Aukštesnysis Aš ar Šventoji Dvasia?

TEMOS: Du jūsų būtybės aspektai – esminis jūsų iššūkis – Kristaus AŠ – plėskite ryšį su savo AŠ ESU Esatimi – naudokitės įrankiais, bet nesustabarėkite

Klausimas: Kas yra Tylusis Stebėtojas, sklandantis virš mūsų esybės, kuris atrodo tarsi būtų atskirai nuo mūsų, bet kartu yra mūsų esybės visuma? Ar tai yra Aukštesnysis Aš ar Šventosios Dvasios pasireiškimas? Kaip galėtume susigrąžinti šią gyvąją patirtį, kuri buvo prarasta arba kuri, rodos, kad slepiasi nuo mūsų?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai yra labai poetiškai aprašyta dvasinė patirtis, kurią yra patyrę daugelis nuoširdžių dvasios ieškotojų, ir kurios siekti turėtų visi nuoširdūs ieškotojai. Kiekviena religija ir dvasinė filosofija siekia aprašyti šią patirtį, ir yra daug būtų išreikšti šią patirtį žodžiais. Leiskite man jums pateikti tik vieną iš daugelio būdų aprašyti šią patirtį.

Kaip paaiškinau kitur, jūsų esybė yra Dievo esybės individualizacija. Jūs buvote sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, tai reiškia, kad jūsų dvasiniai tėvai individualizavo save jūsų AŠ ESU Esatyje. Tačiau Dievas turi du aspektus, kurie yra vaizduojami Daosizmo Tai-Či simbolyje. Jūsų AŠ ESU Esatis atstovauja vyriškąjį arba Jang gyvybės srauto poliariškumą, o Sąmoningasis AŠ atstovauja moteriškąjį arba Jin poliariškumą.

Jūsų AŠ ESU Esatis yra sukurta iš labai aukštų vibracijų energijos, kurios yra daug aukštesnės už materialaus pasaulio energijas. Todėl jūsų AŠ ESU Esatis negali nusileisti į materialų pasaulį. Į šį pasaulį nusileidžia Sąmoningasis AŠ, ir tai darydamas Sąmoningasis AŠ apsivelka žemesniojo aš ir fizinio kūno rūbus. Tačiau Sąmoningojo AŠ iššūkis yra išlaikyti ryšį su savo AŠ ESU Esatimi, būnant pasinėrus materialaus pasaulio tankiose energijose.

Jeigu Sąmoningasis AŠ nusileidžia žemiau 48 sąmonės lygmens, šį ryšį jis gali išlaikyti tik per kitą savo esybės aspektą, kurį daugelis dvasinių mokymų vadina aukštesniuoju aš. Aš norėčiau šią jūsų esybės dalį vadinti Kristaus AŠ, nes aš buvau siųstas parodyti jums, kad kiekvienas žmogus turi potencialą susivienyti su šiuo Kristaus AŠ, dar tebebūdamas fiziniame kūne.

Raktas į bet kokią dvasinę patirtį yra eiti vidun ir siekti užmegzti ryšį su savo Kristaus AŠ. Daugelis žmonių turi tam tikro laipsnio ryšį su šiuo aš, ir tai dažnai yra vadinama intuicija. Tačiau, ėmus plėsti ryšį su savuoju Kristaus AŠ, jums galiausiai taps įmanoma patirti savo AŠ ESU Esatį. Iš pradžių AŠ ESU Esatis atrodys kaip tylus stebėtojas. Tačiau, jums toliau plečiant šį ryšį, galite pradėti „girdėti“ savo Kristaus AŠ arba AŠ ESU Esatį kalbant jums žodžiais, mintimis, vaizdais ar netgi vibracijomis.

Jūsų AŠ ESU Esatis yra didesniosios Esybės, kurią žmonės vadina Dievu, individualizacija. Yra įmanoma tiesiogiai patirti Dievo Esybę. Amžių bėgyje tai nutiko daugeliui dvasingų žmonių. Spontaniškai tai netgi nutiko keletui žmonių, kurie savęs nelaikė dvasingais žmonėmis.

Todėl terminas „tylus stebėtojas“ gali reikšti tiek jūsų asmeninę AŠ ESU Esatį – Dievo individualizaciją, tiek ir pačią didesniąją Dievo esybę.

Kaip susigrąžinti šią patirtį? Gilinant savo intuiciją ir tuo būdu plečiant sąmoningą ryšį su savuoju Kristaus AŠ. Pradėję stiprinti šį ryšį ir pradėję keisti savo tapatumo jausmą – palikdami dualistinį protą ir artėdami prie Kristaus proto, jūs išplėsite savo ryšį su dvasiniu aš.

Kokie yra praktiniai žingsniai siekiant šio tikslo? Praktiškai kiekviena tikra dvasinė filosofija arba sistema yra sukurta siekti šio tikslo. Naudokitės savo intuicija, susiderinimo technika, mūsų perduotomis invokacijomis ir šaukiniais.

Stropiai kurį laiką naudokitės viena sistema arba technika. Kai pajusite, kad atėjo tinkamas metas, siekite vidinių nurodymų, ar jums reikėtų ieškoti aukštesnės sistemos, ar reikėtų patobulinti savo dabartinės sistemos praktiką. Nesustabarėkite ir neįkliūkite į spąstus, manydami, kad, jeigu tik naudositės tam tikra technika arba sistema visą savo likusį gyvenimą, automatiškai būsite išganyti. Bet kurios sistemos tikslas turėtų būti jūsų ryšio su savuoju Kristaus AŠ stiprinimas, kad galėtumėte gauti gyvą, laipsnišką apreiškimą savo asmeniniame kelyje pas Dievą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels