Persikūnijimas gyvūnais ir gamtos dvasiomis

TEMOS: Kai kurie gyvūnai turi gamtos dvasią – gyvūnai turi grupinę sielą – kai kurie naminiai gyvūnai turi gamtos dvasią, kuri auga, bendraudama su žmonėmis – gyvūnai yra žemesnė gyvybės formą už žmones – saugokite gyvūnus, tačiau netapkite fanatikais – gamtos dvasios progresuoja tarnaudamos žmonėms – nėra pateisinimų žiaurumui – kvieskite šviesą gyvūnams apsaugoti

Klausimas: Mokytojau Jėzau: Ar žmonės įsikūnija gyvūnais po mirties? O kaip dėl angelų, ar įmanoma angelams kartais užsimaskuoti gyvūnais? Visada, visą savo gyvenimą mylėjau gyvūnus. Ypač šunys vis ateina į mano namus. Mano vyras, kuris yra aistringas medžiotojas, visada nori jais atsikratyti, net ir žiauriomis priemonėmis. Jaučiu, kad negaliu sėkmingai pasipriešinti jo veiksmams ir norėčiau suteikti kokį nors prieglobstį gyvūnams. Ar būtų teisinga melsti ir kviesti Arkangelo Mykolo Esatį ir jo angelus, kad jie apsaugotų į mūsų žemes atėjusius gyvūnus?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip paaiškinau kitur, žmonės paprastai nepersikūnija gyvūnais. Angelai paprastai taip pat neprisiima gyvūnų formos. Tačiau tai, ką tu jauti, yra tai, kad daugelis gyvūnų iš tiesų gali turėti dvasinę esybę, dvasinę esatį savyje.

Daugelis žmonių žvelgia atgal į praeities pasakas kaip į gryniausią fantaziją. Vis dėlto, tai yra faktas, kad daugelis žmonių senovės laikais turėjo atvėrę dvasinį regėjimą ir galėjo matyti taip vadinamas gamtos dvasias arba elementalius. Šių būtybių užduotis yra palaikyti pusiausvyrą gamtoje. Kaip ir visiems šioje Žemėje, šioms būtybėms gali būti labai sunku nešti negatyvios energijos naštą, kurią sukūrė žmonės. Kai ši našta pasidaro pernelyg didelė, imate matyti įvairių gamtos kataklizmų proveržius – grėsmingas audras, tornadus ir žemės drebėjimus.

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, viskas yra sukurta iš Dievo sąmonės, ir todėl viskas yra sąmonės forma. Net ir akmuo turi tam tikrą bazinę sąmonės formą. Gyvos būtybės turi aukštesnę sąmonės formą. Gyvūnas neturi individualios sielos, kaip ją turi žmogus. Tačiau daugelis gyvūnų iš tiesų turi juose gyvenančią gamtos dvasią, ir būtent tai jiems suteikia didesnį individualumą už kitus gyvūnus. Tai ypač galioja naminiams gyvūnams, kurie jaučia didelę žmogaus meilę. Kai mylite gyvūną, galite arba pritraukti gamtos dvasią apsigyventi tame gyvūne, arba, jeigu gyvūnas jau turi gamtos dvasią, galite pagreitinti šios dvasios dvasinį augimą. Ir, žinoma, blogai elgdamiesi su gyvūnu jūs taip pat galite sukliudyti dvasiniam gamtos dvasios augimui.

Daugelis žmonių labai myli gyvūnus, nes yra dvasiškai jautrūs ir jaučia, kad kai kurie gyvūnai iš tiesų turi gamtos dvasią. Akivaizdu, jog tai taip pat galioja ir tau. Tačiau yra svarbu ugdytis įžvalgumą.

Ne visi gyvūnai turi gamtos dvasią. Ir net ir tuomet, kai jie ją turi, šių dvasių prigimtis ir tikslas yra tarnauti žmonėms. Galite prisiminti šiuos žodžius iš Biblijos: „Dievas juos palaimino ir tarė: ‘Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją’“ (Pradžios 1,28). Tai nereiškia, kad žmonės turi teisę elgtis su kitomis gyvybės formomis kaip tiktai nori. Visgi tai reiškia, kad hierarchinėje Dievo sukurtoje struktūroje gyvūnai yra žemesnė gyvybės forma už žmones, ir todėl gyvūnai gali dvasiškai progresuoti tiktai tarnaudami žmonėms.

Ir čia atsiranda labai subtilus skirtumas, kurį gali būti sunku suvokti žmogišku intelektu. Viena vertus, aš labai gerbiu žmones, kurie yra jautrūs visoms gyvybės formoms. Kita vertus, nenoriu, kad šie žmonės paimtų savo jautrumą į kraštutinumą ir taptų fanatikais. Pavyzdžiui, galite matyti kai kuriuos gyvūnų teisių aktyvistus, kurie elgiasi taip, lyg gyvūnai būtų svarbesni už žmones. Iš tiesų ši planeta egzistuoja tik tam, kad tarnautų kaip platforma žmonių gyvybės srautų dvasinei evoliucijai.

Progresas iš tiesų egzistuoja visuose gyvybės etapuose. Todėl gamtos dvasios gali vystytis link aukštesnių sąmonės lygmenų. Tiesą sakant, gamtos dvasia gali išsivystyti iki tokio lygmens, kad gautų dieviškąją kibirkštį, kuri ją paverstų gyvybės srautu. Kai kurie šiuo metu Žemės planetoje įsikūniję žmonės iš tiesų pradėjo savo dvasinę evoliuciją šioje planetoje būdami gamtos dvasiomis. Būtent dėl to kai kurie žmonės gali turėti gilų ryšį su gamta ir Motina Žeme.

Raktas į gamtos dvasių progresą yra tarnauti žmonėms. Tai iš tiesų reiškia, kad, atsižvelgiant į šiuo metu Žemės planetoje egzistuojančias sąlygas, gamtos dvasios iš tiesų gali dvasiškai progresuoti, teikdamos maistą ir kitas tarnystės formas žmonėms.

Matote, negalima griežtai samprotauti, kad žmonėms yra neteisinga žudyti gyvūnus ir naudoti juos maistui, odos dirbiniams ar kitiems produktams. Ateis toks laikas, kai žmonijos dvasinis augimas bus pasiekęs tokį lygį, kuomet nebebus būtina žudyti gyvūnus. Tačiau dabartiniame dvasinio išsivystymo lygmenyje, jautrus ir humaniškas gyvūnų naudojimas iš tiesų gali pasitarnauti tiek žmonėms, tiek ir gamtos dvasioms.

Kitaip tariant, neprivalo egzistuoti konfliktas tarp jūsų jautrumo gyvūnams ir fakto, kad jūsų vyras yra medžiotojas. Jis tiesiog suderino savo sąmonę su realybe, kad šiuo metu žmonėms yra leidžiama medžioti gyvūnus maistui. Tačiau jūsų vyrui reikėtų suprasti, kad nėra jokių pateisinimų elgtis su gyvūnais žiauriai. Nužudyti gyvūną humaniškai yra vienas dalykas, elgtis su juo žiauriai yra visai kas kita, ir tai tikrai nėra dalykas, kuris patiems žmonėms būtų naudingas.

Ką padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Visuotinė Kristaus sąmonė egzistuoja visoje gyvybėje, ir todėl turėtumėte elgtis su visa gyvybe pagarbiai.

Egzistuoja fundamentalus skirtumas tarp medžiojimo maistui, nužudant savo grobį kaip įmanoma greičiau ir neskausmingiau, ir medžiojimo pramogai. Niekada nėra teisinga elgtis su gyvūnais taip, kad jiems tai sukeltų bereikalingą žiaurumą ir skausmą.

Iš tiesų būtų teisinga kviesti gyvūnams dvasinę Arkangelo Mykolo apsaugą. Taip pat būtų labai naudinga, jeigu žmonės kviestų dvasinę apsaugą gamtos dvasioms ir naudotųsi Violetine Liepsna negatyviai energijai sudeginti, kuria žmonija apsunkino gamtos dvasias. Tačiau dabartinėje situacijoje geriausias dalykas, kurį galėtumėte padaryti, norėdami palengvinti gamtos dvasių naštą, būtų kalbėti šaukinius ir invokacijas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com