Atpažinkite tamsos dvasias ir apsaugokite save

TEMOS: Ar galite įžengti į vienovę su Dievu? – jeigu pažįstate Dievą, jums nėra būtina išmėginti dvasią – nekvieskite tamsos jėgų į savo esybę – kvieskite apsaugą – nė viena technika neveikia prieš jūsų laisvą valią – ištirkite pasąmonėje glūdinčius įsitikinimus – Dievo įstatymas leidžia jums būti gundomiems tamsos dvasių – Kristaus įžvalgumas yra aukščiausia gynyba – Kristaus sąmonė padaro jus perregimą tamsos jėgoms; jos nieko jumyse neranda

Klausimas: Mielas Jėzau, Arkangelas Mykolas perduotame čenelinge pasakė, kad, jeigu nesame tikri, ar dvasia yra iš šviesos ar ne, galime ją išmėginti sakydami: „Paimk mano ranką ir būk su manimi Vienyje. Blogis neduos savo rankos jums. Jis negali.“ Ar turėtumėme tai daryti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Prašau tavęs suvokti, kad, jeigu jau nebūtum turėjęs intuityvaus pajautimo, kad kažkas yra ne taip su šiuo nurodymu, nebūtum uždavęs man šio klausimo. Svarbu, kad žmonės įsisąmonintų tokius intuityvius pajautimus ir tuomet siektų didesnio aiškumo, naudodamiesi aukštesniais proto mąstymo gebėjimais – kas iš tiesų yra jūsų Kristaus AŠ.

Šiuo atveju, pažvelkite į šį patarimą: „Paimk mano ranką ir būk su manimi Vienyje.“ Jei tai iš viso gali turėti kažkokią prasmę kaip apsauga nuo tamsos dvasių, tuomet „Vienis“ turėtų būti Dievas. Beje, galėtumėte pamąstyti, kodėl tuomet nebuvo naudojamas žodis „Dievas“? Ar manote, kad Arkangelas Mykolas gėdytųsi naudoti žodį Dievas?

Šiaip ar taip, esmė čia yra ta, jog iš tiesų yra tiesa, kad blogis nenori ir negali įžengti į vienovę su Dievu. Tačiau tikrasis klausimas yra šis: „Ar jūs galite įžengti į vienovę su Dievu?“ Jeigu galite, tuomet sugebate patirti Dievo Esatį, o tai reiškia, jog pažįstate Dievo Esaties ir Dievo tiesos vibraciją. Tad jums nėra būtina išmėginti dvasią tokiu būdu, kuris priklausytų nuo dvasios reakcijos. Tiesiog žinote iš vidaus. Tad galėtume sakyti, kad, jeigu sugebate įžengti į vienovę su Dievu, tuomet jums šis patarimas nėra reikalingas, nes turite geresnį būdą išmėginti dvasias.

Dabar pamąstykite kas nutiks žmogui, kuris klauso šio nurodymo, tačiau nesugeba įžengti į vienovę su Dievu. Jeigu negalite įžengti į vienovę su Dievu, kodėl tuomet tamsos dvasia turėtų bijoti įžengti į vienovę su jumis? Kitaip tariant, jūs ką tik suteikėte leidimą dvasiai įžengti į jūsų esybę, o šio dalyko jokiais būdais nenorėtumėte daryti su tamsos dvasia. Tad galėtume sakyti, kad šis patarimas yra bevertis tiems, kurie galėtų juo pasinaudoti, ir pavojingas tiems, kurie juo pasinaudoti negali. Ar manote, kad tikrasis Arkangelas Mykolas dalintų tokius patarimus?

Tad kaip jums išmėginti dvasias? Pirmoji jūsų gynybinė linija yra kviesti dvasinę apsaugą, kalbant Arkangelo Mykolo rožinį arba šaukinius. Iš pradžių, tai gali pašalinti ne visas dvasias, kurios kišasi į jūsų gyvybės srautą, tačiau, jeigu būsite stropūs ir ryžtingi, galiausiai pašalinsite daugumą tokių dvasių ir susikursite šviesos skydą, apsaugosiantį jus nuo daugumos tokių dvasių. Taip pat naudokitės šaukiniu Astrėjai, kad nutrauktumėte visus saitus su tamsos dvasiomis.

Jeigu jaučiatės sutikę dvasią, galite išsakyti paprastą prašymą: „Mylimas Jėzau, mylima Šventoji Dvasia, mylimas Kristaus AŠ, išmėginkite šią dvasią dėl manęs ir parodykite man, ar ji yra iš Dievo.“ Taip pat galite sakyti: „Jėzaus Kristaus vardu, reikalauju, kad parodytum savo šviesą arba eik šalin.“ Ir nors šie žodžiai iš tiesų veiks, jų efektyvumas priklauso nuo jūsų susiderinimo su savuoju Kristaus AŠ.

Yra daug pradedančiųjų mokinių, kurie nori įsikibę laikytis idėjos, kad dvasinės apsaugos iškvietimas ir aukščiau pateiktų prašymų išsakymas yra viskas, ko jums reikia, ir kad šios priemonės apgins jus nuo visų tamsos dvasių. Tad, jeigu esate stipriai prisirišę prie šio tikėjimo, tuomet toliau pateikiamas mokymas gali jums pasirodyti nemalonus. Realybė yra tokia, kad nėra tokios technikos ar tokių žodžių, kurie jus apgintų nuo visų tamsos dvasių. Taip yra dėl to, kad nė viena dvasinė technika negali veikti prieš jūsų laisvą valią.

Pavyzdžiui, sakykime, kad kiekvieną dieną kalbate Arkangelo Mykolo rožinį ir prašote surakinti visas tamsos dvasias. Tačiau savo pasąmonėje išlaikote įsitikinimą, kuris pačia savo prigimtimi yra antikristo įsitikinimas. Šis įsitikinimas yra paremtas žaltišku melu, kurį priėmėte, gal net ir prieš daugybę gyvenimų. Kol sąmoningai nesuvokėte šio melo, nepamatėte, kas jis per vienas ir jo nepalikote, vietoj jo padarydami geresnį pasirinkimą, tol šis melas suteiks tam tikroms tamsos dvasioms priėjimą prie jūsų sąmonės. Kitaip tariant, jūsų apsaugą iššaukiantys prašymai apgins jus nuo didžiosios daugumos tamsos dvasių. Tačiau jie jūsų neapgins nuo tų dvasių, kurios įkūnija melą arba melus, kuriuos tebeturite savo sąmonėje.

Esmė ta, kad turite suvokti, jog Dievo įstatymas iš tiesų leidžia tam tikroms tamsos dvasioms jus gundyti, kad išmėgintų jūsų dvasinį brandumą, jūsų įžvalgumą ir jūsų pasiryžimą palikti visus netobulus įsitikinimus. Galite prisiminti, kad mane gundė – išmėgino – velnias, po to, kai grįžau iš dykumos. Kitaip tariant, jeigu tebeturite tam tikrus žaltiškus įsitikinimus, šiuos įsitikinimus įkūnijančioms dvasioms bus leidžiama jus išmėginti. Vienintelė jūsų gynyba yra plėsti savo tiesos supratimą ir užmegzti ryšį su savuoju Kristaus AŠ, idant sąmoningai galėtumėte permatyti šių dvasių gundymus ir tuomet galėtumėte jas atstumti, kaip aš atstūmiau velnią.

Šį mokymą duodu ne tam, kad sukelčiau jums baimę. Esmė ta, kad pradiniuose kelio etapuose gyvybės srautui reikalingas tikėjimas, kad tam tikros mechaniškos, išorinės priemonės automatiškai apsaugos jį nuo bet kokio blogio. Tačiau, pasiekęs brandesnį lygmenį, gyvybės srautas turi suvokti, kad šio pasaulio princas nesiliaus pas jus ateidinėti, kol jumyse kažką ras. O jumyse jis ras kažką tol, kol tikėsite bent vienu žaltišku melu. Šis tikėjimas atsirado iš jūsų priimto sprendimo, ir tik jūs vienintelis galite šį sprendimą pakeisti. Laisva valia yra aukščiausias šios visatos įstatymas. Tačiau net ir tuo atveju, jeigu dar tebeturite žaltiškų įsitikinimų, jums gali būti labai naudinga kviesti dvasinę apsaugą arba išsakyti prašymus dvasioms išmėginti. Šios priemonės apsaugos jus nuo daugumos dvasių, ypač nuo žemesniųjų dvasių.

Tuo noriu pasakyti, kad tam tikrame kelio lygmenyje gyvybės srautui reikia pasistatyti aukštų dažnių šviesos sieną aplink save kaip gynybą nuo tamsos dvasių ir žemesniųjų energijų. Gyvybės srautas vis dar tebėra pernelyg pažeidžiamas, tad jam reikalinga siena, kad galėtų atsiskirti nuo tamsos. Galėtume sakyti, kad tai yra jėga paremta gynyba, panašiai kaip viduramžių karaliai statydavosi pilis storomis akmeninėmis sienomis. Šio metodo silpnoji vieta yra ta, kad kiekvienas klaidingas įsitikinimas bus kaip anga pilies sienoje. Taip pat turite nuolatos kalbėti šaukinius, kad sustiprintumėte ir atstatytumėte šviesos sienas, kurias griauna šio pasaulio energijos.

Kopdami keliu aukštyn, pradėsite taikyti aukštesnę gynybos formą – skaidrumo gynybą. Kai šio pasaulio princas nieko jumyse neberas, pilies siena jums nebebus reikalinga, nes visi dalykai, kuriuos tamsos jėgos į jus pasiųs, pereis per jus kiaurai, nepalikdami jumyse nė menkiausios žymelės. Ir kai tamsos dvasios išmėgins jus ir pamatys negalinčios priversti jūsų reaguoti, jos galiausiai paliks jus ramybėje – nors potencialiai jos gali testuoti jus tol, kol esate fiziniame kūne.

Tad pati efektyviausia dvasinės gynybos forma yra transcenduoti tamsą, tai reiškia, jog jums nebereikia nuolatos laikyti pastatytą sieną, kad nuo jos apsigintumėte. Esate tokiose aukštose vibracijose, kad tamsa tiesiog negali jūsų priversti į ją reaguoti. Ir kai ji prie jūsų prisiartina, akimirksniu ją atpažįstate iš jos vibracijų. Tai yra pasiekiamas tikslas visiems nuoširdiems dvasios ieškotojams. Gali prireikti šiek tiek laiko šiam tikslui pasiekti, tačiau tai pasiekti yra visiškai įmanoma.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com