Savižudybė niekada neatveda prie trokštamo tikslo

TEMOS: Naujo ciklo energijos iškelia į paviršių viską, kas negatyvu, ir tai gali atvesti prie savižudybės – žmonės, kurie nusižudo, niekada nepasiekia savo tikslų – jūsų situacija yra blogesnė po savižudybės – savižudybė nereiškia sąmonės išnykimo – savižudybė negali atnešti palengvėjimo – savižudžiai nenueina (automatiškai) į pragarą – dažniausios savižudybės priežastys – savižudybę sukelia žemyn traukiantis sūkurys – kaip išvengti arba ištrūkti iš žemyn traukiančio sūkurio – išsakykite prašymus dėl žmogaus – siekite žmogų pažadinti – siekite bendrystės – naudokitės dvasiniais įrankiais

Klausimas: Norėčiau užduoti klausimą apie tamsos būseną, kuri yra vadinama savižudybe. Savižudybė yra savęs nužudymo veiksmas. Bėgimo nuo savo karmos veiksmas. Tai pasidarė tarsi kokia mada, kas yra labai pavojinga.

Ji paliečia visus. Visas rases. Pagrinde ji paliečia visų šalių jaunimą. Ir Pirmųjų Šiaurės Amerikos Šalių jaunimą. Žmones, kurie susiduria su seksualinio tapatumo krize. Tuos, kurie neseniai sužinojo apie savo turimą ligą. Žmones, kuriuos mes vadiname įžymiais žmonėmis, Kurt Cobain, Elliot Smith ir kitus, kurie perdozavo ir šitaip save nužudė. Ir Britanijoje netgi nusižudė ginklų inspektorius, kas iš tiesų yra keista, nes jis priklausė Bahajų tikėjimui, kuris nelabai toleruoja savižudybes. Savižudybės vyksta visuose pasaulio kampeliuose, ir tai yra dalis šitos žemesniosios sąmonės, į kurią žmogus įsipainiojo. Man tik yra įdomu, ar savižudybė neturi kokio nors ryšio su gyvybės srauto potraukiu žudytis? Nemanau, kad turi, bet tiesiog noriu sužinoti, kodėl toks dalykas iš viso egzistuoja. Žinau, kad tai nėra naujas dalykas, ir kad jis visada čia bus, bet kas gi vyksta?

Aš taip pat esu patyręs, kas yra savižudybė. Ji įvyko mano šeimoje, ir aš taip pat tapau savižudybės gundymų auka. Mano šokis su savižudybe nutiko labai tamsiu mano gyvenimo periodu. Buvau labai giliai nugrimzdęs į depresiją. Mano depresija buvo kaip juodoji skylė, kuri traukė mane į save juoda gravitacine jėga. Prireikė nemažai laiko iš jos išlipti ir turėjau kovoti su savižudybe, nes ji mane labai norėjo pasiglemžti. Ir beveik pasiglemžė, tačiau atradau šiokią tokią viltį, kuri man padėjo.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Ačiū tau už iškeltą svarbų klausimą. Savižudybė iš tiesų yra auganti problema šioje planetoje. Pagrindinė priežastis yra ta, kad gyvenate laikais, kuomet naujo dvasinio ciklo energijos filtruojasi per žmonijos sąmonę. Ateidamos aukštesnės naujo amžiaus vibracijos iškelia į paviršių visą neišspręstą substanciją žmonių energetiniuose laukuose, jų pasąmonėje. Šitaip neišspręsta substancija pasidaro matomesnė, ir tai yra galimybė žmonėms pasirinkti, kam jie tarnaus, tai reiškia, kad žmonėms iš tiesų tampa lengviau pakilti virš savęs neigimo tendencijos, kuri ir yra pamatinė bet kokios savižudybės priežastis. Jiems tampa lengviau pamatyti savojo Kristaus AŠ šviesą ir pasirinkti priimti šią šviesą, užuot toliau neigus šią šviesą. Deja, kaip neišvengiamai įvyksta, prasidėjus naujam dvasiniam ciklui, kai kurie žmonės pasirenka įsikibę laikytis tamsos ir atsisako ją paleisti.

Kalbėdamas iš savo patirties, norėčiau jums pasakyti, kad pati svarbiausia žinia, kurią kada nors galėtumėte išgirsti apie savižudybę, yra ta, kad gyvybės srautai, kurie nusižudo, niekada nepasiekia savo tikslų. Jie niekada nepasiekia savo tariamo tikslo, dėl kurio nusprendė nusižudyti. Ir aš iš tiesų turėjau konsultuoti ir padėti daugeliui gyvybės srautų, jiems įvykdžius savižudybę, ir galiu jus užtikrinti, kad jie visi suprato, jog jų savižudybė nepasiekė norėto tikslo.

Kad ir koks bebūtų juos į savižudybę pastūmėjęs motyvas, po savižudybės jie buvo ne ką geresnėje padėtyje nei prieš ją. Tiesą sakant, jų situacija tapo blogesnė, nes nusižudydami jie dar plačiau atvėrė savo gyvybės srautą tamsos jėgų traukimui žemyn. Ir gyvybės srautui tuomet pasidaro dar sunkiau kopti aukštyn kylančia spirale ir lipti aukštyn į šviesą.

Jeigu norite išsamaus aprašymo, kas nutinka nusižudžiusiam gyvybės srautui, norėčiau labai rekomenduoti, kad paskaitytumėte Angie Fenimore knygą Už Tamsos Ribų (Beyond the Darkness).

Kaip galėtumėte padėti gyvybės srautui išvengti savižudybės spąstų? Tai šiek tiek priklauso nuo to, dėl ko gyvybės srautas pateko į žemyn traukiantį sūkurį, kuris savo kulminaciją pasiekia savižudybėje. Tačiau kad ir kokie bebūtų gyvybės srauto motyvai, vienas dalykas, kuris gali padėti gyvybės srautui, yra supratimas, kad savižudybė nereiškia sąmonės išnykimo. Galite atimti kūnui gyvybę, tačiau jūsų gyvybės srautas yra daugiau negu kūnas. Gyvybė iš tiesų reiškia tai, kad turite sąmonę, kad turite savimonę. Šis savimonės jausmas nėra priklausomas nuo fizinio kūno, ir jis neišnyks po kūno mirties.

Dauguma žmonių, kurie nusižudo, daro tai todėl, kad jų situacija yra tapusi tokia intensyvi, jog jiems atrodo, kad sąmonės išnykimas atneštų palengvėjimą. Tačiau būtent dėl to, kad sąmonė nenutrūksta su kūno mirtimi, palengvėjimo nėra, nėra poilsio nuo gyvybės srautą kankinusių problemų. Gyvybės srautas neišvengiamai pasiima šias problemas su savimi, pasiima su savimi savo sąmonės būseną po kūno mirties. Ir jis vis tiek turės susidurti su šiomis problemomis ir jas įveikti, kad galėtų patirti ramybę.

Tiesą sakant, turiu jums pasakyti, kad tarp krikščionių paplitęs įsitikinimas, jog nusižudę žmonės nueina į pragarą, daugumai gyvybės srautų yra neteisingas. Vietoj to, dauguma nusižudžiusių gyvybės srautų pirmai tinkamai progai pasitaikius sugrįžta į įsikūnijimą. Jie dažnai susiduria su lygiai tokiomis pačiomis aplinkybėmis, kurios atvedė prie jų savižudybės, nes tai yra vienintelis būdas, kuriuo gyvybės srautas gali įveikti problemas savo psichologijoje, kurios trukdo jam judėti pirmyn. Galiu jus užtikrinti, kad sugrįžimas į tokio paties tipo situaciją dažnai įvyksta paties gyvybės srauto pasirinkimu. Kai gyvybės srautas išsilaisvina nuo kūno, jis paprastai į situaciją gali pažvelgti objektyviau, ir dauguma gyvybės srautų pasirenka įsikūnyti situacijose, kurios suteikia maksimalias dvasinio augimo galimybes – net jeigu sąlygos atrodytų esančios labai sunkios, žvelgiant iš žmogiškos perspektyvos.

Tas faktas, kad nusižudę gyvybės srautai dažnai pasirenka sugrįžti į panašias situacijas, yra geriausias įrodymas, kad savižudybė nepadeda jiems pasiekti tikslo, kurį žmonės tikisi, kad ji jiems padės pasiekti. Todėl, jeigu gyvybės srautas kaip nors sugebėtų atsitraukti nuo savo dabartinės situacijos ir pažvelgti į ją iš šalies, yra labai tikėtina, kad gyvybės srautas savižudybės neįvykdytų. Jeigu gyvybės srautas nors akimirkai sugebėtų pažvelgti į situaciją objektyviai, jis pasirinktų prisiimti atsakomybę už savo situaciją ir imtųsi darbo keisti savo sąmonės būseną. Jis pasirinktų imtis spręsti problemą dabar, užuot patyręs emocinę savižudybės traumą, po kurios jam vis tiek tektų susidurti su ta pačia situacija gyvenime ateityje.

Norėčiau trumpai apžvelgti dažniausias priežastis, dėl kurių gyvybės srautai nusižudo:

  • Maištas. Gyvybė yra dovana iš Dievo, todėl gyvybės atėmimas yra rimta maišto prieš Dievą forma. Kai kurie gyvybės srautai įvykdo savižudybę, nes yra taip įpykę ant Dievo, kad atstumia gyvenimo dovaną. Kaip paaiškinau kitame mokyme, šiuos gyvybės srautus gali būti labai sunku pasiekti. Kai kurie iš šių gyvybės srautų iš tiesų turi pereiti savižudybės procesą, kad asmeniškai galėtų patirti, jog jiems neįmanoma ištrūkti iš savo maištingos sąmonės būsenos, nužudant kūną. Kai kuriais atvejais gyvybės srautą tai gali paskatinti suvokti, kad vienintelis būdas ištrūkti iš šios sąmonės būsenos yra prisiimti atsakomybę už savo paties situaciją (maištas prieš Dievą yra kraštutinė savo asmeninės atsakomybės neigimo forma) ir pakeisti savo proto būseną.

  • Kerštas. Tai yra tam tikras pykčio ir maišto variantas, kai gyvybės srautas nusižudo, siekdamas atkeršyti. Giliausiame psichikos lygmenyje tai yra mėginimas atkeršyti Dievui, tačiau gyvybės srautas dažnai tai suvokia kaip troškimą atkeršyti savo tėvams arba visuomenei. Šiam gyvybės srautui gali padėti suvokimas, kad savižudybė jam pačiam pakenks daug labiau nei kitiems, ir kad Dievo tai iš viso nepaveiks. Tačiau įpykusiam gyvybės srautui gali būti labai sunku duoti šį supratimą.

  • Troškimas pabėgti. Kai kurie gyvybės srautai atsiduria situacijoje, kuri yra tokia intensyvi, jog jie nebepajėgia jos emociškai ir protiškai pakelti. Jie jaučiasi įstrigę ir nesugeba pamatyti jokios išeities, kaip galėtų pakeisti savo situaciją į gerąją pusę. Todėl situacijos energijos galiausiai gali pasidaryti tokios intensyvios, jog gyvybės srautas nebesugeba to pakelti ir siekia pabėgti per savižudybę. Šiems gyvybės srautams būtų galima padėti, jeigu jums pavyktų padėti jiems suprasti, kad jie neištrūks iš savo sąmonės būsenos, nužudydami kūną. Taip pat būtų naudinga, jeigu atrastumėte būdą padėti jiems pamatyti, kad visada egzistuoja būdas pagerinti situaciją, kad ir kokia sunki ji beatrodytų. Žinoma, kai gyvybės srautą yra pagavęs žemyn traukiantis savižudybės sūkurys, gyvybės srautui gali būti sunku pamatyti šiuos faktus.

  • Pagalbos prašymas. Daugelis gyvybės srautų yra taip apsunkinti įvairių sąlygų, egzistuojančių jų gyvenime, jog suvokia vieni patys negalintys to pakelti. Kai kurie žmonės nesugeba paprašyti pagalbos, kai tuo tarpu kiti žmonės jaučia neturintys ko paprašyti. Šie žmonės jaučiasi vieniši, jaučiasi nemylimi ir jaučiasi taip, lyg niekam nerūpėtų, ar jie gyvena, ar ne. Todėl jie nesugeba paprašyti pagalbos įprastu būdu, ir galiausiai jų našta pasidaro tokia sunki, jog jie pamėgina nusižudyti. Šie gyvybės srautai iš tiesų nenori nusižudyti, jie tiesiog nesąmoningai mėgina, dažnai nesėkmingai, šauktis pagalbos. Beje, šiems gyvybės srautams padėti yra lengviausia, kadangi juos galima apsukti aplinkui, jiems suvokus, kad jie kažkam rūpi.

