Ar mes turime neribotą laiką vystymuisi?

TEMOS: Dievas nepažeis laisvos valios, todėl gyvybės srautas blogyje gali pasilikti neribotą laiką – kai kurios būtybės sąmoningai sukilo prieš augimą – įstatymas užtikrina, kad jos turės ribotą laiką pasilikti šiame savasties jausme – negalite grįžti pas Dievą, darydami blogį

Klausimas: Kai kurie mokymai sako, kad viskas turi vystytis. Todėl būtybė negali blogyje pasilikti amžinai. O kadangi būtybė nėra ribojama laiku, antroji mirtis, kuri ištrina sielą, nėra reikalinga.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Jeigu atsitrauktum žingsnelį atgal ir pažvelgtum į šį mokymą, pamatytum, jog jis prieštarauja pats sau. Kai suvokiate, kad gyvybės srautas turi laisvą valią, taip pat suvokiate, jog jis gali pasirinkti pasilikti blogyje neribotą laiko tarpą. Tačiau kaip gi Dievas, nepažeisdamas Laisvos Valios Įstatymo, galėtų sukliudyti gyvybės srautui pasilikti ribotame tapatumo jausme? Dievas negali priversti gyvybės srauto evoliucionuoti, nes tai darydamas pažeistų savo Laisvos Valios Įstatymą. Dievas gyvybės srautams suteikė laisvą valią, ir jokia Dievo sukurta jėga nepažeis šios laisvos valios.

Tačiau Laisvos Valios Įstatymas taip pat sako, kad turite tik tam tikrą laiką save transcenduoti. Jeigu atsisakysite augti, prarasite savo galimybę savo pačių laisvos valios pasirinkimu. Tai yra vienintelis būdas, kuriuo Dievas gali, nepažeisdamas jų laisvos valios, neleisti gyvybės srautams visam laikui įstrigti savo susikurtame kalėjime.

Kaip paaiškinau kitur, egzistuoja protingos būtybės, kurios sąmoningai pasirinko sukilti prieš Dievo įstatymus. Šios būtybės pasirinko įkūnyti sąmonės būseną, kuri yra Dievo augimo įstatymo antitezė. Kaip paaiškina Motina Marija, materiali visata yra sukurta iš dviejų viena kita papildančių jėgų – plėtimosi jėgos ir traukimosi jėgos. Motina Marija taip pat paaiškina, kad būtybės, kurios pasirinko sukilti prieš augimo įstatymą, iškreipė traukimosi jėgą ir pavertė ją jėga, kurią dauguma žmonių vadina blogiu. Tačiau tai nėra neišvengiama Dievo kūrinijos dalis. Absoliutus blogis nėra priešingas poliariškumas Dievo gėriui, kaip paaiškinu kitur.

Tai, ką žmonės vadina blogiu, yra jėga, kuri yra reliatyvi. Kitaip tariant, ji nėra priešpriešoje Dievui, priešpriešoje ji yra tik gėrio koncepcijai, sukurtai per dualistinį protą. Išsamiau tai paaiškinu kitur.

Šis pamatinis tikėjimas, kurį išreiškia tavo paminėtas mokymas, yra randamas kai kuriose Naujojo Amžiaus grupėse ir kai kuriose rytų religijose. Problema su šiuo tikėjimu yra ta, kad, jeigu jį paimsite į jo logišką kraštutinumą, pamatysite visišką jo fatalistiškumą. Šio tikėjimo piešiamame visatos paveiksle Dievas sukūrė tiek gėrį, tiek ir blogį, ir tai, kas žmonių yra vadinama gėriu, galiausiai triumfuos prieš tai, ką jie vadina blogiu.

Šio požiūrio esmė yra ta, kad iš tiesų niekas nesvarbu. Tai yra absoliutus laisvos valios neigimas ir savitranscendencijos, atliekamos sąmoningais pasirinkimais, svarbos neigimas. Iš tiesų, lygiai tokiu pačiu melu žaltys gundė Ievą Rojaus Sode. Jis tai išreiškė žodžiais: „Jūs tikrai nemirsite.“ Kitaip tariant, iš tiesų nėra svarbu, kad pažeidinėjate Dievo įstatymus, nes negali nutikti nieko blogo. Dievas sukūrė pasaulį, kuriame gėris ir blogis vienas kitą papildo, todėl galite daryti ką norite, ir galiausiai viskas baigsis gerai. Tai yra labai subtilus melas, kuris, nors atrodo labai įtikinančiai, iš tiesų yra visiškai klaidingas. Tai iš tiesų yra kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi.

Gyvenimo realybė yra tokia, kad Dievas gyvybės srautams suteikė laisvą valią. Tinkamai naudodamasis šia laisva valia, gyvybės srautas gali nesiliaudamas transcenduoti save, kol galiausiai taps individualiu Kūrėju, turinčiu tokias pačias galias kaip ir Dievas, sukūręs šią visatą. Tačiau vienintelis būdas kilti į šį lygį yra nuolatos paleidžiant bet kokį ribojantį tapatumo jausmą, verčiantį jus matyti save atskirtą nuo Dievo arba matyti save mažiau už Dievo visumą.

Melas, kurį paskleidė Liuciferis, Šėtonas ir visi kiti gyvybės srautai, kurie sąmoningai sukilo prieš Dievą, yra tai, kad galite grįžti namo pas Dievą, darydami blogį. Jie vaizduoja blogį kaip priešingą poliariškumą Dievo-gėriui, sakydami, kad, net jeigu pasirinktumėte sukilti prieš Dievo įstatymus, galiausiai vis tieks atvyksite į tą pačią vietą. Tai nėra tiesa, ir viena iš svarbiausių priežasčių, kaip paaiškina Motina Marija, yra ta, kad, norėdami pasiekti šią Dievystės būseną, turite būti pasirengę tapti visų tarnu. Kai sukylate prieš Dievo įstatymus, darote priešingą tarnystės visai gyvybei dalyką.

Tai tiesa, kad, sukilę prieš Dievo įstatymus, galiausiai sugrįšite pas Dievą. Energijos, iš kurių yra sudarytas atskirasis aš, bus sugrąžintos į savo pirminę būseną per antrosios mirties ritualą. Ar matote esminį skirtumą? Taip, iš tiesų neišvengiamai sugrįšite į savo pradinį tašką. Tik klausimas yra, ar sugrįšite į savo pradinį tašką būdami daugiau, nei buvote sukurti. Tiktai tapdami daugiau nei buvo sukurti būti, galite įvykdyti augimo įstatymą. Blogio esmė yra atsisakymas transcenduoti save ir tapti daugiau. Tai yra meilės neigimas, kuri yra pamatinė jėga, paskatinusi Dievą kurti visatą, kaip paaiškinama sekančiame mokyme.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com