Jūsų Kristaus AŠ yra guodėjas, galintis pasirodyti vizijoje

TEMOS: Paguoda siūloma visada – kai kurie žmonės atstumia paguodą – kai kurie nori ir toliau jaustis bejėgiais keistis – angelai ir mokytojai suteikia paguodą – jūsų Kristaus AŠ yra guodėjas

Klausimas: Kai sielvartaujame, ar gauname paguodą iš dvasinės karalijos per vizijas? Ar tu pasirodai įvairiais būdais ir ar pagalba ateina iš būtybių, kurioms pavesta tai daryti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kiekvienas žmogus yra unikalus individas, todėl ne kiekvienas yra atviras vizijoms iš dvasinės karalijos. Tiesą sakant, kai kurie žmonės nenori būti guodžiami krizės metu, nes nori ir toliau jaustis auka bei gailėti savęs. Todėl jie atstumia paguodą, kuri visada yra pasiūloma iš dvasinės karalijos. Joks žmogus niekada nėra paliekamas be paguodos, tačiau, kaip ir su kiekviena dovana iš Aukščiau, paguoda negali būti teikiama prieš individo laisvą valią.

Norėdami gauti paguodą, turite jai atverti savo protą ir širdį. Kai kurie žmonės nenori to daryti, nes nori pasilikti proto būsenoje, kurioje jaustųsi bejėgiai pakeisti savo aplinkybes. Paguoda iš aukščiau skiriasi nuo žmogiško gailesčio. Pakylėtieji mokytojai yra pasišventę padėti žmonėms transcenduoti savo apribojimus. Todėl, kai mes ką nors guodžiame, mes siekiame įgalinti žmogų pakeisti savo situaciją į gerąją pusę. Jeigu žmonės keistis nenori, mes juos turime palikti ramybėje.

Akivaizdu, jog yra daug žmonių, kurie iš tiesų gauna paguodą per dvasines vizijas ar per kitas bendravimo su dvasine karalija formas. Iš tiesų egzistuoja grupė angelų, vadinamų Šventaisiais Guodėjais, kuriems yra pavesta guosti žmones sielvarto ir krizės valandą. Tačiau, jeigu kažkuris gyvybės srautas turi stiprų ryšį su tam tikru mokytoju, pavyzdžiui su manimi, šis mokytojas iš tiesų gali pasirodyti ir paguosti gyvybės srautą. Aš asmeniškai pasirodžiau daug kartų gyvybės srautams, kurie meldėsi arba šaukėsi manęs sielvarto valandą.

Jūsų Kristaus AŠ taip pat yra guodėjas, galintis pasirodyti vizijoje, ir jis dažnai prisiima Kristaus išvaizdą, nes jis yra visuotinės Kristaus sąmonės individualizacija. Tiesą sakant, būtent apie Kristaus AŠ kalbėjau, kai pažadėjau savo mokiniams atsiųsti jiems guodėją [pavyzdžiui Jono 14:16]. Daugelis krikščionių interpretuoja, kad šis guodėjas yra Šventoji Dvasia. Ir nors tai yra Šventosios Dvasios energija, atnešanti paguodą, ši energija turi tekėti per atviras Kristaus AŠ duris, kuris yra individuali būtybė, priskirta padėti jums augti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels