Dieviškojo moteriškumo rolė Aukso Amžiuje

TEMOS: Dievas turi vyrišką ir moterišką aspektus – negalite pakilti ignoruodami moteriškumą – materialios visatos nesukūrė demiurgas

Klausimas: Turiu dviejų dalių klausimą Motinai Marijai. Motina Marija, mums labai patiko tavo anksčiau duotas ugningas mokymas, ir aš norėčiau žinoti, kokia yra tavo vizija, jeigu ir kai bus atstatyta krikščionybė, kokia yra tavo vizija apie savo vaidmenį joje? Kadangi katalikų bažnyčia tave taip pat pavertė stabu, kaip norėtum būti vaizduojama naujoje krikščionybėje? Ir kokia yra tavo vizija apie Dieviškąjį Moteriškumą Aukso Amžiuje, apie sugebėjimą išlaikyti pusiausvyrą tarp gausingo gyvenimo ir sugebėjimo skleisti puoselėjimo jausmą pasaulyje?

Atsakymas iš pakylėtosios mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels:

Mano mylima širdie, mano vizija, žinoma, yra tokia, kad moteriškasis Dievo aspektas bus grąžintas į jam priderančią vietą žmonių sąmonėje, idant žmonės suvoktų, kad Dievas turi vyrišką ir moterišką aspektus, tačiau kad tai niekaip nesumažina Dievo vienovės.

Trokštu, kad visi žmonės suprastų, jog būtent atskirtis nuo vienovės, kurią sukėlė dualistinė sąmonė, paskatino atskirtį tarp vyriškojo ir moteriškojo Dievo aspektų, taip pat įvarydama pleištą tarp vyrų ir moterų Žemėje. Ir tai sukūrė konfliktą tarp vyrų ir moterų, kas atvedė prie šios liūdnos būsenos, kuomet tūkstančius metų vakarų pasaulis buvo įstrigęs netikros religijos gniaužtuose, kuri ignoravo ar netgi tyčiojosi iš moteriškojo Dievo aspekto, kaip stabą iškeldama vyrišką Dievo aspektą.

Nes iš tiesų, kaip sakoma Biblijoje: „Aš esu Alfa ir Omega.“ Tad žinosite, kad Dievo pilnatvę galite patirti tik turėdami abu – Alfa ir Omega – aspektus. Ir todėl aš trokštu – naujoje krikščionybėje – būti laikoma Dangiškosios Motinos tarnystės Žemėje atstove, nes aš atstovauju Dieviškąjį Moteriškumą visiems žmonėms šioje Žemėje, ne tik katalikams.

Vis dėlto, žinoma, naujoje krikščionybėje mes iš tiesų norime, kad būtų išlaikyti tam tikri krikščioniškos tradicijos elementai, ir todėl aš ir toliau būsiu žinoma kaip Motina Marija, kaip ir Jėzus toliau bus žinomas Jėzaus vardu, o ne kokiu nors tai įmantriu Naujojo Amžiaus vardu ar kokiu kitaip užrašomu vardu, ar dar kokiu žmonių išgalvojimu.

Dieviškasis Moteriškumas, mano mylimieji, turi būti laikomas neatskiriamu Dieviškojo Vyriškumo palydovu, kaip elementas, užpildantis Dieviškąjį Vyriškumą. Nes be Dieviškojo Moteriškumo transcendencija neįmanoma, neįmanomas grįžimas į šaltinį. Nėra tiesa, kad galite ignoruoti moteriškumą ir iš tiesų pakilti į dangų.

Tie, kurie pakilo į dangų – nesvarbu, ar jie būtų vyriški ar moteriški pakylėtieji mokytojai – pakilo, pasiekę pusiausvyrą tarp vyriškų ir moteriškų savo esybės aspektų – kurie iš tiesų reprezentuoja dvasią ir materiją. Nepakilsite ignoruodami materiją, niekindami materiją, laikydami materiją nuodėminga ar net iš velnio.

Nes, mano mylimieji, materialią visatą sukūrė ne demiurgas, ne velnias ar netikras dievas. Materialią visatą sukūrė Dievas, norėdamas suteikti augimo galimybę dideliam gyvybės srautų skaičiui. Ir jie auga, siekdami meistriškumo materialiame pasaulyje ir demonstruodami šį meistriškumą harmonijoje su aukštesne savo esybės dvasinių aspektų vizija, suvienydami dvasią ir materiją ir tapdami čia apačioje visu tuo, kuo yra viršuje.

Nes matote, mano mylimieji, tik tuomet, kai pasieksite šią vienovę tarp dvasios ir materijos, galėsite pakilti į dvasinę karaliją. Nes tik tuomet būsite iš tiesų pagerbę Dievą ir tai, ką Dievas padarė dėl jūsų, suteikdamas jums savo paties išraišką kaip platformą jūsų augimui formų pasaulyje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com