Reinkarnacija evangelijose

TEMOS: Evangelijas patvirtino bažnyčios tėvai, kurie uždraudė reinkarnacijos idėją – ankstyvoji bažnyčia keitė evangelijas, kad jos atitiktų doktriną – daugelis žmonių Jėzaus laikais tikėjo reinkarnacija – Jėzaus mokiniai žinojo reinkarnacijos realybę – nesiekite priversti krikščionių priimti reinkarnaciją

Klausimas: Mielas mokytojau Jėzau ir Kimai, aš patikėjau, kad tu iš tiesų mokei reinkarnacijos. Kai iškeliu šią temą, kalbėdamas su tradicinio tikėjimo žmonėmis, jie meta man iššūkį, kad parodyčiau jiems tai evangelijose. Ir jei kalbėti atvirai, negaliu tam rasti daug pagrindimo. Ar galėtum pateikti kokių nors įžvalgų, kur evangelijose atsispindi arba yra minima reinkarnacija? Jaučiu, kad bet koks tavo vedimas padėtų man geriau išvysti tiesą.

Ačiū tau, tiesos ieškotojas

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Na tai žinoma, kad nėra jokio tiesioginio reinkarnacijos paminėjimo evangelijose. Evangelijas, kurias turite šiandien, patvirtino tie patys bažnyčios tėvai, kurie nusprendė uždrausti reinkarnacijos idėją kaip ereziją ir prakeikti visus, kurie ja tikėjo. Negi manote, kad jie būtų palikę bent kokią užuominą apie idėjas, kurias jie laikė erezija? Jeigu paklaustumėte mokslininko materialisto, ar yra kokių nors mokslinių Dievo egzistavimo įrodymų, kokį atsakymą tikėtumėtės gauti? Tad lygiai taip pat yra klausti tradicinio krikščionio, ar yra įrodymų apie reinkarnaciją evangelijose. Jau 1500 metų tradicinė krikščionybė neigia reinkarnacijos realybę, tad kaip gi evangelijose galėtų būti kas nors, kas prieštarautų bažnyčios doktrinai?

Kiekvienas, kuris panorės objektyviai pažvelgti į istorinius šaltinius, pamatys, kad ankstyvieji bažnyčios tėvai visiškai nesidrovėjo keisti evangelijas, kad jos atitiktų doktrinas, kurias jie nusprendė laikyti neklystančiomis tiesomis arba nusprendė laikyti „tiesa,“ kuria privalo tikėti krikščioniai. Tai tiesiog yra istorinis faktas, ir nė vienas, objektyviai į istoriją žvelgiantis asmuo, negali šio fakto paneigti. Suprantu, kad dauguma tradicinių krikščionių nenori objektyviai į tai pažvelgti, ir todėl niekas, ką galėčiau pasakyti aš – ir niekas, ką galėtum pasakyti tu – neįtikintų šių žmonių. Tačiau tu bent jau galėtum atkreipti jų dėmesį, kad evangelijos, kurias žmonės turi šiandien, nebūtinai visiškai tiksliai atspindi tai, ko iš tiesų mokiau prieš 2000 metų.

Tiesą sakant, keturiose evangelijose, kurios yra žinomos šiandien, reinkarnacija niekada tiesiogiai nebuvo minima. Paprasta priežastis buvo ta, kad tuo laiku, kai buvo užrašytos evangelijos, reinkarnacijos koncepcija buvo žinoma praktiškai visiems. Keletas žydų sektų iš tiesų tikėjo reinkarnacija, todėl šiems žmonėms nebuvo jokių priežasčių tiesiogiai užsiminti apie reinkarnaciją. O žmonėms, kurie reinkarnacija netikėjo, taip pat nebuvo jokių priežasčių ją minėti.

Atsižvelgiant į tą situaciją, kuri egzistavo evangelijų užrašymo metu, nebuvo jokių privalumų minėti reinkarnaciją. Tie, kurie ja tikėjo, galėjo matyti reinkarnaciją evangelijose. O tie, kurie ja netikėjo, galėjo praleisti pro akis tokias užuominas, dėl jų neįsižeisdami.

Paprastas faktas yra toks, kad reinkarnacija niekada nevaidino labai reikšmingos rolės mano išoriniuose mokymuose. Taip buvo todėl, kad dauguma žmonių, kurie buvo atviri mano mokymams, jau tikėjo reinkarnacija. Tiems, kurie nebuvo atviri, buvo geriau, kad jie pradėtų sekti kitais mano mokymų aspektais. Tai atitinka tą faktą, kad mokiau minias palyginimais ir viską paaiškindavau savo mokiniams (Morkaus 4,34). Galiu jus užtikrinti, kad visi mano mokiniai žinojo reinkarnacijos realybę.

Augdami link savo asmeninio Kristiškumo, palaipsniui gausite intuityvų patvirtinimą apie reinkarnacijos realybę. Tiems, kurie dar yra toli nuo Kristiškumo ir nėra atviri savo Kristaus potencialui, reinkarnacija nėra svarbi koncepcija. Štai kodėl daugeliui vyraujančios srovės krikščionių šiandieniniame pasaulyje nėra būtina tikėti reinkarnacija. Jeigu jie nėra pasirengę priimti idėją, kad turi potencialą pasiekti Kristaus sąmonę, iš esmės nėra jokio skirtumo, tiki jie reinkarnacija ar netiki.

Tačiau šiandieniniame pasaulyje daug daugiau žmonių yra pasirengę keliui į asmeninį Kristiškumą, nei buvo prieš 2000 metų, kaip paaiškinu kitur. Šiems žmonėms iš tiesų yra svarbu turėti reinkarnacijos supratimą. Kitaip tiesiog negalėsite išspręsti savo ryšio su Dievu ir negalėsite susitaikyti su Dievu. Būtent dėl to kalbu apie reinkarnaciją knygoje Mistinis Jėzaus mokymas.

Esmė ta, kad mažai ką pasieksite, siekdami priversti krikščionius priimti reinkarnaciją. Nebus žalos, jeigu apie ją užsiminsite, tačiau, jeigu žmonės neatrodo atviri šiai idėjai, neturėtumėte siekti jiems ją primesti. Tiesiog išsakykite savo pačių įsitikinimus ir pasakykite, kodėl šiuos įsitikinimus turite, nesiekdami nieko įrodyti. Negalite nieko įrodyti tiems, kurie uždarė savo protą Gyvajai Tiesai, kuri tegali būti atskleista jų širdyje. Juk matėte, kad net ir man nepavyko įtikinti žydų religijos įstatymo mokytojų, rašto aiškintojų, fariziejų, sadukiejų ir šventyklos dvasininkų priimti gyvąją tiesą. Lygiai taip pat ir jūs negalite įtikinti šiandieninės krikščionybės religijos įstatymo mokytojų, rašto aiškintojų, fariziejų, sadukiejų ir šventyklos dvasininkų priimti Gyvąją Tiesą.

Tačiau pamąstymui jums pateiksiu ištrauką iš knygos Antrasis Kristaus atėjimas.

Ar reinkarnacija buvo kada nors krikščionybės dalis?

Jau matėme, kaip besitęsianti žmogiška kova dėl valdžios kartu su dualistinio proto reliatyvumu paskatino tam tikrų dalykų pridėjimą ir tam tikrų dalykų išėmimą iš krikščionių tikėjimo. Tai yra istorinis faktas, kad organizacinė struktūra, šiuolaikinės krikščionybės doktrinos ir ritualai buvo nustatyti ir įtvirtinti tarp 200 ir 700 m. po Kr. Pagrinde tą padarė grupė vadovų, kurie dabar yra vadinami bažnyčios tėvais.

Šie vadovai pašalino daug idėjų iš krikščionių tikėjimo ir uždraudė kai kurias iš jų kaip ereziją. Jie netgi mėgino sukliudyti žmonėms mąstyti ir kalbėti apie šias idėjas, paskelbdami, kad kiekvienas tai darantis bus anatema. Anatema reiškia prakeiktas. Kitaip tariant, jeigu kalbėsite apie bažnyčios uždraustas idėjas, bažnyčios autoritetai jus prakeiks ir užtrenks jums dangaus vartus.

Viena iš bažnyčios tėvų uždraustų idėjų buvo gyvybės srautų egzistavimo prieš gimimą idėją. Ši idėja oficialiai buvo uždrausta 553 m. po Kr. antrajame Konstantinopolio Susirinkime. Faktas, kad ši idėja su tokia jėga buvo pasmerkta bažnyčios tėvų, rodo, kad reinkarnacijos idėja egzistavo ankstyvojoje krikščionybėje. Jeigu tai nebūtų buvusi problema, kam tuomet dėti tokias dideles pastangas uždrausti šią idėją?

Tiesą sakant, daugelis ankstyvųjų bažnyčios tėvų ir teologų priėmė reinkarnaciją. Klementas iš Aleksandrijos ir Origenas yra tik pora gerai žinomų pavyzdžių. Dauguma gnostikų taip pat tikėjo reinkarnacija. Pirmas rimtas pasipriešinimas reinkarnacijai atėjo iš imperatoriaus Justiniano žmonos. Jos vardas buvo Teodora ir jai nepatiko idėja, kad ji gali būti nubausta būsimame gyvenime už tai, ką padarė šiame gyvenime. Jai nepatiko tokia asmeninė atsakomybė ir ji pasinaudojo savo įtaka, kad priverstų bažnyčią uždrausti šią idėją.

Tas faktas, kad reinkarnacija buvo išimta iš krikščionybės atveria klausimą, kaip ji tuomet tapo ankstyvosios krikščionybės dalimi? Jeigu priimate vidinį požiūrį į religiją, tuomet kyla klausimas, ar Jėzus žinojo apie reinkarnaciją, o gal net ir pats jos mokė? Šiuo metu nėra jokių įrodymų, kad būtent taip ir buvo, tačiau yra užuominų.

Archeologiniai atradimai, tokie kaip Mirusios Jūros rankraščiai, parodė, kad Jėzus buvo susijęs su esenų bendruomene Kumrane. Esenai tikėjo reinkarnacija. Taip pat reinkarnacija tikėjo ir daugelis kitų sektų Palestinoje, ir todėl yra labai mažai tikėtina, kad Jėzus nebūtų susipažinęs su šia idėja. Todėl iš tiesų yra reikšminga, kad nei jis, nei evangelijų rašytojai nepasmerkė šios idėjos, ypač atsižvelgiant į tai, kad evangelijose yra net pora vietų, kur tai buvo galima padaryti. Pažvelkite į sekančią citatą iš Mato 17 skyriaus:

10 Tada Jo mokiniai Jį paklausė: „Kodėl Rašto žinovai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?“
11 Jėzus atsakė: „Iš tiesų Elijas turi ateiti pirma ir viską atstatyti.
12 Bet Aš jums sakau, kad Elijas jau atėjo, ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo. Taip nuo jų turės kentėti ir Žmogaus Sūnus“.
13 Tuomet mokiniai suprato, kad Jis kalbėjo jiems apie Joną Krikštytoją.

Kaip Jonas Krikštytojas galėjo būti vėl atėjęs Elijas? Jonas gimė kaip ir visi vaikai, todėl tai rodo, kad vienintelis įmanomas paaiškinimas yra tai, kad Jonas buvo Elijo reinkarnacija. O dabar pamąstykite apie sekančią citatą iš Jono 9 skyriaus:

1 Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą gimusį.
2 Jo mokiniai paklausė: „Rabi, kas nusidėjo, – jis pats ar jo tėvai, – kad gimė aklas?“

Tai yra keistas klausimas, nes, jeigu žmogus gimė aklas, kaip jis tuomet galėjo nusidėti? Žinau, kad kai kurie krikščioniai sako, jog šis žmogus nusidėjo įsčiose, bet ar gali tai paaiškinti šią situaciją? Senojo Testamento įstatymas buvo akis už akį ir dantis už dantį. Tad, jeigu padarėte tokią sunkią nuodėmę, už kurią jums turėtų būti atimtas regėjimas, argi nebūtų logiška galvoti, kad šis vyras turėjo sukelti aklumą kitam žmogui? Kaip įsčiose esantis vaikas galėtų tą padaryti? Todėl kitas įmanomas paaiškinimas būtų, kad šis žmogus nusidėjo ankstesniame gyvenime.

Jeigu Jėzus būtų turėjęs tokį negatyvų požiūrį į reinkarnaciją kaip daugelis šiuolaikinių krikščionių, tai būtų buvusi gera proga pataisyti savo mokinius. Akivaizdu, jog nėra jokių absoliučių įrodymų, kad Jėzus mokė reinkarnacijos. Tačiau, jeigu priimate vidinį požiūrį į religiją, išoriniai įrodymai jums tampa nebereikalingi. Jums tereikia intuityvios įžvalgos, kuri jums pasakytų, ar reinkarnacija atrodo logiška. Ar gali reinkarnacijos koncepcija atsakyti į jūsų klausimus, ir ar gali ji paspartinti jūsų dvasinį augimą?

Atsakymas į tai yra, kad reinkarnacija yra labai efektyvus įrankis įveikti jausmą, kad esate auka, kad Dievas yra neteisingas ir kad nėra nieko, ką galėtumėte pakeisti savo situacijoje. Reinkarnacija padaro jus savo likimo šeimininku ir paragina jus imtis aktyvių veiksmų savo išganymui. Tiesą sakant, jeigu nepriimsite reinkarnacijos, jums bus labai sunku įveikti savo pyktį prieš Dievą ir mylėti Jį „visa savo širdimi, visa siela ir visu protu.“ O jeigu nemylite Dievo visa širdimi, kaip tuomet galite tikėtis įžengti į Jo karalystę?

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com