Būtinybė liautis intelektualizavus

TEMOS: Jums reikia gauti vidinius nurodymus – netikri mokytojai jums sakys, ką turite daryti – naudokitės įrankiais, kuriuos davėme, vidiniams nurodymams gauti – transcenduokite pasaulietinį standartą – tamsos jėgos gali signalizuoti, kad esate pasirengę kilti aukščiau savo kelyje – liaukitės intelektualizuoti – skausmas ir kraštutinumai nėra būtini

Klausimas: Turėjau pora įdomių įdomių nutikimų, kurie įvyko praėjusiais metais. Pirmasis buvo apsilankymas iš dvasios, kuri atėjo manęs patikrinti. Ji artėjo link manęs per mišką. Ji turėjo žmogaus pavidalą, bet buvo visiškai juoda, per mišką judanti tuštuma. Niekada nebuvau tiesiogiai susidūręs su dvasiomis, ir pirminė mano reakcija buvo baimė, tad ką gi padariau; mečiau į ją akmenį. Taip žinau, jog tai nebuvo labai gudru, bet jie tiesiog atėjo manęs patikrinti. Tuomet kitą kartą tai buvo elnias, kurį sutikau savo kieme, ir jis užėjo už daržinės, o kai nuėjau pažiūrėti, jo nebebuvo. Taigi, mačiau dvasią ir elnias yra dangiškas pasiuntinys iš kitos pusės, tačiau nesupratau žinios. Tad aš arba sakau tiesą, arba meluoju. O tu esi tas, kuris galėtų man pasakyti tiesą ir jeigu jie buvo tikri, tai kodėl jie pas mane atėjo? Labai gali būti, kad kraustausi iš proto ir man vaidenasi, tad jeigu galėtum nušviesti man šią problemą, man tai labai padėtų. Ar jie susiję su tavimi ar su kitais mokytojais, ar juos pasiuntė tamsos jėgos?

Patekau į aklavietę savo gyvenime ir prarandu norą kvestionuoti. Turiu kuo greičiau gauti savo gyvenimo viziją, nes kitaip mano visas likęs gyvenimas bus prarastas. Nesu pagonis, tačiau seku Žemę garbinančiais indėnų dvasingumo mokymais, o taip pat seku tavo mokymais, Budos, Dao ir filosofijos mokymais. Tai ar aš jau visai susimoviau ar darau tai, ką turiu daryti savo kelyje?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Priežastis, dėl kurios prarandi norą kvestionuoti, yra ta, kad tavo gyvybės srautas ima suprasti, jog turi gauti atsakymus iš vidaus, užuot gavęs juos iš išorinio šaltinio. Tu vis dar pilnai nepriėmei šios pamokos, ir todėl vis dar tikiesi, kad kažkas tavo išorėje ateis ir pasakys tau, ką daryti ir kaip gyventi savo gyvenimą. Pasaulyje yra daug netikrų mokytojų, kurie mielai tą dėl tavęs padarys. Tačiau aš nesu vienas iš jų, todėl turiu tau pasakyti tiesą, kad privalai šiuos atsakymus gauti iš vidaus.

Tačiau aš jau daviau jums daug įrankių šioms įžvalgoms gauti – kodėl gi jais nepasinaudojus! Turiu pasakyti, kad, jeigu iš tiesų trokšti ištrūkti iš savo aklavietės, vienas iš būdų tai padaryti, yra pasinaudoti įrankiais, kuriuos davėme šioje svetainėje. Visiems reikia dvasinės apsaugos. Visiems reikia transformuoti netobulą energiją. Visiems reikia susiderinti su savuoju Kristaus AŠ, o žmonėms, kurie norėtų gauti nurodymus, koks būtų teisingas tolimesnis kursas jų gyvenime, labai rekomenduočiau atlikti 33 dienų vigilę.

Kai mąstote apie tai, ką turėtumėte daryti gyvenime, siekite atrasti tai, ką mylite labiausiai. Tuomet sekite paskui šią meilę ir nebūkite pernelyg susirūpinę dėl pinigų. Net jeigu atradote, kad kažkas jums netinka, neiššvaistėte pinigų veltui, nes per šį procesą būsite išmokę daug kitų dalykų.

Turite padaryti vieną dalyką ir atsitraukti nuo pasaulietiškos perspektyvos, kurioje galvojate, kad viskas privalo suktis apie pinigus arba apie tam tikrus išorinius rezultatus. Juk iš tiesų esate dvasios ieškotojas, ir todėl negalite nuspręsti, kas yra teisinga dvasiniame kelyje, naudodamiesi išoriniu, pasaulietiniu standartu. Jeigu naudositės tokiu standartu, tai tik stabdys jūsų dvasinį augimą ir neleis jums priimti sprendimų, kurie padėtų jums užkopti į aukštesnius jūsų asmeninio kelio lygmenis.

Tamsi dvasia, kurią sutikai miške, iš tiesų buvo pasiųsta tamsos jėgų tave patikrinti ir pažiūrėti, ar jai pavyktų priversti tave ją priimti ir tuo būdu sustabdyti savo progresą. Ir nors atrodo kvaila mesti akmenį į nematerialią dvasią, tai darydamas tu pasiuntei signalą, kad atstumi dvasią ir todėl ji netenka priėjimo į tavo sąmonę. Tai buvo svarbi iniciacija tavo gyvybės srautui, nors būtų buvę efektyviau iškviesti Arkangelą Mykolą ir paprašyti, kad jis surakintų šią dvasią ir apsaugotų tave nuo bet kokių dvasios į tave nukreiptų netobulų energijų. Atkreipk dėmesį, kad dvasia atrodė kaip tuštuma, nes ji neturėjo savyje šviesos. Tai yra vienas iš būdų pamatyti tikrąjį tamsos dvasios veidą, nors šios dvasios dažnai sugeba apsimetinėti šviesos būtybėmis. Vis dėlto, šviesos būtybė neprisiimtų tokios išvaizdos.

Šios dvasios pasirodymas iš tiesų yra geras ženklas, nes tai rodo, kad tavo gyvybės srautas yra pasirengęs padaryti didžiulį šuolį savo dvasiniame augime. Būtent dėl to tamsos jėgos siunčia tau tokias dvasias, mėgindamos sukliudyti tau žengti sekantį žingsnį savo kelyje.

Tau pasirodęs elnias buvo tave aplankiusi šviesos dvasia, ir ji pasirodė tau patraukliu pavidalu, kadangi domiesi indėnų dvasingumu. Elnias rodo, labiau tiesioginiu būdu, kad tavo gyvybės srautas yra pasirengęs žengti sekantį žingsnį. Elnias taip pat rodo, kad, norint žengti šį žingsnį, turi pasiekti elnio sąmonę, tai reiškia, pasiekti elnio nekaltumą. Elnio dvasia neturi jokio agresyvumo ar pykčio prieš kitus. Elnio dvasia neintelektualizuoja ir nesiekia visko analizuoti. Ji tiesiog nekaltai eina per mišką, neanalizuodama ir neteisdama.

Norėdami žengti sekantį žingsnį savo kelyje, turite įveikti polinkį intelektualizuoti, analizuoti ir teisti. Vėlgi, naudokitės mūsų duotais įrankiais. Galiu jus užtikrinti, kad, jeigu kalbėsite invokacijas Motinai Marijai ir prašysite jos išgydyti jumyse esantį polinkį intelektualizuoti, galėsite padaryti didelį šuolį pirmyn. Tačiau tai yra pasirinkimas, kurį tik jūs tegalite padaryti.

Jeigu, kaip sakai, būtum iš tiesų susimovęs, neužduotum man šio klausimo. Tu tiesiog patiri tai, ką privalai patirti, kad tavo gyvybės srautas pagaliau galėtų priartėti prie savo misijos ir savo didžiausios meilės šiame gyvenime vidinio suvokimo. Pasinaudodami mūsų šioje svetainėje duotais įrankiais, visi ieškotojai šį procesą galėtų žymiai palengvinti ir padaryti jį ne tokiu skausmingu.

Kartais gyvybės srautas pasirenka sunkų ir skausmingą kelią, manydamas, kad, jeigu patirs skausmą ir kraštutinumus, giliau išmoks savo pamokas. Tačiau iš tiesų tai retai pasiteisina. Visi gyvybės srautai turi potencialą mokytis iš vidaus, ir jiems nėra būtina patirti išorinį skausmą ir agoniją. Žinoma, turite teisę pasirinkti patirti šią agoniją, tačiau aš to nerekomenduočiau.

Nukryžiavimo tikslas nėra patirti skausmą; jo tikslas yra išmokti pamoką. Jeigu pamoką galite išmokti be skausmo, kodėl gi to nepadarius?

Nėra nieko blogo studijuoti daug skirtingų dvasinių mokymų. Tavo pasirengimas tai daryti, signalizuoja, kad tavo gyvybės srautas nori įgyti aukščiausią įmanomą Dievo tiesos supratimą, ir yra pasirengęs ieškoti šio supratimo, kad ir kur jis bebūtų. Svarbiausia yra suprasti, kad aukščiausią supratimą atrasite ne išoriniame mokyme, bet eidami vidun ir patirdami tiesą per savąjį Kristaus AŠ.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com