Fengšui yra paremtas tikromis žiniomis apie energiją

TEMOS: Arogancija atmesti senovines žinias – kai kurios senovės civilizacijos gyvavo ilgą laiką – kai kurios iš jų turėjo tikrų žinių apie energiją – tikras mokymas, išreikštas kitokia kalba – fengšui taip pat prarado dalį savo pirminių mokymų – naudokitės intuicija, norėdami gauti tikrą naudą – tai nėra tikslusis mokslas – interpretuokite principus Kristaus įžvalgumu ir kūrybiškai – būkite pusiausvyroje

Klausimas: Planuoju statyti naujus namus, ir man reikia juos išplanuoti ir išdekoruoti. Ar galėtum pasidalinti savo nuomone ir patarimais apie fengšui, ar naudinga joje pateikiama numerologija, spalvų naudojimas ir kambarių išdėstymas? Skaitau pora knygų, kurių autorius yra Lillian Too, ir jos yra įdomios, tačiau kai kuri jose pateikiama informacija atrodo besiremianti prietarais, pavyzdžiui sakoma, kad tam tikri adresų numeriai, atsukti tam tikra kryptimi, „neša nelaimes.“ Norėčiau, kad mano namas būtų pastatytas geroje vietoje. Taip pat žinau, kad Šviesos iškvietimas yra aukščiausia apsauga, ir galbūt tai yra geriausias būdas eiti pirmyn, užuot domėjusis fengšui.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Vakarų pasaulis per praėjusius šimtmečius pasiekė didžiulius laimėjimus, kuriuos atnešė mokslas ir technologija. Šalutinis šių laimėjimų padarinys yra tai, kad daugelis žmonių išsiugdė tam tikrą aroganciją, kuri skatina juos manyti, kad viskas, kas nebuvo atnešta per šiuolaikinę mokslo kultūrą, negali būti vertinga. Kai kurie žmonės mano, kad, jeigu mokymas nėra išreikštas moksliniais terminais ir jo neįmanoma patvirtinti moksliniais eksperimentais, tai tuomet šis mokymas negali būti tikras. Kai kurie žmonės mano, kad viskas, kas buvo išvystyta prieš mokslo amžiaus iškilimą, negali būti tikra. Šios pažiūros yra trumparegiškos ir šiek tiek arogantiškos.

Tai yra paprastas faktas, kad šiuolaikinė mokslo kultūra egzistuoja labai trumpą laiką, ir ji jau sukūrė daugybę problemų, galinčių grasinti ilgalaikiam jos išlikimui. Ir čia su ja galime palyginti keletą civilizacijų, tarp jų ir senovinės Kinijos civilizaciją, kurios egzistavo tūkstantmečius. Tai turėtų paskatinti žmones pamąstyti, kad galbūt šios ilgą laiką gyvavusios civilizacijos galėjo atnešti kažką, kas yra tikra, net jei šiuolaikinis mokslas to dar nesugeba patvirtinti ar suprasti.

Kaip žinote, prieš 500 metų daugelis žmonių manė, kad Žemė yra plokščia, tačiau Žemė tebebuvo tokia pat apvali kaip ir šiandien. Vos prieš šimtą metų Albertas Einšteinas atrado, kad viskas yra sukurta iš energijos, tačiau visata buvo sukurta iš energijos nuo pat pradžių. Daugelis senovės civilizacijų intuityviai žinojo faktą, kad viskas yra sukurta iš energijos, ir todėl suprato, kad energija veikia kiekvieną gyvenimo aspektą. Pavyzdžiui, senovės kinų civilizacija išvystė keletą mokymų apie energiją ir energijos tėkmę. Geriausiai žinomi pavyzdžiai yra Tai Či, akupunktūra ir fengšui.

Tuo noriu pasakyti, kad fengšui yra paremta tikromis žiniomis apie energiją, apie energijos tekėjimą ir kaip ji veikia žmogaus energetinį lauką bei jo savijautą. Dvasinius mokymus, kurie sudarė fengšui pagrindą, žmonėms iš tiesų davė pakylėtieji mokytojai, ir tai buvo tikri mokymai. Jie tiesiog buvo išreikšti to meto kalba, ir ši kalba jokiais būdais nebuvo primityvi, ji tiesiog buvo kitokia nei šiuolaikinė mokslo kalba.

