Jeigu blogį sukelia neišmanymas, negalite pašalinti blogio pasilikdami neišmanyme

TEMOS: Tiesa gali žeisti, kai žmonės yra prisirišę prie tam tikro įsitikinimo – venkite juodai baltos reakcijos – kai kurie gyvybės srautai nenori pripažinti blogio egzistavimo – neigimas padaro jus pažeidžiamą blogiui – kai kurios būtybės sukilo prieš Dievą – jos siekia pažeidinėti kitų būtybių laisvą valią – niekas nėra atskirta nuo Dievo – kai kurie dalykai yra atskirti nuo gėrio – gėrio ir blogio apibrėžimas – žmonėms, kurie yra pasišventę gėriui, reikia pasiekti Kristaus sąmonę – neišmanymo neįmanoma pašalinti didesniu neišmanymu – žmonėms reikalingas įžvalgumas, kad galėtų išpildyti aukščiausią savo potencialą

Klausimas: Prašau, paaiškink, kodėl sakai, kad blogis yra atskirtas nuo Dievo. Gėris egzistuoja visuose dalykuose… intencija yra vartai kūrybai. Kol buvau jaunas mokinys, man sunkiai sekėsi rimtai priimti savo mokytojo perspėjimus apie tamsos jėgas. Tačiau tai suponuoja idėją, kad kažkas egzistuoja už Dievo – Tėvo/Motinos – proto ribų. Neįmanoma. Net kol dar buvau berniukas mane mokė, kad tamsi energija egzistuoja kaip neišmanymas. Tai yra neišmanymas, kuris reiškiasi pasaulyje per mūsų pačių protus, per Protus, susikūrusius klaidingą savo Šventojo AŠ įvaizdį – neigiančius amžinąjį Tėvo/Kristaus buvimą mumyse.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Sakai, kad tiesa negali žeisti, tačiau šis teiginys nėra visuotinai teisingas. Jeigu žmogus tampa emociškai prisirišęs prie idėjos arba įsitikinimo, kuris yra netekęs ryšio su tiesa, tuomet žmogus iš tiesų gali patirti emocinį skausmą, susidūręs su tiesa. Žmogui gali būti skausminga pripažinti ir priimti, kad jo ilgą laiką turėtas tikėjimas, kuris, žmogaus įsitikinimu, buvo absoliučiai teisingas, iš tiesų visą tą laiką buvo klaidingas. Ir tai verčia daugelį žmonių vengti skausmo, neigiant tiesą, kuri meta iššūkį jų egzistuojantiems įsitikinimams – kaip tą daro daugelis šią svetainę atradusių žmonių, nenorinčių žinoti tiesos apie mane.

Kai žmonės turi tokius emocinius prisirišimus, jie dažnai yra linkę reaguoti „viskas arba nieko“ arba „juoda ir balta“ būdu. Jeigu žmonės nėra pasirengę paleisti savo ilgai turėtą įsitikinimą ir nenori į jo vietą priimti tiesos, tuomet jiems nebelieka kitos išeities, kaip tik mėginti neigti, kvestionuoti arba diskredituoti tiesą arba šią tiesą atnešusį šaltinį. Tai verčia žmones nueiti į kraštutinumą ir į viską žiūrėti iš juodai baltos perspektyvos. Kitaip tariant, jeigu ši nauja idėja yra teisinga, tuomet mano turimi įsitikinimai privalo būti visiškai klaidingi, o kadangi mano įsitikinimai negali būti visiškai klaidingi, ši nauja idėja privalo būti klaidinga. Leiskite man parodyti jums alternatyvią reakciją į šią situaciją.

Pradėkime pripažindami, kad Žemės planeta yra kryžkelė. Šioje planetoje įsikūnija daug skirtingų gyvybės srautų. Kai kurie iš šių gyvybės srautų niekada nemaištavo prieš Dievą ir neturi jokio troškimo maištauti prieš Dievą. Šiuos gyvybės srautus galėtume pavadinti Šventais arba nekaltais gyvybės srautais. Šie gyvybės srautai yra absoliučiai pasišventę gėriui, ir todėl nesugeba suprasti, kaip kas nors galėtų tyčia maištauti prieš Dievo įstatymus ir Dievo tikslą. Tai skatina juose nenorą pripažinti blogio egzistavimą ar gyvybės srautų, pasišventusių blogiui, egzistavimą.

Galėtume sakyti, kad šie gyvybės srautai įvaldė mano kvietimą, kuriuo kviečiau visus tapti kaip mažais vaikais. Jie turi vaiko nekaltumą, ir tai skatina juos į gyvenimą žiūrėti, darant pamatinę prielaidą, kad viskas turi būti gera. Dalykas, kurį jums reikia suprasti, yra tai, kad kai kurie iš šių gyvybės srautų patyrė didžiulį šoką, pamatę Žemės planetoje egzistuojančias sąlygas. Jie viduje nešiojasi vidinę atmintį, kad viskas turėtų būti gera ir visi turėtų laikytis Dievo įstatymų. Ši vidinė atmintis yra teisinga, kas liečia dvasinę karaliją. Deja, kaip paaiškinu šioje svetainėje, tai šiuo metu nėra tiesa Žemės planetoje.

