Visuotinis išganymas

TEMOS: Visuotinis išganymas – atsvara krikščionių norui būti išskirtiniais – praraja tarp mokslo ir religijos – laisva valia reiškia, kad niekas neprivalo būti išganytas – kas sugrįš pas Dievą

Klausimas: Ką Jėzus mano apie visuotinio išganymo koncepciją, kuri teigia, kad visos sielos neišvengiamai galiausiai bus išganytos?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels.

Visuotinio išganymo koncepciją įkvėpė pakylėtieji mokytojai, ir ji buvo perduota keletui individų XIX amžiuje. Kai kurie žmonės šią koncepciją suprato taip, jog ji reiškia, kad dėl to, jog kiekvienas gyvybės srautas atėjo iš Dievo, kiekvienas gyvybės srautas neišvengiamai privalės sugrįžti pas Dievą. Tačiau tai nebuvo ta interpretacija, kurią mes turėjome omenyje.

Pirminė koncepcija buvo duota kaip atsvara vis stipriau pabrėžiamam krikščioniškajam išskirtinumui – tiktai mūsų bažnyčios nariai bus išganyti, o visi kiti amžinai degs pragare – kurį skleidė keletas didelių krikščioniškų bažnyčių. Šis mėginimas pabrėžti savo išskirtinumą didele dalimi buvo reakcija į vis didėjantį mokslo ir materializmo populiarumą. Krikščioniškos bažnyčios ėmė jausti grėsmę – suvokdamos, kad jų įtaka žmonių protams ima slysti joms iš rankų – ir jos į tai sureagavo mėginimais įbauginti žmones nekritiškai priimti krikščioniškas doktrinas, mėgindamos sukelti žmonėms baimę patekti į pragarą.

Mes numatėme, kad ši reakcija tik dar labiau pagilins prarają tarp mokslo ir religijos, ir pamėginome kaip atsvarą duoti universalesnį požiūrį į išganymą. Mūsų intencija buvo aiškiai parodyti, kad jūsų išganymas nėra automatiškas išorinių kriterijų rezultatas, tokių kaip priklausymas tam tikrai bažnyčiai, pasikrikštijimas ar manęs paskelbimas savo Viešpačiu ir Išganytoju. Vietoj to, jūsų išganymas priklauso nuo jūsų sąmonės būsenos, kuri yra vidinis kriterijus ir kurį galite išpildyti kad ir kokiai išorinei religijai bepriklausytumėte – ar net jeigu nepriklausytumėte jokiai religijai.

Interpretacija, kuri teigia, jog dėlto, kad visi gyvybės srautai atėjo iš Dievo, visi gyvybės srautai privalo ir sugrįžti pas Dievą, su šia visuotinio išganymo koncepcija nueina į priešingą dualistinį kraštutinumą fundamentalistiniam požiūriui, teigiančiam, kad tik vienos bažnyčios nariai bus išganyti. Tai yra mėginimas sukurti išorinius išganymo kriterijus – dėl to, kad buvote sukurti Dievo, PRIVALOTE būti išganyti. Jeigu taip būtų, tai paneigtų jūsų laisvą valią. Jeigu negalite atsisakyti būti išganyti – jeigu negalite atsisakyti sugrįžti į Dievo karalystę – tuomet neturite tikros laisvos valios.

Tad nors visuotinio išganymo koncepcijoje yra šiek tiek tiesos, tikrasis paveikslas yra daug sudėtingesnis. Išsamiausias aprašymas apie tai yra pateikiamas Maitrėjos knygoje, kurioje yra labai aiškiai paaiškinama laisvos valios svarba ir kodėl gyvybės srautai gali pasirinkti nebūti išganyti.

Trumpas paaiškinimas būtų toks, jog dėl to, kad visa energija ateina iš Dievo, ji neišvengiamai sugrįš pas Dievą, pakilus sferai. Tačiau tai, ką dauguma žmonių vadina siela, yra laisvą valią turinti būtybė, ir todėl ši būtybė gali pasirinkti priešintis sferos pakilimo procesui. Tačiau galiausiai – kadangi viskas materialiame pasaulyje privalo turėti laiko limitą – gyvybės srauto galimybė baigsis, ir todėl gyvybės srauto sąmonė bus ištirpdyta antrojoje mirtyje. Gyvybės srautą sudarančios energijos bus išvalytos ir sugrąžintos į savo šaltinį, tačiau gyvybės srauto sąmonė ir prisiminimai bus ištrinti, lyg niekada nebūtų egzistavę.

AŠ ESU Esatis ir Sąmoningasis AŠ nebus ištrinti, tačiau jie bus „perkrauti“ į pirminę būseną, tai reiškia, kad gyvybės srautas nebegalės naudotis ankstesnėmis savo patirtimis, bet turės pradėti nuo nulio švarioje lentoje. Tai galima palyginti su tuo, ką padarote kompiuteriui, kai perinstaliuojate operacinę sistemą ir suformatuojate kietąjį diską.

Todėl galėtume sakyti, kad Sąmoningasis AŠ neišvengiamai sugrįš pas Dievą, tačiau Dievo intencija, dėl kurios jis sukūrė šį gyvybės srautą, nebuvo tokia, kad jis grįžtų atstatytas į pirminį statusą. Dievo intencija buvo tokia, kad gyvybės srautas daugintų savo talentus, idant sugrįžtų tapęs DAUGIAU nei buvo sukurtas būti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels