Kaip pripažinti blogio egzistavimą jo nesustiprinant

TEMOS: Energija teka per jūsų protą – sustiprinate viską, kam duodate energiją – kaip tamsos jėgos siekia kontroliuoti žmones per kraštutinumus – kovodami su blogiu jį sustiprinsite – ignoruodami blogį jį taip pat sustiprinsite – blogiui energiją galite duoti to net nesuvokdami – Kristaus protas yra vidurio kelias – regite blogio melus, nekovodami su blogiu – negalite atsiskirti nuo blogio, nepamatę jo melų

Klausimas: Jėzau, ar tiesa, kad prie savęs prisitraukiame tai, ką jaučiame ar to dalyko vibracijas? Jeigu taip, kaip tuomet galime žiūrėti į nesąmoningus dalykus jų nesustiprindami? Mačiau šioje svetainėje, kad Dievas negali žiūrėti į mūsų karus, nes būtų žalinga kūrybiškai įeiti į tą vibraciją. Darau prielaidą, kad mes taip pat turime dalį Dievo kūrybinių gebėjimų, nes Jis mus sukūrė pagal savo paveikslą.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Svarbus klausimas, paliečiantis centrinę problemą šioje planetoje. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, žmonių gyvybės srautai buvo sukurti būti bendrakūrėjais su Dievu. Iš jūsų AŠ ESU Esaties nuolatos teka dvasinės energijos srautas per jūsų gyvybės srautą. Šią energiją nukreipiate savo dėmesiu, net ir nesąmoningu dėmesiu. Per jūsų gyvybės srautą tekanti šviesa išdidina viską, ką paliečia, tad jūs sustiprinate viską, kam duodate energiją. Savo energiją galite atiduoti per nesąmoningus prisirišimus, pavyzdžiui per baimes arba antipatijas.

Jeigu siųsite savo dvasinę energiją į specifinę formą arba matricą pakankamai ilgą laiko tarpą, susikursite tam tikrą energijos kiekį savo asmeniniame energetiniame lauke, ir ši energija pradės formuoti gravitacinę jėgą. Ši gravitacinė jėga tuomet ims traukti panašią energiją į jus iš jūsų aplinkos, arba ji sukurs kanalą tarp jūsų asmeninio energetinio lauko ir planetos energetinio lauko. Motina Marija paaiškina tai išsamiau knygoje Motinos Žemės gydymas.

Tamsos jėgos šioje planetoje mėgina pasinaudoti faktais, kuriuos ką tik aprašiau, kad kontroliuotų žmones. Jos tai daro, mėgindamos manipuliacijomis įstumti žmones į situaciją, kurioje jie manytų turintys užimti vieną iš dviejų kraštutinių pozicijų. Esate pasmerkti, jei darysite, ir pasmerkti, jei nedarysite. Leiskite man paaiškinti.

Paprastas faktas yra toks, kad sustiprinate viską, į ką teka jūsų energija. Tamsos jėgos sukūrė daugybę veiklų šioje planetoje, kurios verčia žmones reaguoti negatyviais jausmais. Kažko bijodami, dėl kažko pykdami, ar kuo nors piktnaudžiaudami, sustiprinate tai, duodami savo energiją. Tad kiekvieną kartą, kai reaguojate į blogio egzistavimą negatyviais jausmais, maitinate šį blogį – net jeigu manote, kad savo veiksmais kovojate su blogiu.

Kol žmonės yra įstrigę dualistinėje sąmonėje, tol jie samprotauja, kad akivaizdi alternatyva, norint nestiprinti blogio, yra vengti nukreipti savo dėmesį į viską, kas yra bloga ir netobula. Juk jeigu neduosite tam savo energijos, nesustiprinsite to, taip? Problema čia yra ta, kad negalite išsilaisvinti nuo blogio įtakos, ignoruodami blogio egzistavimą. Tai, ko nežinote, iš tiesų gali jus sužeisti ir iš tiesų jus sužeis.

Tad, jeigu priimsite požiūrį ignoruoti arba neigti blogio egzistavimą, pasąmonėje būsite įtakojami blogio jėgų šioje planetoje. Tai tiesiog neišvengiama. Ignoruodami vėžinį auglį, leidžiate jam toliau augti savo viduje.

Yra daug dvasingų ir religingų žmonių, ypač Naujojo Amžiaus judėjime, kurie neigia blogio realybę. Tačiau juos neišvengiamai įvairiais subtiliais būdais veikia netobuli įsitikinimai, tad šie žmonės iš tiesų duoda energiją blogiui, sąmoningai to nesuvokdami. Kaip sakiau, blogį galite stiprinti, duodami jam savo sąmoningą dėmesį, tačiau jį taip pat galite stiprinti ir per savo pasąmonę. Ir jeigu ignoruosite arba neigsite blogio egzistavimą, tamsos jėgos tikrai atras, ir aš iš tiesų sakau TIKRAI atras priėjimą prie jūsų pasąmonės, per kurią galės vogti jūsų dvasinę šviesą.

Tad žvelgiant iš dualistinės sąmonės būsenos, iš tiesų atrodo, kad esate pasmerkti, jei darysite, ir pasmerkti, jei nedarysite. Juk ar kovosite su blogiu, ar jį ignoruosite, vis tiek jį sustiprinsite, tai ką jums daryti? Daryti galite tai, apie ką kalbu šioje svetainėje, tai yra, pakilti virš dualistinės sąmonės būsenos. Galite apsivilkti Kristaus protą, kuris leis jums pakelti savo žvilgsnį aukščiau dualistinių kraštutinumų. Tai leis jums laikytis mano kvietimo būti išmintingais kaip žalčiai ir taikiais kaip balandžiai (Mato 10,16).

Turite būti išmintingi kaip žalčiai, nes turite žinoti, kad blogis egzistuoja. Tai yra vienintelis būdas išvengti žaltiškų melų, įsiskverbusių į kiekvieną gyvenimo šioje planetoje aspektą. Tik matydami šiuos žaltiškus melus, galėsite atsiskirti nuo tamsos jėgų ir tapti išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis.

Tačiau taip pat turite būti taikūs kaip balandžiai, kad nereaguotumėte į blogį negatyviais jausmais. Tiesiog išliekate neprisirišę ir ramybėje, kad ir ką jie į jus bemestų, kaip tą dariau aš, kai mane gundė dykumoje (Mato, 4 skyrius). Atsikertate blogiui ir atskleidžiate melus, ant kurių jis yra paremtas, neįsitraukdami į tai emociškai ir netapdami prisirišę prie kovojimo su blogiu.

Jūs, patys iš savęs, nieko negalite padaryti, kad pašalintumėte blogį, kaip paaiškina Arkangelas Mykolas. Tačiau galite išsakyti prašymus, kurie suteiktų pakylėtiesiems mokytojams įgaliojimus kovoti su blogiu jūsų vardu. Kai esate išmintingi kaip žalčiai ir taikūs kaip balandžiai, galite leisti Dievui jumyse sudeginti blogį, užuot mėginę kovoti su juo išoriniu protu.

Tai tiesa, kad Dievas aukščiausia prasme nežiūri į Žemėje esančius netobulumus, nes Dievo kūrybinė galia akceleruoja viską, į ką yra nukreipiama. Tačiau tai nereiškia, kad Dievas sustiprintų blogį ar padarytų jį amžinu. Jeigu Dievo dėmesys susikoncentruotų į netobulą formą, milžiniška Dievo kūrybinė jėga akceleruotų energijos vibracijas, šitaip ištrindama šią formą ir sugrąžindama energiją į pirminį tyrumą. Štai kodėl Biblijoje yra sakoma, kad mūsų Dievas yra deginanti ugnis, sudeginanti viską, kas nepanašu į ją.

Tačiau iš tiesų egzistuoja Dievo atstovai, Dievo individualizacijos, kurios iš tiesų gali žiūrėti į netobulumus Žemėje, jų neišdidindamos ir jų nesudegindamos. Šios būtybės yra vadinamos pakylėtaisiais mokytojais, ir tai yra mūsų darbas padėti savo nepakylėtiesiems broliams ir seserims palaipsniui atsiskirti nuo žaltiškų melų ir netobulumų, egzistuojančių šioje planetoje.

Kodėl Dievas tiesiog nesudegina šių netobulumų ir visko neužbaigia? Nes tai pažeistų paties Dievo sukurtą Laisvos Valios Įstatymą. Dievas suteikė žmonių gyvybės srautams laisvą valią, tuo būdu suteikdamas jiems teisę laikinai eksperimentuoti su netobulumais. Dievas suteikė jiems laiko padaryti išvadas, kad pažeidinėti Dievo įstatymus iš tiesų jiems patiems nėra naudinga. Jis netgi siunčia pakylėtuosius mokytojus tarnauti dvasiniais mokytojais ir padėti žmonėms išmokti šią pamoką.

Tad galėtume sakyti, kad aukščiausias Dievo pasireiškimas tiesiog pasitraukė iš Žemės planetos po žmonijos nuopolio. Dievas nežiūri į netobulumus šioje planetoje, tačiau Dievo atstovai iš tiesų į juos žiūri ir siekia padėti žmonėms pakilti virš melų, kurie maitina blogį. Kaip sakiau, esminis raktas, norint pakilti virš visų netobulumų yra būti išmintingiems kaip žalčiai, idant galėtumėte sąmoningai pasirinkti atsiskirti nuo netobulumų, ir taip pat būti taikiems kaip balandžiai, kad galėtumėte savanoriškai ir be jokių apgailestavimų palikti netobulumus. Kas gi jums, jūs sekite paskui mane (Jono 21,22).

Mes, pakylėtieji mokytojai, turime galią pašalinti visą blogį iš šios planetos. Tačiau negalime to padaryti tol, kol kritinė masė žmonių neatsiskyrė nuo blogio. Negalite atsiskirti nuo blogio, nematydami blogio melų. O blogio melų nepamatysite tol, kol į juos nepažvelgsite. Tad raktas yra ieškoti Kristaus įžvalgumo ir tuomet pasirinkti transcenduoti pačią sąmonę, kuri yra blogio šaltinis: dualistinę sąmonę.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com