Kadangi šie gyvybės srautai patiria didžiulį šoką, susidūrę su šioje planetoje egzistuojančiomis sąlygomis, daugelis jų įžengia į neigimo būseną, kurioje tiesiog atsisako pripažinti blogio egzistavimą Žemėje. Ir tuomet šie gyvybės srautai tampa lengvu grobiu tamsos jėgoms, nes lengviausia yra apgauti tuos žmones, kurie atsisako patikėti, kad kas nors mėgina juos apgauti. Šie gyvybės srautai negali suprasti mano kvietimo būti išmintingais kaip žalčiai ir taikiais kaip balandžiai. Šie gyvybės srautai natūraliai yra taikūs kaip balandžiai ir tiki, kad tobulame pasaulyje tai yra viskas, ko jums reikia. Mano drauge, šie gyvybės srautai yra teisūs. Tobulame pasaulyje, balandžio taikumas yra viskas ko jums reikia savo pakylėjimui pasiekti. Tačiau dalykas, kurio nesuvokia šie gyvybės srautai, yra tas, kad Žemė nėra tobula planeta.

Kaip Motina Marija taip nuostabiai paaiškina savo mokyme, Žemė tarnauja kaip platforma žmonių eksperimentams su savo laisva valia. Net ir tie, kurie niekada nemaištavo prieš Dievo įstatymus, gali daryti klaidas, naudodamiesi savo laisva valia. Tai yra leidžiama Žemės planetoje. Dėl šios tolerancijos klaidoms, tam tikriems gyvybės srautams, kurie tyčia sukilo prieš Dievo valią dvasinėje karalijoje, buvo leista įsikūnyti Žemės planetoje. Šie gyvybės srautai atėjo į šią planetą, turėdami troškimą įrodyti, kad Dievas klysta, kaip paaiškina mano mylima motina. Jie sukūrė sąlygas šioje planetoje, kurios yra labai toli nuo pirminės Dievo vizijos.

Šios maištingos būtybės naudojasi savo sukurtomis sąlygomis, sąmoningai mėgindamos priversti žmones iškreipti Dievo energiją ir sukliudyti jiems pakilti į dvasinę karaliją. Kitaip tariant, šioje planetoje yra daug veiklų, kurios yra specialiai sukurtos tam, kad priverstų žmones iškreipinėti Dievo energiją. Viena iš šių veiklų yra disonansinė muzika, kuri priverčia Dievo energijas tekėti priešinga kryptimi, nei joms yra skirta tekėti. Bet prie to grįšime vėliau.

O kol kas noriu pakalbėti apie tavo teiginį, kad visame kame egzistuoja gėris ir kad niekas negali egzistuoti už Dievo Tėvo ir Motinos ribų. Kai atsitraukiate nuo Žemės planetos situacijos ir pažvelgiate iš aukštesnės perspektyvos, tai yra tiesa, kad niekas negali egzistuoti už Dievo Tėvo ir Motinos ribų. Kaip yra paaiškinama daugelyje vietų šioje svetainėje, viskas yra sukurta iš Dievo energijos. Todėl Dievas yra visame kame, kad ir kokia bebūtų išorinė regimybė. Šis suvokimas yra svarbus tuo, kad net ir tuomet, kai kažkas atrodo tamsu arba bloga, išorinė regimybė yra tik laikina kaukė. Už šios laikinos regimybė egzistuoja tyra Dievo energija. Kadangi Dievo energija yra visame kame, bet kokia regimybė, kad ir kokia tamsi ar bloga ji beatrodytų, turi potencialą būti sugrąžinta atgal į pirminį Dievo šviesos tyrumą. Būtent tai iš tiesų ir yra pamatas išganymui. Jeigu Dievas nebūtų visame kame, niekas negalėtų būti išganytas.

Tačiau šalia to turite pridėti laisvos valios koncepciją. Kaip paaiškina Motina Marija, Liuciferis nusileido į žemą sąmonės būseną, kurioje laikė save atskirtu nuo Dievo. Iš tiesų šis atskirties jausmas yra iliuzija. Niekas negali būti atskirta nuo Dievo, nes viskas egzistuoja Dievo esybės, Dievo sąmonės viduje, ir visame kame egzistuoja Dievo energija. Vis dėlto, kai kalbame apie sąmoningas laisvą valią turinčias būtybes, jos gali pasirinkti susikurti iliuziją, kad yra atskirtos nuo Dievo ar kad yra priešpriešoje Dievui. Jos tuomet gali pasirinkti susikurti sąlygas, kurios būtų disharmonijoje su Dievo įstatymais ir kūrybine Dievo intencija.

Tad dabar matote, kad tokios sąlygos neturi savyje gėrio. Jos turi savyje Dievą, bet neturi savyje gėrio. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, žmonės nusileido į dualistinę proto būseną, kurioje viskas atrodo reliatyvu. Todėl gėrį ir blogį jie apibrėžia kaip reliatyvias sąvokas. Tačiau egzistuoja absoliutus gėrio ir blogio apibrėžimas. Absoliutus gėrio apibrėžimas yra tai, kas yra tobuloje harmonijoje su Dievo įstatymais ir kūrybine Dievo intencija. Absoliutus blogio apibrėžimas yra tai, kas nėra harmonijoje su Dievo įstatymais ir intencija.

Tai, kas nėra harmonijoje su Dievo įstatymais, neturi savyje gėrio, neturi savyje absoliutaus gėrio. Jame vis dar yra Dievas, ir todėl jame egzistuoja potencialas atkurti harmoniją su Dievo įstatymais. Tačiau, kad šis potencialas galėtų įsikūnyti, būtybė, arba būtybės, sukūrusios netobulus pasireiškimus, privalo nuspręsti atkurti harmoniją su Dievo įstatymais. Kol jos šio sprendimo nepadarys, tol netobulos sąlygos egzistavimas tęsis.

Tuo noriu pasakyti, kad Žemės planetoje šiandien yra daug žmonių, kurie yra pasišventę gėriui, tačiau jie yra manipuliuojami tamsos jėgų, nes nenori tapti išmintingais kaip žalčiai. Jie nenori pripažinti, kad yra dalykų šioje planetoje, kurie nėra geri ir savyje neturi visiškai jokio gėrio. Šie žmonės atsisako naudotis įžvalgumu, kuris yra skiriamasis Kristaus proto ženklas. Svarbiausia Kristaus proto funkcija yra atskirti, kas yra iš Dievo, tai reiškia, kas yra harmonijoje su Dievo įstatymais ir intencija, ir kas nėra iš Dievo.

Man reikia, kad šie žmonės paliktų savo neigimo būseną ir pripažintų savo atsakomybę apsivilkti Kristaus protą, šitaip imdami tarnauti Dievui aukštesniu būdu, nei daro dabar. Yra pasakyta, jog blogio triumfui tereikia, kad geri žmonės nieko nedarytų, ir tai yra tiesa. Blogis šiuo metu dominuoja daugelyje gyvenimo Žemės planetoje aspektų būtent dėl to, kad geri žmonės nenori pripažinti blogio egzistavimo ir nenori atskirti, kas iš Dievo, o kas ne iš Dievo. Dėl to jie nenori stoti į Dievo pusę, ir todėl Dievas negali pašalinti blogio sąlygų Žemės planetoje. Kol žmonės nepasirinks, kam jie tarnaus, kol neatsiskirs nuo blogio pasireiškimų ir netaps išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis, tol Dievas negalės išrauti raugių kartu neišraudamas javų.

Sakai, kad blogis yra neišmanymo pasekmė, ir tai yra tiesa. Tačiau neišmanymo neįmanoma pašalinti didesniu neišmanymu; jį tegalima pašalinti atnešant tiesos šviesą. Ir kas gi gali atnešti šią tiesą, jei ne tie, kurie yra pasišventę Dievo gėriui? Tačiau, kad pašalintumėte neišmanymą, privalote tapti išmintingi kaip žalčiai, idant galėtumėte permatyti žaltiškus melus, įsiskverbusius į kiekvieną gyvenimo šioje planetoje aspektą.

Ir šiuo atžvilgiu, turiu pasakyti, kad iš tiesų yra tiesa, jog visos religijos šioje planetoje buvo paveiktos neišmanymo, ir todėl visose jose esama klaidingų idėjų ir net klaidingų kultūrinių dalykų. Visas šios svetainės tikslas yra atskleisti klaidingas idėjas krikščionybėje. Nepaisant to, religijoje vis dar gali būti gėrio, nes joje yra gerų žmonių, kurie yra tos religijos nariai. Vis dėlto, būtų geriau, jeigu visi šie geri žmonės taptų išmintingi ir sugebėtų atskirti žaltiškus melus, bei pasistengtų atkurti savo religijoje harmoniją su Dievo tiesa. Kad tai įvyktų, žmonės turi stengtis siekti tos sąmonės būsenos, kurią turėjo tą religiją atnešęs asmuo. Negalėsite iki galo suvokti tos religijos mokymų, kol nepasieksite sąmonės lygmens, iš kurio buvo duotas šis mokymas. Tik pasiekę Kristaus sąmonę, galėsite pažinti vidinę krikščionybės realybę. Būtent dėl to mano svetainė siekia paskatinti žmones apsivilkti Kristaus protą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com