Sunkiausias dalykas savižudybėje yra tai, jog tai nėra staigus įvykis. Tai visada yra labai lėto proceso pasekmė, kuris dažnai vyksta taip palaipsniui, jog gyvybės srautas nesuvokia patekęs į žemyn traukiantį sūkurį. Jis nesuvokia peržengęs negrįžtamą ribą, už kurios jo laukia susidūrimas su savižudybės šmėkla. Būtent dėl to gyvybės srautui yra labai sunku pačiam sustabdyti šį procesą. Gyvybės srautas gali paprasčiausiai nesuvokti, jog pradėjo slysti žemyn. Jeigu gyvybės srautas negaus jokios pagalbos iš šalies, jis dažnai nueis visą kelią ir pasieks ribą, kuomet iš tiesų taps pasirengęs nusižudyti. Žvelgdami į šią prarają, kai kurie gyvybės srautai galiausiai nubunda ir suvokia pavojų bei savižudybės realumą, ir sugeba apsigręžti bei pradėti kelionę aukštyn.

Geriausias būdas kam nors padėti yra pastebėti, kas vyksta su gyvybės srautu. Žinoma, kuo anksčiau tai pastebėsite, tuo geresnes galimybes turėsite sustabdyti žemyn traukiantį sūkurį. Yra keletas pagrindinių elementų, kuriais pasinaudoję, galite padėti kitam žmogui ištrūkti iš žemyn traukiančio savižudybės sūkurio.

Pirmas elementas yra pripažinti, kad žemyn traukiantį savižudybės sūkurį kursto energetiniame žmogaus lauke susikaupusi toksiška energija. Kaip paaiškinama kitur, susikaupusi toksiška energija jūsų energetiniame lauke ims formuoti sūkurį, kuris gali užvaldyti žmogaus sąmoningas mintis ir jausmus. Šis sūkurys taip pat gali atverti ryšį tarp žmogaus energetinio lauko ir planetos energetinio lauko. Planetos energetiniame lauke egzistuoja daugybė negatyvios energijos sūkurių, kuriuos žmoniją kūrė tūkstančius metų. Vienas iš tokių sūkurių yra savižudiškos energijos sūkurys, o šio sūkurio apačioje yra demonas, būtybė vardu Anihla. Ši tamsos būtybė gauna savo energiją, siurbdama ją iš į savižudybės sūkurį patekusių žmonių, ir ji gali pavogti visą šviesos energiją, kurią šie žmonės turi savo energetiniame lauke.

Kai suvokiate šių tamsių energijų egzistavimą, galite imtis maldų vigilės, kad išlaisvintumėte gyvybės srautą nuo šios savižudiškos energijos žemyn traukiančio sūkurio. Tačiau noriu jums duoti labai rimtą perspėjimą. Nebent turėtumėte labai stiprų dvasinės šviesos iškvietimo iš Aukščiau momentumą, gali būti labai pavojinga stoti prieš planetinį savižudybės momentumą. Ši jėga yra labai stipri ir labai žiauri, ir jeigu mėginsite ištraukti žmogų iš jos nagų, tikėtina, jog ji imsis ir jūsų. Todėl rekomenduoju, kad tiktai labai stiprią pusiausvyrą pasiekę žmonės, niekada neturėję polinkio į savižudybę, imtųsi šio proceso. Ir norėčiau labai rekomenduoti, kad žmonės susijungtų drauge grupinėse pastangose, užuot darę tai po vieną.

Šiame reikale gali labai pagelbėti šaukiniai Arkangelui Mykolui, ir, jeigu norite stoti prieš šią savižudybės jėgą, rekomenduoju, kad sukalbėtumėte 40 – ir aš iš tiesų turiu omeny keturiasdešimt – šių šaukinių per dieną savo asmeninei apsaugai ir kito žmogaus išlaisvinimui. Arkangelo Mykolo Rožinis taip pat yra labai galingas, kaip ir Dvasinės Krizės įrankiai. Taip pat rekomenduoju šaukinį teismui, ir taip pat turėtumėte prašyti, kad Anihla ir visi kiti savižudybės demonai, kurie puola šį žmogų, būtų Arkangelo Mykolo nuteisti ir surakinti. Būtų labai naudinga nukreipti koncentruotos Violetinės Liepsnos srautą į žmogaus, kuriam mėginate padėti, energetinį lauką. Taip pat labai efektyvūs yra Motinos Marijos rožiniai, ypač Atleidimo ir Rytų-Vakarų rožiniai.

