Tikra charizma

Klausimas: Kas liečia charizmos arba patrauklumo koncepciją, yra žmonių, kurie turi skirtingus jos laipsnius, ir yra lyderių, kurie jos turi su pertekliumi, ir tai jiems leidžia valdyti žmones. Kasdieniniame lygmenyje yra žmonių, kurie gali turėti daug draugų arba draugių, o yra žmonių, kurie nesugeba susirasti draugų dėl charizmos ir patrauklumo stygiaus. Kas yra ši charizma, žvelgiant iš dvasinės perspektyvos? Ar gali žmogus ją kontroliuoti? Ar šių asmeninių gebėjimų turėjimas gali būti įtrauktas į žmogaus dangiškąjį planą?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Buvimas Dangiškąja Motina“ 2020 metais.

Na, turite atskirti iš kontrolės išeinančią charizmą ir tą charizmą, kuri ateina iš dvasinio augimo ir psichologijos išsprendimo. Gali ateiti toks momentas, kuomet jūs ėjote dvasiniu keliu ir išsprendėte savo psichologiją, ir tuomet šviesa iš jūsų AŠ ESU Esaties ir mokytojų pradeda šviesti per jus, ir tai jums suteikia tam tikrą charizmą žmonių akyse, kurie gali susiderinti su šia šviesa. Taip pat galite sutikti žmonių, kurie nebus su niekuo susiderinę, ir jie, sutikę dvasiškai pažengusį žmogų, ar netgi dvasinį meistrą, nieko ypatingo jame nematys. Net ir iš evangelijų matote, kaip tarp mane prieš 2000 metų sutikusių žmonių buvo tokių, kurie nieko ypatingo manyje nematė. Taip pat buvo žmonių, kurie sutiko mane ir galėjo pajausti, kad per mane teka didesnė šviesa nei per vidutinį žmogų. Tai, taip sakant, yra teisėtas charizmos aspektas.

Tačiau kitas charizmos aspektas yra daugelio puolusių būtybių turima pasaulyje taip įprastai vadinama charizma. Ir jos ją turi dėl to, kad yra išmokusios kontroliuoti kitus žmones psichologiškai. Matote, kad tam tikros puolusios būtybės sugeba beveik užhipnotizuoti žmones ir priversti jomis sekti, joms paklusti. Hitleris labai gerai sugebėjo tai daryti, taip pat ir Mao. Stalinas iš tiesų neturėjo charizmos, jis turėjo griebtis baimės, kad priverstų žmones jam paklusti, nors kai kurie žmonės tiesiog buvo prislėgti jį supančios energijos, kuri buvo sugeneruota.

Ir čia prieiname trečiąjį charizmos aspektą, kuris tiesiog yra garbinimas, tam tikrų žmonių palaipsniui sukuriamas stabmeldiškas garbinimas. Senovėje to matėte mažiau. Tačiau atėjus masinių komunikacijos priemonių amžiui matote tai vykstant daug daugiau. Galite paimti kino žvaigždę, kuri suvaidino keliuose filmuose, gavo Oskarą, gavo daug dėmesio iš spaudos ir žiniasklaidos, ir daugelis žmonių susikuria stabmeldišką to žmogaus įvaizdį ir galvoja, kad jis privalo būti kažkuo ypatingas.

Jis netgi gali gerti savo užnuodytą gėrimą ir tikėti, jog yra ypatingas, ir gali pradėti elgtis taip, tarsi toks būtų. Tačiau yra žmonių, kurie susidūrė su šiomis kino žvaigždėmis ir suvokė, jog jie yra tokie patys žmonės kaip visi. Tad, žinoma, matote, kad tam tikros puolusios būtybės geba užhipnotizuoti žmones. Taip pat yra tam tikrų dvasiškai išsivysčiusių žmonių, kurie turi tikrą charizmą. Tačiau tiek vieni, tiek kiti, tiek dvasinis lyderis, tiek puolęs lyderis gali susidurti su šiuo pasaulio sukurtu garbinimu, kuomet žmonės projektuoja tam tikras savybes ant žmogaus, kurios tiesiog nėra realistiškos. Matėme Summit Lighthouse ir AŠ ESU judėjime kaip aplink pasiuntinius buvo sukurtas milžiniškas garbinimo kultas. Ir net ir šiame judėjime matome, kaip kai kurie žmonės susikūrė stabmeldišką požiūrį į šį pasiuntinį, nors jis niekada to neskatino, nors jis, tiesą sakant, apie tai kalbėjo, ir tie, kurie jį sutiko ir su juo bendravo, žino, kad tam nėra jokių priežasčių. Jis neteigia esąs ypatingas, neaukština savęs virš kitų žmonių, nes yra tarnaujantis lyderis. Aš taip pat toks buvau prieš 2000 metų. Tačiau net ir tuomet buvo projektuojančių šį stabmeldišką garbinimą. Tačiau visa tai nublanksta palyginus su ta stabmeldyste, kurią buvo imta ant manęs projektuoti nuo katalikų bažnyčios susikūrimo, išaukštinusios mane iki šio antžmogio statuso ir prilyginusios mane Dievui.

Tad ar tai gali būti jūsų dangiškasis planas išvystyti šią charizmą? Na, o kodėl jūs norite išvystyti charizmą? Kitaip tariant, jeigu esate dvasios mokinys, kodėl norėtumėte turėti puolusių būtybių charizmą, kuri jums leistų manipuliuoti žmonėmis? Galbūt greičiau norėtumėte išvystyti natūralią charizmą, kuri ateina iš savo psichologijos išsprendimo ir dvasinio augimo. Ir tai iš tiesų gali būti jūsų dangiškojo plano dalis, tačiau jis nebus sukoncentruotas į charizmą. Charizma gali būti pašalinis efektas, tačiau tai nėra jūsų tikslas. Tai nėra tas tikslas, kurį sau išsikeliate.

Iš tiesų yra dvasingų žmonių, tarp jų ir pakylėtųjų mokytojų mokinių, kurie fantazuoja, kad išsiugdys šią charizmą ir tuomet sugebės prie savęs pritraukti žmones, kaip mato tai darant kai kuriuos dvasinius lyderius. Yra žmonių, kurie svajoja gauti Šventosios Dvasios dovanas, kad galėtų, vos mostelėję ranka arba įėję į kambarį, priversti žmones nualpti, idant žmonės matytų šiuos regimus pasireiškimus, dėl kurių būtų priversti patikėti, kad šių žmonių kalboje yra kažkas ypatingo arba kad patys šie žmonės yra ypatingi. Bet mes savo mokinių neskatiname to daryti. Mes nė vieno neskatiname to daryti, nes koks būtų šio stabmeldiško garbinimo tikslas?

Mes trokštame sukurti mokymą ir judėjimą, kurie būtų grįsti visų žmonių turimu dvasiniu potencialu – potencialu save transcenduoti. Tad jeigu dirbate pasiuntiniu tikrame pakylėtųjų mokytojų judėjime, nesate ypatingas, neišskiriate savęs iš kitų ir nelaikote savęs ypatingu. Esate pavyzdys, kuriuo kiti žmonės gali sekti. Galbūt galite būti nuėję toliau kelyje už daugelį kitų žmonių. Tačiau tai nereiškia, kad jie negali eiti tuo pačiu keliu ir pasiekti jūsų dvasinių pasiekimų lygmens. Gali būti, kad jie nedarys to, ką darote jūs, pavyzdžiui, būdami pasiuntiniu, tačiau jie turi kitus dalykus, kuriuos gali daryti, kurie yra jų dangiškojo plano dalis. Tad iš tiesų, tikrojo pakylėtųjų mokytojų pasiuntinio tikslas yra pakelti žmonės į aukščiausią sąmonės lygį, padėti jiems pasiekti tą sąmonę. Kai tuo tarpu netikro lyderio tikslas yra ir toliau būti pranašesniu už kitus. Tad jis būtų vadas. Jis būtų akivaizdžiai aukščiau už kitus. Į jį būtų žiūrima kaip į lyderį. Ir todėl jis visada būtų ypatingas. Tarnaujančio lyderio tikslas iš esmės yra paversti save nebereikalingu, kuomet žmonėms jis nebebūtų reikalingas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels