Pauliaus požiūris į moteris

TEMOS: Paulius nesuprato Jėzaus mokymo apie moteris – krikščionybė būtų galėjusi atkurti moterų rolę – vyriškumas ir moteriškumas egzistuoja poliariškume – abi lytys yra vienodai svarbios

Klausimas: Mano mielas mylimas Jėzau, esu sutrikusi. Suprantu, kad Paulius tau buvo mylimasis Paulius, tačiau jis iš tiesų rodė abejingumą moterims, sakydamas, kad moterys neturėtų mokyti, neturėtų kalbėti bažnyčioje, turėtų paklusti vyrų taisyklėms ir t. t. O gal tai NĖRA tai, ko mokė Paulius, ir tai tiesiog tėra tik dar vienas taip vadinamos ankstyvosios bažnyčios atliktas iškraipymas? O jeigu tai nėra tikrasis Pauliaus mokymas, tai koks tuomet jis? Ar gnostinės Pauliaus knygos tiksliau atskleistų jo filosofiją? Tiesiog noriu žinoti tiesą.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Visus savo mokinius mylėjau Kristaus meile, kuri yra besąlygiška meilė. Tai reiškia, kad myliu visus žmones, kad ir kokie bebūtų jų dabartiniai apribojimai ar trūkumai. Tačiau mano meilė nėra akla, ir aš aiškiai matau apribojimus, kuriuos kiekvienas žmogus turi įveikti, kad galėtų dvasiškai paaugti.

Ir iš tiesų yra tiesa, kad Pauliaus požiūris į moteris neatitiko mano požiūrio ir mano mokymų. Šiek tiek išsamiau apie tai paaiškinau savo mokyme apie savo santykius su Marija Magdalena. Taip pat minėjau, jog viliuosi, kad bus atkurta teisėta moterų rolė dvasinėje lygybėje su vyrais. Paaiškinau kitur, kad Pauliaus požiūris į moteris neišpildė mano aukščiausių į Paulių ir į kitus mano mokinius dėtų vilčių.

Todėl visiškai netrokštu ieškoti pateisinimų Pauliaus požiūriui į moteris. Tai tiesiog buvo jo gyvenamo laikotarpio išraiška, ir Pauliaus požiūris buvo nei blogesnis nei geresnis už daugumos anuo laiku gyvenusių vyrų požiūrį. Vėlgi, tai nėra pateisinimas, toks tiesiog yra faktas.

Ir iš tiesų, tai yra vienas iš dalykų, dėl kurių labiausiai apgailestauju, tai yra, kad krikščionybė netapo religija, kuri būtų atkūrusi teisėtą moterų rolę šeimoje, visuomenėje, bažnyčiose ir vyrų bei moterų protuose. Tačiau tikroji problema čia yra ta, kad buvo prarastas individualaus Kristiškumo kelias. Kai pasiekiate Kristiškumą, natūraliai pamatote visų išorinių suskirstymų iliuziją, ar tai būtų skirstymai pagal lytį, rasę, nacionalinę kilmę ir dar daugybė kitų dirbtinių suskirstymų ir etikečių, kylančių iš dualistinio proto reliatyvumo. Šie žmonių sukurti suskirstymai paprasčiausiai praranda savo svarbą, ir Kristaus būtybė gerbs moterų vertingumą ir svarbą lygybėje su vyrais.

Kristaus būtybė taip pat supras, kad dalis biblinės istorijos apie moterų sukūrimą yra neteisinga. Moterys nebuvo sukurtos kaip neplanuotas priedas, ir moterys nebuvo sukurtos iš vyro substancijos. Šie dalykai buvo pridėti vėliau, ir juos pridėjo žmonės, gyvenę vyrų dominuojamoje kultūroje.

Vyrą ir moterį sukūrė jis juos (Pradžios 5,2). Vyriškoji ir moteriškoji lytis sudaro poliariškumą, panašų į Tai Či simbolį, žinomą Daoizme. Vienas tiesiog negali egzistuoti be kito, ir todėl vienas nebūtų galėjęs būti sukurtas be kito. Abi lytis buvo sukurtos tuo pačiu metu ir turi tokią pačią vertę ir svarbą Dievo akyse. Ir būtent taip jos turėtų būti gerbiamos vyrų ir moterų akyse.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com