Ar „nė vienas nebus paliktas?“

TEMOS: Antroji mirtis yra laisvos valios pasekmė – dvi galimybės – išganytas gali būti kiekvienas gyvybės srautas – mokytojai niekada nepraranda vilties dėl gyvybės srauto – viskas nesibaigs gerai, jeigu žmonės nesirinks gyvenimo – išganymas yra vidinis įvykis, sąmonės pokytis – gyvenimas yra nuolatinė savitranscendencija

Klausimas: Kaip išsireiškimas „Nė vienas nebus paliktas,“ kaip jis yra vartojamas įvairių mediumų ir mokytojų, gali būti suderinamas su Jėzaus informacija apie antrosios mirties potencialą? O gal tai negali būti suderinama ir teiginys „Nė vienas nebus paliktas“ faktiškai yra neteisingas?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Esi teisus, kad išsireiškimas „nė vienas nebus paliktas“ negali būti suderinamas su antrosios mirties galimybe, ir todėl šis teiginys yra faktiškai neteisingas. Tačiau antroji mirtis tiesiog yra neišvengiama pasekmė fakto, jog kiekvienas gyvybės srautas turi laisvą valią.

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, Laisvos Valios Įstatymas yra pagrindinis šios visatos įstatymas, tačiau jis egzistuoja poliariškume su Veiksmo ir Atoveiksmio Įstatymu, su karmos įstatymu. Todėl turite teisę rinktis ką tik norite, tačiau neišvengiamai pjausite tai, ką pasėjote, ir patirsite savo pasirinkimų pasekmes.

Galėtume sakyti, kad, jeigu pažvelgsite į mišką, užuot žiūrėję į medžius, pamatysite, kad turite dvi pagrindines galimybes, iš kurių galite rinktis. Galite rinktis Kristaus protą, kuriame matytumėte savo gyvybės srautą kaip nemirtingos dvasinės būtybės tąsą ir matytumėte, jog turite potencialą susivienyti su savąja AŠ ESU Esatimi, tuo būdu tapdami nemirtinga dvasine būtybe.

Arba galite rinktis neigti savo nemirtingumą, tuo būdu įžengdami į antikristo sąmonę. Jeigu pasiliksite šioje sąmonės būsenoje pakankamai ilgai, galiausiai jums suteikta galimybė baigsis, ir jūsų gyvybės srautas susidurs su paskutiniu pasirinkimu – antrąja mirtimi. Tačiau, kaip paaiškinau kitur, nė vienas gyvybės srautas nepatiria antrosios mirties, to nepasirinkęs.

Štai kodėl sakiau, kad atėjau, jog visi turėtų gyvenimą, kaip priešingybę mirties sąmonei, kurioje yra įstrigę didžioji dauguma žmonių – patys to, žinoma, nesuvokdami.

Galėtume sakyti, kad išsireiškimą „nė vienas nebus paliktas“ būtų galima interpretuoti kaip reiškiantį tai, jog kiekvienas gyvybės srautas iš tiesų turi galimybę sugrįžti namo, jei pasirinks tai daryti. Turiu omenyje, kad egzistuoja sąmonė, net ir tarp daugelio krikščionių, kad kai kurie žmonės yra padarę tokias siaubingas nuodėmes, jog niekada negalės būti išganyti. Tačiau tiesa yra ta, jog kad ir kokias nuodėmes gyvybės srautas bebūtų padaręs, šiame gyvenime ar bet kuriame ankstesniame gyvenime, gyvybės srautas visada gali pasirinkti apsigręžti aplinkui. Gyvybės srautas gali pasirinkti ryžtis palikti antikristo sąmonę ir imti eiti keliu, vedančiu į Kristiškumą. Ir tol, kol gyvybės srautas eina šiuo keliu, ir kol jis yra pasirengęs nuolatos save transcenduoti, tol šis gyvybės srautas nebus paliktas.

Kitas aspektas yra tai, kad pakylėtieji mokytojai niekada nepraranda vilties dėl gyvybės srauto. Mes nepaliaujame kiekvienam gyvybės srautui siūlyti aukštesnį kelią. Būtent dėl to Biblijoje yra rašoma, kaip aš nusileidau į pragarą tris dienas iki savo prisikėlimo. Padariau tai tam, kad galėčiau skelbti žodį gyvybės srautams, kurie buvo įstrigę pragaro sąmonėje, ir kad galėčiau jiems pasiūlyti išeitį. Todėl būtų galima sakyti, kad nė vienas nebus paliktas, išskyrus tuos, kurie patys pasirinks pasilikti.

Žinau, kad daugelyje Naujojo Amžiaus judėjimų egzistuoja labai subtili sąmonė, kad galiausiai viskas baigsis gerai, ir todėl nebus paliktas nė vienas gyvybės srautas. Tai yra labai panašu į tą sąmonę, kuri egzistuoja daugelyje krikščioniškojo fundamentalizmo bažnyčių, kuriose žmonės tiki, kad jie bus išganyti, tiesiog paskelbę Jėzų Kristų savo Viešpačiu ir išganytoju.

Problema su šia sąmonės būsena yra ta, kad ji neigia laisvos valios egzistavimą, ir ji taip pat skatina žmones tikėti, kad nėra jokių priežasčių stengtis save transcenduoti. Juk ir taip niekas nebus paliktas arba Jėzus mane išgelbės kad ir ką aš bebūčiau padaręs, tai kam tuomet stengtis keisti savo sąmonę ir kilti aukščiau?

Esminis faktas yra tas, kad Kristaus sąmonė reiškia nuolatinę savitranscendenciją. Daugelis žmonių ne iki galo supranta, ką reiškia įžengti į dangaus karalystę. Jie mano, kad tai yra kažkoks išorinis įvykis, per kurį staiga pasirodęs Dievas, Jėzus arba angelas nusineš juos į kitą vietą. Kaip mėginu paaiškinti šioje svetainėje, dangaus karalystė yra sąmonės būsena. Tad, jeigu norite įžengti į dangaus karalystę, turite transcenduoti sąmonės būseną, kuri neleidžia jums įžengti į dangų, turite transcenduoti antikristo sąmonę.

Tuo noriu pasakyti, kad, jeigu leisite bet kokiai idėjai, bet kokiam žaltiškam melui priversti jus galvoti, kad jums nebereikia daugiau savęs transcenduoti, tuomet būsite priėmę antikristo sąmonę, ir būsite atstūmę Kristaus sąmonę. Raktas į dangaus karalystę yra nuolatos dėti pastangas transcenduoti savo dabartinę sąmonės būseną. Jeigu nepaliausite transcenduoti savo dabartinės sąmonės būsenos, anksčiau ar vėliau peržengsite slenkstį ir pakilsite į Kristaus sąmonę, kuri iš tiesų yra dangaus karalystė ten, kur esate. Ir tiktai tie, kurie yra Kristaus sąmonėje, nebus palikti, mūsų nuolatos save transcenduojančio Dievo amžiniesiems ciklams judant pirmyn.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com