Ar vyras turėtų būti namų galva?

TEMOS: Monoteizmas yra nesubalansuotas požiūris į religiją – vyriškoji pusė yra AŠ ESU Esatis, moteriškoji – Sąmoningasis AŠ – kontroliuoja ne ego

Klausimas: Kuo dvasiškai reikšmingas Biblijoje pateikiamas įsakymas vyrui būti namų galva? Ar negalėtų žmona būti pagrindinė sprendimų priiminėtoja šeimoje, jeigu tai tinka abiem, o gal dvasiškai tai kaip nors nėra teisinga?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai neturi visiškai jokios dvasinės reikšmės, mano mylimieji. Tai yra nesubalansuoto požiūrio į religiją, apie kurį kalbėjome neseniai duotuose diktavimuose, padarinys, ir tai yra monoteizmo skiriamasis bruožas – kuris išaukština Dievą kaip išskirtinai vyrišką asmenį. Ir vyrai bei vyriškasis ego naudojasi tuo, kad nustumtų moteris į antraeilę rolę.

Visgi čia egzistuoja simbolinė reikšmė – jeigu peržengsite vyrų ir moterų ribas ir sakysite, kad „vyras“ atstovauja Dvasią, o „moteris“ atstovauja materiją jūsų individualioje esybėje. Ir tai reikštų, kad jūsų AŠ ESU Esatis yra vyriškasis aspektas, o jūsų žemesnioji esybė yra moteriškasis šio aspekto poliariškumas.

Ir todėl jūsų Dvasiai yra skirta būti jūsų asmeninių „namų“ šeimininku, idant jūsų Sąmoningasis AŠ būtų harmonijoje, būtų dermėje su jūsų AŠ ESU Esatimi. Ir todėl ji vadovautų jūsų „namams,“ jūsų žemesniajai esybei, sugrąžindama šią esybę į harmoniją su tikslu, dėl kurio atėjote į įsikūnijimą – ir kurį patys pasirinkote, savo noru – pasirinkote išreikšti savo Dievo liepsną, savo dangiškąjį individualumą, keldami aukštyn materialią visatą, idant ji taptų amžinąja sfera Dievo karalijoje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels