių sąmonė nusileido į labai žemą lygį, ir Sanat Kumara pasisiūlė nusileisti į Žemę ir padėti pakelti jų sąmonę. Jį lydėjo 144 000 gyvybės srautų iš Veneros, kurie atėjo įsikūnyti į Žemę. Daugelis jų vis dar čia tebėra ir jaučia stiprų troškimą tarnauti dvasiniais mokytojais arba kitais būdais padėti kelti Žemėje esančių žmonių sąmonę.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels