Puolęs tapatumas ir atskiras tapatumas

TEMOS: Buvimas puolusiu angelu yra tapatumo jausmas – kol laikotės į jį įsikibę, negalite būti išganyti – kiekviena būtybė gali bet kuriuo metu apsigręžti aplinkui – nė vienas iš pirmiausia nupuolusių angelų to nepadarė – visi turi palikti atskirąjį aš

Klausimas: Ar egzistavo kada nors puolęs angelas, kuris būtų apsigręžęs kelyje ir tapęs Kristumi?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Ne, puolęs angelas negali būti išganytas – dėl tos paprastos priežasties, kad bet kurios būtybės Sąmoningasis AŠ yra tuo, kuo save laiko. Tad, jeigu save laikote puolusiu angelu, neturite absoliučiai jokių šansų apsigręžti aplinkui, eiti dvasiniu keliu ir įžengti į dangaus karalystę.

Štai kodėl sakiau: „Kas siekia išsaugoti savo gyvybę, tas ją praras, bet kas yra pasirengęs atiduoti savo gyvybę dėl manęs, tas ją iš tiesų atras.“ Tad tie, kurie yra pasirengę palikti savo puolusių angelų tapatumą, buvimo atskirtyje nuo Dievo tapatumą, tie iš tiesų gali apsigręžti aplinkui, ir tai nutiko daugeliui individų. Nors turiu jums pasakyti, kad kai kurie iš labiausiai sustabarėjusių ir labiausiai uždaro proto puolusių būtybių – labiausiai sustabarėjusių ir uždaro proto būtybių grupė – kol kas nė viena iš jų nebuvo išganyta.

Tačiau, kaip paaiškinome tiek Maitrėjos knygoje, tiek ir Motinos Marijos knygoje, jūs iš tiesų esate tai, kuo save laikote. Tad tam, kad galėtumėte visam laikui įžengti į dvasinę karaliją ir galėtumėte pakilti, turite palikti visą pasaulietinį tapatumą. Turiu jums pasakyti kuo tikriausią tiesą, kad tai, kas galioja puolusiam angelui, taip pat galioja kiekvienam, paragavusiam dualistinės sąmonės – privalote leisti atskirajam tapatumui mirti, ir tik tuomet galėsite pakilti.

Ir todėl, tam tikra prasme, nėra svarbu kaip nupuolėte, ar kada ir kur nupuolėte. Nes visi turi pereiti tokį patį procesą. Ir galiu jums pasakyti, kad iš tiesų yra būtybių, kurios aukštesnėje sferoje nupuolė ne dėl maišto prieš Dievą, o nupuolė dėl kitų, sakykime „nekaltų“ priežasčių – galbūt netgi sekdamos netikrais mokytojais, nes nenorėjo prisiimti pilnos atsakomybės už savo gyvenimą ir todėl norėjo, kad kiti žmonės, kitos būtybės priiminėtų sprendimus už juos. Ir kai kurios iš šių būtybių – kurios niekada nedarė nieko blogo, kurios niekada neturėjo troškimo kontroliuoti kitus – vis tiek taip giliai nugrimzdo į save sukoncentruotą tapatumą, jog nenorėjo jo palikti. Ir todėl net ir šios regimai nekaltos ir geranoriškos būtybės patyrė antrąją mirtį, pasibaigus joms skirtam laikui.

Tad matote, mano mylimieji, negalite žiūrėti į tai iš juodai baltos perspektyvos ir sakyti, kad tiktai puolusios būtybės patiria antrąją mirtį. Nes iš tiesų, būtų galima sakyti, kad kiekvienas, kuris turi atskirą tapatumą jausmą, yra puolusi būtybė. Ir jeigu ši būtybė nenori palikti puolusio tapatumo, atskiro tapatumo, tai tuomet ji galiausiai patirs antrąją mirtį, pasibaigus jai skirtam laikui.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com