Skirtumas tarp Šventojo Kristaus AŠ ir AŠ ESU Esaties

TEMOS: Jūsų dvasinis individualumas – jūsų Dievo liepsna turi kristalinę struktūrą – pamiršta dvasinė kilmė – Kristaus AŠ vaidmuo – tiesioginis ryšys su AŠ ESU Esatimi – buvimas Esatimi – vienovė yra aukštesnė už bendravimą

Klausimas: Kai bandome vystyti savo vidinę viziją/bendravimą, kaip žinoti skirtumą tarp Šventojo Kristaus AŠ ir AŠ ESU Esaties? Aš suprantu, kad Kristaus AŠ yra tarpininkas tarp mūsų žemesniojo aš ir mūsų AŠ ESU Esaties. Kai kurie šaltiniai Kristaus AŠ vadina aukštesniuoju aš. Ar tai teisinga? Jeigu taip, kaip tuomet turėtume vadinti AŠ ESU Esatį, Dievo-AŠ? Prašau, ar galėtum išsamiau paaiškinti šiuos du terminus?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Būtų teisinga Kristaus AŠ vadinti aukštesniuoju aš, o AŠ ESU Esatį – Dievo-AŠ arba dvasiniu aš.

Kai jūsų dvasiniai tėvai sukūrė jūsų gyvybės srautą, jie sukūrė jūsų AŠ ESU Esatį. Tai jūsų dalis, kurioje yra įtvirtintas jūsų unikalus individualumas, kuriuo jus apdovanojo jūsų dvasiniai tėvai. AŠ ESU Esatimi jis vadinamas todėl, kad jame saugomas jūsų individualumas, dėl kurio jūs esate tai, kas esate.

Galima žiūrėti į AŠ ESU Esatį kaip į dvasinę liepsną, tačiau ši liepsna labiau yra panaši į elektroninę liepsną, nei į paprastą liepsną. Jūsų Dievo liepsna turi unikalią struktūrą, panašią į kristalą, tik ji sukurta ne iš materijos, bet iš vibruojančios, pulsuojančios energijos. Kai tyra Dievo šviesa teka per kristalinę jūsų Dievo liepsnos struktūrą, ji nusidažo jūsų unikalaus individualumo spalvomis. Tai Dievo šviesos neiškreipia, tai tiesiog šią šviesą individualizuoja.

Jūsų AŠ ESU Esatis nuolatos buvoja aukštesniuosiuose dvasinės karalijos lygmenyse. Iš savo AŠ ESU Esaties lygmens galite patirti žemesniąsias karalijas, tarp jų ir materialų pasaulį, kaip išorinis stebėtojas. Tačiau dauguma Dievo sukurtų gyvybės srautų nepasitenkina gyvenimo stebėjimu iš išorės. Jie taip pat nori patirti gyvenimą iš vidaus. Tiesą sakant, būtent todėl ir pats Kūrėjas sukūrė savęs individualizacijas. Dievas nori patirti savo kūriniją iš vidaus, Dievas nori dalyvauti savo kūrinijoje ir plėsti ją iš vidaus. Dievas tai daro per savo sūnus ir dukteris.

Kažkuriuo metu jūsų AŠ ESU Esatis nusprendė, jog norėtų nusileisti į žemesnį Dievo kūrinijos lygmenį ir patirti gyvenimą tame lygmenyje. Kad tai padarytų, Esatis sukūrė tąsą iš savęs, kurią mes vadiname Sąmoninguoju AŠ. Sąmoningasis AŠ tuomet sukūrė tai, ką daugelis žmonių vadina siela, bet ką aš esu labiau linkęs vadinti keturlypiu indu arba sielos indu. Būtent šis indas leidžia Sąmoningajam AŠ sąveikauti su fiziniu kūnu.

Daugelis gyvybės srautų nusileido į žemesniuosius dvasinės karalijos lygmenis ir vis dar tenai tebegyvena. Tačiau kai kurie drąsūs gyvybės srautai nusprendė nusileisti į žemiausią Dievo sukurtą karaliją – materialią visatą. Kai įžengiate į materialią karaliją, įžengiate į karaliją, kuri savo vibracijomis yra žemesnė už dvasinę karaliją. Dvasinėje karalijoje nesunku matyti, jog viskas atsirado iš aukštesnės realybės. Kadangi materiali karalija yra vėliausiai sukurta Dievo kūrinijos dalis, ji dar nėra pakelta į tokį vibracijų lygį, kuriame būtų įmanoma matyti, jog materiali energija yra Dievo tąsa. Todėl, kai gyvybės srautas nusileidžia į materialią karaliją, jis rizikuoja pamiršti savo dvasinę kilmę.

Gyvybės srautas materialioje karalijoje gali prisiminti savo dvasinę kilmę tiktai per tiesioginį vidinį patyrimą, kadangi labai mažai kas išoriniame pasaulyje primena gyvybės srautui dvasinę realybę, kuri egzistuoja už materialių regimybių. Šis patyrimas gali įvykti tiktai Sąmoningajam AŠ išėjus iš keturlypio indo ir tiesiogiai patyrus save kaip grynąją sąmonę, kuomet suvoksite, kad jūs nesate žemesnysis indas.

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, daugelis gyvybės srautų iš tiesų nusileido į žemesnės sąmonės būseną, kurioje pamiršo savo dvasinę kilmę. Nenorėdami, kad šie gyvybės srautai pasimestų, pakylėtieji mokytojai kiekvienam gyvybės srautui pasiuntė tarpininką, mokytoją, guodėją – Kristaus AŠ. Į Kristaus AŠ galima žiūrėti kaip į angelą, kuris yra jums paskirtas, kad padėtų atgauti sąmoningą ryšį su savo AŠ ESU Esatimi. Kitaip tariant, jūsų Kristaus AŠ nebuvo jūsų pradinio gyvybės srauto dalis. Jis yra jūsų padėjėjas, atėjęs pas jus iš išorės, ir ši būtybė turi asmenybę bei individualybę, kuri skiriasi nuo jūsų AŠ ESU Esatyje įtvirtintos individualybės. Žinoma, jūsų Kristaus AŠ nesikerta su jūsų individualybe, tačiau ir nėra jai identiškas.

Kai pradedate vystyti vidinį bendravimą, pirmiausia pasiekiate bendravimą su savo Kristaus AŠ. Iš pradžių tai patirsite intuityviai ateinančių įžvalgų pavidalu. Dažnai tai ateis kaip jausmas, kad kažkas, ką perskaitėte knygoje, yra teisinga ir jums tinka. Kai jūsų bendravimas ims darytis aiškesnis, galiausiai imsite girdėti arba jausti tylų savo Kristaus AŠ balselį savo širdyje. Tai nebus fizinis balsas, girdimas balsas, bet tai bus vidinis balsas. Tačiau jūs vis tiek atpažinsite, kad šis balsas jums kalba kažkur iš už jūsų sąmoningojo proto ribų.

Augdami dvasiniame kelyje, galite patirti alcheminę santuoką, per kurią pasieksite dvasinę sąjungą su savo Kristaus AŠ. Tačiau šis Kristaus AŠ tebebus atskirtas nuo jūsų, kaip ir jūsų vedybų partneris skiriasi nuo jūsų, nors ir galite pasiekti gilesnį vienovės jausmą su savo antrąja puse.

Jūsų Kristaus AŠ gali duoti jums nurodymus pats, arba gali perduoti nurodymus iš jūsų AŠ ESU Esaties. Galima sakyti, kad jūsų Kristaus AŠ dirba vertėju, išverčiančiu jūsų Esaties nurodymus, kurių jūsų išorinis protas nesugeba tiesiogiai girdėti ar suprasti. Toliau stiprindami savo ryšį, galite pradėti skirti nurodymus, ateinančius iš jūsų Kristaus AŠ, nuo nurodymų, ateinančių iš jūsų Esaties. Tai gali jums suteikti pojūtį, kad girdite savo Esaties balsą.

Kildami į vis aukštesnius kelio lygmenis, galiausiai galite pasiekti tiesioginį ryšį su savo AŠ ESU Esatimi. Daugelis žmonių turi pasiekę šiokį tokį ryšį su Esatimi, tačiau dauguma jų nesuvokia, kas tai iš tiesų yra. Viena iš priežasčių yra ta, kad jūsų Kristaus AŠ balsą atskirti yra lengva, kadangi jį girdite kaip balsą, ateinantį jums iš išorės. Jūsų AŠ ESU Esatis nebendrauja su jumis balsu, ateinančiu iš jūsų išorės. Taip yra dėl to, kad jūsų AŠ ESU Esatis nėra jūsų išorėje, ji nesiskiria nuo jūsų. Ji esate jūs. Ji yra jūsų AŠ.

Galima sakyti, kad negalite tiesiogiai bendrauti su savo AŠ ESU Esatimi, nes bendravimas reiškia atstumą. Norėdami užmegzti ryšį su Esatimi, privalote atiduoti ir įveikti mirtingą tapatumo jausmą. Turite atiduoti išorinę asmenybę, kuri buvo sukurta per daugelį įsikūnijimų materialioje visatoje. Turite įveikti atskirties jausmą, kad galėtumėte pradėti tapatintis su Esatimi. Ir tuomet jūsų Esatis galės veikti per jus. Galėsite, tiesiogine to žodžio prasme, būti Esatimi, veikiančia šiame pasaulyje. Ir todėl galėsite sakyti, kaip sakiau aš: „Aš ir mano Tėvas esame viena.“ Kai pasieksite šią vienovę, iš tiesų su Esatimi nebendrausite – jūs būsite Esatis.

Galima sakyti, kad, kai jūsų Kristaus Aš duoda jums nurodymą, jūs šį nurodymą patiriate kaip ateinantį iš išorinio šaltinio. Todėl turite priimti sprendimą, ar klausysite šio balso. Impulsas iš jūsų AŠ ESU Esaties ateina ne iš išorinio šaltinio, todėl sprendimams priimti nėra vietos. Galima sakyti, kad nors tarp jūsų ir jūsų Kristaus AŠ egzistuoja atstumas, tarp jūsų ir jūsų AŠ ESU Esaties atstumo nėra. Jūs negalite nuspręsti sekti savo AŠ ESU Esaties balsu, galite tik būti arba nebūti savo AŠ ESU Esatimi veikime. Norėdami būti Esatimi veikime, privalote atiduoti ego valią bei išorinę asmenybę ir atsiduoti aukštesniajai savojo Dievo AŠ valiai. Turite nuspręsti būti tuo, kuo iš tiesų esate, užuot buvę tuo, kuo jus laiko jūsų išorinis protas.

Suprantu, kad intelektui tai yra sunku suvokti, ir taip yra dėl to, kad intelektas visada mąsto linijiškais terminais. Todėl jis nori matyti atskirtį arba atstumą tarp jūsų gyvybės srauto ir jūsų AŠ ESU Esaties. Kol mąstysite linijiškais terminais ir atskirties terminais, jums bus sunku bendrauti su savo AŠ ESU Esatimi. Turite pradėti mąstyti kitokiais terminais, ir nelaikyti savo gyvybės srauto kažkokiu būdu atskirto erdvėje nuo jūsų Esaties. Jūsų gyvybės srautas labiau panėšėja į bangą, kuri nėra atskirta nuo vandenyno, bet tiesiog yra to vandenyno išraiška.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels