Įveikite karmą ir psichologines problemas, idant galėtumėte įvykdyti savo dangiškąjį planą

TEMOS: Dalis jūsų misijos yra subalansuoti karmą – Dievas nori, kad pakiltumėte virš savo praeities – karma yra tiltas į laisvę – visada darėte tai, ką manėte esant geriausia – jūsų pozityvus troškimas nusileisti į įsikūnijimą – pasirinkote įsikūnyti savo dabartinėse aplinkybėse, tam kad augtumėte – liaukitės vengti savo karmos ir psichologinių problemų

Klausimas: Mielas Jėzau, Tavo atsakymas į klausimą apie santuoką ir skyrybas iš tiesų giliai su manimi rezonavo. Giliai viduje dauguma mūsų žinome šiuos faktus, ir tik šių žinių pritaikymas krizės momentais suteikia tikrąjį augimą. Man asmeniškai, geriausi mano mokytojai buvo mano vaikai ir dėkoju jiems už tai. Mano klausimas yra apie karmą, dvasinį augimą ir grįžimo į šią materialią plotmę tikslą. Ar įmanoma užbaigti savo misiją šioje plotmėje, neišsprendus didžiosios dalies savo karmos ir neįveikus savo psichologinių blokų? Kaip galima sužinoti savo tikrąją misiją, kai tiek daug informacijos iš daugelio ankstesnių egzistavimų įspaudė pėdsakus mūsų pasąmonėje?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kas liečia pirmąjį klausimą, atsakymas yra „Ne!“ Priežastis ta, kad dalis jūsų misijos gyvenime yra subalansuoti savo karmą ir įveikti blokus savo psichikoje. Suprantu, jog dėl didelio koncentravimosi į nuodėmę krikščioniškoje kultūroje ir dėl negatyvių konotacijų, kurias karma įgijo daugelyje Naujojo Amžiaus judėjimų ir rytų kultūrų, daugelis žmonių į karmą žiūri tik kaip į naštą. Tačiau iš tiesų jūsų karma nėra Dievo bausmė. Jūsų karma yra jūsų praeityje padarytų pasirinkimų pasekmė, ir, kaip mėginu paaiškinti šioje svetainėje, iš tiesų nėra jokių priežasčių jausti kaltę ar bijoti savo praeityje padarytų pasirinkimų.

Kai pripažįstate, kad padarėte pasirinkimus, kurie nebuvo aukščiausi įmanomi – ir tuomet paliekate sąmonę, privertusią jus daryti šiuos pasirinkimus – neturite jokių priežasčių jausti kaltę. Dievas nenori, kad jaustumėtės apsunkinti savo praeities. Dievas nori, kad pakiltumėte virš savo praeities, idant galėtumėte įžengti į jo karalystę – ir kuo greičiau, tuo geriau.

Iš tikrųjų, jūsų praeityje padaryti pasirinkimai buvo sąmonės, kurią tuo metu turėjote, išraiška. Todėl galėtume sakyti, kad visada darėte geriausia, ką sugebėjote, atsižvelgiant į jūsų tuo metu turėtą sąmonės būseną. Dabar jūs jau esate transcendavę šią sąmonės būseną. Todėl nebėra jokios prasmės laikytis įsikibus praeities arba jausti kaltę dėl jos.

Akivaizdu, jog jūsų praeityje padaryti pasirinkimai sukūrė tam tikras pasekmes, tačiau net ir tai nebūtinai yra negatyvus dalykas. Pozityvus būdas žiūrėti į savo karmą yra tiesiog laikyti ją tiltu į savo dvasinę laisvę. Praeityje padarėte tam tikrus pasirinkimus, kurie sukūrė tam tikras pasekmes. Padarėte šiuos pasirinkimus, nes jūsų gyvybės srautui buvo būtina pamatyti šių pasirinkimų sukeltas pasekmes. Šių pasekmių įveikimas yra raktas į jūsų gyvybės srauto laisvę. Ir ją pasieksite, subalansuodami karmą ir įveikdami psichologinius blokus, galiausiai pakildami virš savo buvusios sąmonės būsenos.

Kitaip tariant, dvasios ieškotojams yra svarbu peržengti išorinės sąmonės ribas ir susiderinti su tikraisiais savo gyvybės srauto troškimais. Dvasiškai brandus gyvybės srautas į karmą nežiūri kaip į naštą ar bausmę. Į karmą jis žiūri kaip į galimybę. Brandus gyvybės srautas iš tiesų nori įveikti savo karmą, nes žino, jog stojęs prieš savo karmą akis į akį ir šią karmą subalansavęs, jis laimės savo nemirtingumą.

Lygiai tas pats yra ir su psichologiniais blokais. Jie yra jūsų praeityje padarytų pasirinkimų rezultatas, ir šie pasirinkimai buvo paremti jūsų tuo metu turėta sąmonės būsena ir aplinkybėmis, kuriose tuo metu buvote. Tad vėlgi, tai buvo geriausi pasirinkimai, kuriuos sugebėjote padaryti tomis aplinkybėmis. Todėl jūsų gyvybės srautas iš tiesų nori išspręsti psichologinius blokus, nes tai padaręs, laimės savo nemirtingumą ir dvasinę laisvę.

Jūsų gyvybės srautas taip pat žino, kad, tik subalansavęs savo karmą ir įveikęs savo psichologinius blokus, sugebės įvykdyti dvasinę misiją, dėl kurios ir atėjo į Žemę. Tik pašalindami apribojimus, kurie trukdo jums būti tuo, kuo iš tiesų esate, būti čia apačioje visu tuo, kuo esate Viršuje, sugebėsite padovanoti dovaną Žemės planetai, kurią jūsų AŠ ESU Esatis troško duoti ir dėl kurios ji pasiuntė jūsų gyvybės srautą į šią planetą.

Jūsų AŠ ESU Esatis turėjo pozityvų troškimą atnešti savo unikalią dvasinę liepsną į įsikūnijimą Žemėn, tuo būdu prisidėdama prie Dievo karalystės įkūnijimo šioje planetoje. Jūsų gyvybės srautas paprasčiausiai negalės pasiekti pilnatvės ir negalės palikti šios planetos, kol šis pirminis troškimas nebus išpildytas. Tačiau, norint tai pasiekti, jūsų gyvybės srautas privalo subalansuoti visą karmą, kurią susikūrė Žemėje, ir privalo įveikti visus psichologinius blokus, kurie trukdo jūsų gyvybės srautui išreikšti savo tikrąją dvasinę liepsną.

Tad iš tiesų, dvasiškai brandžiam gyvybės srautui yra svarbu priimti pozityvų požiūrį į karmos balansavimo ir psichologinių problemų sprendimo uždavinius. To nereikėtų vengti ar atidėlioti. Į tai reikėtų pulti stačia galva ir ryžtingai įveikti, idant galėtumėte pereiti prie to, kas yra didžiausia jūsų meilė.

Tiesą sakant, daugelis dvasiškai brandžių gyvybės srautų specialiai pasirenka įsikūnyti aplinkybėmis, kurios jiems duoda maksimalias galimybes subalansuoti karmą greičiausiu įmanomu būdu, ir kurios priverčia juos susidurti su savo psichologiniais blokais, idant jie galėtų kuo greičiau juos išspręsti. Deja, patekęs į sunkią situaciją, gyvybės srautas dažnai pamiršta pirminį savo troškimą, dėl kurio šią situaciją pasirinko.

Todėl daugelis dvasingų žmonių siekia išvengti susidūrimo su savo karma ir psichologinėmis problemomis. Visiems dvasios ieškotojams yra svarbu įveikti bet kokią tendenciją atidėlioti šias užduotis. Nerkite į jas stačia galva, ir užbaikite jas kaip galėdami greičiau, kad galėtumėte pereiti prie didesnį džiaugsmą teikiančios dalies – savo dvasinės misijos.

Kas liečia antrąjį klausimą, tai nėra taip sunku, kaip būtų galima pagalvoti. Tai tiesa, kad ankstesni gyvenimai palieka tam tikrus pėdsakus jūsų pasąmonėje ir jūsų gyvybės sraute. Tačiau jie neapriboja jūsų Kristaus AŠ ir AŠ ESU Esaties. Tad, eidami keliu į asmeninį Kristiškumą ir stiprindami savo sąmoningą ryšį su savuoju Kristaus AŠ ir AŠ ESU Esatimi, galėsite greitai pakilti virš ankstesnių gyvenimų padarytų žaizdų ir pėdsakų. Tai leis jums susiderinti su savo tikrąja misija, ir tuomet jums taps daug lengviau spręsti savo psichologines problemas ir karmą, nes norėsite kuo greičiau imtis savo misijos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com