Antrasis elementas yra pažadinti žmogų savižudybės pavojui ir faktui, kad savižudybė nėra išeitis, nes ji nesuteiks atokvėpio nuo gyvybės srauto problemų. Tiesą sakant, galėtume sakyti, kad tai yra pats svarbiausias reikalavimas, tačiau aš jį pateikiu antroje vietoje, nes, kol žmogų slegia negatyvi energija, tol bus praktiškai neįmanoma šį žmogų pažadinti. Kitaip tariant, pirmiausia turite siekti pašalinti negatyvios energijos spaudimą, kad įgytumėte šansą pažadinti žmogų. Geriausias būdas pažadinti žmogų yra duoti jam mano anksčiau minėtą knygą ir duoti jam kai kuriuos šioje svetainėje duodamus mokymus, ypač mokymą apie tai, kad savižudybė neatneša sąmonės išnykimo, ir kad visus apie savižudybę mąstančius žmones puola tamsos jėgos.

Trečiasis elementas yra užtikrinti, kad žmogus nesijaustų vienišas ir nesijaustų nemylimas. Daugelis per savižudybę mėginusių ištrūkti žmonių jaučiasi taip, lyg jų niekas nemylėtų ir niekam nerūpėtų, gyvi jie ar ne. Vienas iš geriausių būdų padėti tokiems žmonėms yra būti geru klausytoju ir tiesiog leisti žmonėms išsikalbėti, nemėginant išspręsti jų problemų. Leiskite jiems kalbėti ir leiskite jiems pajusti, kad klausotės ir kad jie jums rūpi. Tegul jie išsikalba apie savo problemas, bet nesiūlykite jiems savo sprendimų. Leiskite jiems kalbėti tol, kol sprendimą jie galiausiai pamatys patys.

Ketvirtasis elementas yra parodyti žmonėms, kad iš tiesų egzistuoja būdas pagerinti situaciją. Tai galima padaryti, supažindinant juos su dvasiniu keliu, kurį aprašau šioje svetainėje. Žinoma, geriausiai tą gali padaryti žmogus, kuris jau pats eina šiuo keliu ir gali kalbėti iš savo asmeninės patirties.

Noriu labai pagirti žmones, kurie pamatė šios problemos rimtumą ir pamėgino įkurti įvairias karštąsias linijas ir palaikymo grupes, skirtas padėti žmonėms įveikti savižudybės trauką. Jeigu netoli jūsų egzistuoja tokia pagalba, noriu labai rekomenduoti, kad patys ja pasinaudotumėte ar siektumėte paskatinti žmogų, kuris mąsto apie savižudybę, pasinaudoti šia pagalba. Buvimas grupinėje situacijoje gali duoti labai pozityvų poveikį visiems apie savižudybę mąstantiems žmonėms, ypač tuomet, jeigu jie pakalbėtų su žmogumi, kuris mąstė apie savižudybę, tačiau nusprendė atsitraukti nuo šios prarajos. Nė vienas negali geriau padėti apie savižudybę mąstančiam žmogui kaip tas, kuris pats tenai buvo ir sugrįžo nuo prarajos krašto.

Ir nors tokios organizuotos pastangos nusipelno pagyrimo, jaučiu, kad turiu išsakyti perspėjimą. Prašau, nepapulkite į spąstus, manydami, kad vienintelis būdas padėti į savižudybę linkusiam žmogui yra atversti jį į jūsų asmeninę religiją. Deja, matau daug labai mylinčių ir gero norinčių krikščionių, kurie siekia išgelbėti savižudiškų minčių kankinamus žmones, mėgindami atversti juos į savo konkrečią bažnyčią. Turėtumėte būti jautrūs individualiam gyvybės srautui ir turėtumėte padėti gyvybės srautui atrasti universalų dvasinį kelią, kuris išeina už visų religijų ribų. Šio kelio neįmanoma uždaryti į vieną kažkurią religiją, net ir į krikščionybės religiją.

Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad šie žodžiai neturėtų būti pakaitalu profesionaliai pagalbai. Yra daug išmanančių profesionalų, kurie buvo mokomi padėti į savižudybę linkusiems žmonėms, ir jeigu galite pasinaudoti jų pagalba, tą ir turėtumėte padaryti, dėl savęs ar dėl kieno nors kito. Taip pat norėčiau rekomenduoti, kad išstudijuotumėte mano mokymą apie tai, kaip įveikti visą gyvenimą besitęsiančią priklausomybę, kadangi tai yra susiję su tuo, kaip galėtumėte įveikti žemyn traukiantį sūkurį, atvedantį prie savižudybės.

Ir, žinoma, mūsų šioje svetainėje duodami dvasiniai įrankiai gali padėti jums išvengti visų negatyvių sūkurių – jei tik būsite pasirengę jais naudotis.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com