Deja, kaip paaiškinu šioje svetainėje, su dauguma pirminių dvasinių mokymų nutinka taip, kad, laikui bėgant, juos pakeičia žmonės, kurie pilnai nesupranta šių mokymų. Daugeliu atveju, pirminis intuityvus ryšys su pakylėtaisiais mokytojais galiausiai nutrūksta, ir nuo to momento žmonės pradeda kurti savo interpretacijas, paremtas žmogišku intelektu ir dažnai dualistiniu protu. Tai dažnai atveda prie vėliau pridėtų mokymų, kurie gali būti labai toli nuo pirminių dvasinių mokymų ar net tiesiogiai jiems prieštarauti. Fengšui nėra išimtis šiame procese, kaip išimtis nėra ir krikščionybė.

Kaip teisingai sakai, daugelis šiuolaikiniame fengšui esančių mokymų yra aiškiai paremti prietarais ir prieštarauja sveikam protui. Iš tiesų yra naudinga pamąstyti apie kai kurių fengšui idėjų pritaikymą šiuolaikiniame pasaulyje, tačiau būtų labai naudinga naudotis savo intuicija ir Kristaus įžvalgumu.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad fengšui niekada nebuvo tikslusis mokslas. Jis nebuvo duotas tam, kad būtų paverstas mechanišku procesu, panašiu į šiuolaikinę technologiją. Fengšui visada buvo skirta būti intuityviu mokymu, tai reiškia, kad išoriniais mokymais turi būti naudojamasi tik kaip gairėmis, kurias reikia intuityviai interpretuoti ir pritaikyti individualiam asmeniui bei individualiai situacijai. Štai kodėl geras fengšui praktikuotojas nėra tiesiog technikas, o yra intuityvus žmogus.

Tavo susidomėjimas šia tema rodo, kad jau gavai intuityvias įžvalgas iš savojo Kristaus AŠ, kurios patvirtina, kad fengšui yra tikras ir svarbus mokymas, kuriuo turėtum naudotis planuodamas savo naujus namus. Dalykas, kurį tau reikėtų daryti, yra studijuoti fengšui mokymą, arba galbūt pasikonsultuoti su patyrusiu praktikuotoju, ir tuomet per visą šį procesą naudotis savo intuicija ir Kristaus įžvalgumu, ką tu jau ir darai. Leisk savajam Kristaus AŠ atvesti tave prie mokymų, kurie tau tinka, ir ignoruok tuos, kurie tau neatrodo logiški. Kai statai namą ir dalyvauji šio namo planavimo procese, tavo namas turėtų būti tavo paties išraiška ir tavo dabartinio dvasinio išsivystymo išraiška. Nebijok naudotis fengšui principais kaip bendromis gairėmis ir interpretuok juos pagal savo paties Kristaus įžvalgumą.

Kaip pastebėjai, taip pat yra svarbu kviesti dvasinę šviesą viso proceso metu, ir to tikrai nereikėtų pamiršti. Tačiau nėra jokių priežasčių, dėl kurių negalėtum derinti fengšui mokymų su šviesos iškvietimu. Tai galės tau suteikti namus, kurie bus parama tavo dvasiniam augimui.

Tačiau noriu perspėti, kad yra svarbu, jog žmonės išliktų pusiausvyroje visuose dalykuose. Svarbiausia jūsų dvasinio vystymosi dalis yra jūsų vidinis ryšys su savuoju Kristaus AŠ. Išoriniai dalykai turėtų būti antraeiliai šiam vidiniam ryšiui, įskaitant ir namą ar jūsų valgomą maistą. Štai kodėl sakiau, kad žmogų teršia ne tai, kas įeina į jo burną, o tai, kas iš jos išeina. Šie žodžiai būtent ir buvo skirti iliustruoti idėją, apie kurią čia kalbu, tai yra, kad išoriniai dalykai materialiame pasaulyje visada yra antraeiliai vidiniams jūsų pačių psichikos dalykams ir jūsų ryšiui su savuoju Kristaus AŠ. Tad tegul fengšui būna jūsų tarnas, ir neleiskite jam tapti jūsų šeimininku.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com