Kundalini energija

TEMOS: Jėzus mokėsi apie kundalini Rytuose – kundalini yra Šventosios Dvasios aspektas – gyvybę teikianti energija, kuri nuolatos teka – tekėjimą galite sustabdyti tik jėga – dauguma žmonių turi susikūrę sąlygas, kurios stabdo tekėjimą – venkite technikų, kurios jėga verčia kundalini tekėti – kundalini tekėjimas per čakras – kundalini išdidina tai, ką paliečia – tai gali sukelti disbalansą arba išprotėjimą – išvalykite savo čakras ir siekite pusiausvyros – nesiekite kuo greitesnio pasitenkinimo – siekite pastovaus augimo – įrankiai, kurie kelia kundalini aukštyn subalansuotu būdu

Klausimas 1: Esu sutrikęs, ar tu, Jėzau, kada nors mokei apie kundalini? Ar nuolatinis dvasinės energijos srautas, kuris palaiko mus gyvus, ir kundalini yra dvi skirtingos energijos ar tai yra vienas ir tas pats? Būčiau labai dėkingas, jeigu nušviestum šį dalyką. Labai tau ačiū.

Klausimas 2: Daugelis žmonių šiandien, įskaitant ir mane, patiria kundalini prabudimą. Ką galėtum mums pasakyti apie kundalini energijos prigimtį ir kaip jos pažadinimas paveikia žmogų?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai yra puikūs klausimai, paliečiantys temą, kurią suprasti būtų naudinga visiems dvasios ieškotojams. Aš iš tiesų mokiau apie kundalini energiją, tačiau mokiau to tik savo mokinius, nes minios nebuvo pasirengusios šiam mokymui. Apie kundalini sužinojau savo kelionių po Indiją metu, ir eksperimentavau su kai kuriomis jogos formomis, kurių tikslas buvo pakylėti kundalini. Tačiau supratau, kad tokios technikos daugumai žmonių nėra tinkamos, ir todėl nemokiau šių technikų, net ir savo mokinių.

Žodis „kundalini“ tiesiog yra dvasinės energijos, palaikančios jūsų gyvybę, kitas pavadinimas. Kalbėjau apie šią energiją minioms, ir užuominas apie tai vis dar galite atrasti Naujajame Testamente. Paprastai vadinau tai „Gyvybės vandeniu“ arba „gyvaisiais vandenimis.“ Ši energija yra vienas iš Šventosios Dvasios aspektų, ir galite prisiminti, kad Šventosios Dvasios rolė yra padėti jums augti ir transcenduoti savo apribojimus. Tai yra svarbus raktas, norint suprasti, kas yra kundalini energija ir kokį poveikį ji turi žmonėms.

Svarbiausias dalykas, kurį galite suprasti apie kundalini energiją, yra tai, kad ji jums teikia gyvybę. Dvasinis „gyvybės“ apibrėžimas yra tai, kas auga ir save transcenduoja. Todėl gyvybinė energija, kundalini energija, gyvieji gyvenimo vandenys, nuolatos teka ir iškelia jus virš visų ribų ir apribojimų. Natūrali žmogaus būsena, kuris yra susiderinęs su savąja AŠ ESU Esatimi, yra tekėti su Gyvenimo Upe ir nuolatos transcenduoti savo sąmonę ir tapatumo jausmą.

Galėtume sakyti, kad centrinė problema Žemės planetoje yra ta, jog dauguma žmonių susikūrė įvairias sąlygas savo protuose, kurios verčia juos stabdyti natūralią kundalini energijos tėkmę per jų energetinį lauką. Žmogaus gyvybės srautas yra sukurtas būti laidininku Dievo besąlyginės meilės tėkmei. Besąlyginė meilė niekada nestovi vietoje. Kai esate šios meilės tėkmėje, nepriimate jokių sąlygų Žemėje, kurios priverstų jus sustabdyti meilės tekėjimą per jus.

Daugumai žmonių nutiko taip, kad jie susikūrė įvairias sąlygas savo protuose, sakančias, kad toje ar anoje situacijoje, jie negali leisti besąlyginei meilei tekėti per juos. Jie negali išreikšti meilės tose aplinkybėse. Kadangi meilės tėkmė yra pati gyvybinė jėga, jai yra natūralu tekėti. Jos tekėjimą galite sustabdyti tik jėga. Iš tikrųjų, dauguma žmonių panaudojo mentalinę ir emocinę jėgą, kad sustabdytų gyvybinės jėgos tekėjimą per savo gyvybės srautą ir energetinį lauką. Kitaip tariant, jie pasinaudojo jėga, kad apribotų gyvybinę jėgą, kundalini energiją.

Tai yra labai svarbu suprasti, ypač atsižvelgiant į faktą, kad daug dvasios ieškotojų susigundė naudotis įvairiomis technikomis, kurios sukurtos jėga kelti kundalini energiją aukštyn. Šios technikos pagrinde ateina iš Rytų, kur jos buvo naudojamos tūkstančius metų. Kai kurios iš šių technikų yra naudingos, tačiau tik tuomet, kai jų moko patyręs Guru savo ištikimiausius mokinius. Ir tik tuomet, kai mokinys yra saugioje aplinkoje ir nuolatinėje savo Guru priežiūroje. Prašau atkreipti dėmesį, kad kalbu apie technikas, kurios jėga priverčia tekėti kundalini; nekalbu apie daugelį gerų technikų, kurios yra sukurtos pasiekti subalansuotą augimą.

Deja, matėme daugybę save guru besiskelbiančių žmonių, atvykusių iš Indijos, kurie pradėjo mokyti šių technikų kiekvieną norintį, už užmokestį. Tai yra problema, nes tai suvilioja žmones mėginti paimti dangų jėga. Iš dalies apie tai kalbėjau šiais savo žodžiais:

Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė grobiama, ir stiprieji ją jėga ima. (Mato 11,12)

Paskirkite minutę šiai esminei problemai apmąstyti. Kundalini energija natūraliai tekės per jūsų esybę – jums nereikia nieko daryti, kad priverstumėte ją tekėti. Jeigu jos tekėjimas buvo sustabdytas, sustabdytas jis buvo jėga. Susikūrėte blokus savo pasąmonėje ir energetiniame lauke, ypač septyniuose pagrindiniuose energetiniuose centruose, vadinamuose čakromis, ir šie blokai riboja gyvybinės energijos tėkmę. Tad ar jums iš tiesų atrodo protinga mėginti pasinaudoti technika, kuri siekia jėga priversti kundalini kilti aukštyn per čakras?

Realybė yra tokia, kad tai yra visiškai neprotinga, nes mėginate ugnimi kovoti su ugnimi. Būtent jėga sustabdė natūralų energijos tekėjimą. Tad logiška reakcija būtų pašalinti blokus, kurie riboja energijos tėkmę, tuo būdu atkuriant natūralų tekėjimą. Nėra logiška naudotis jėga tekėjimui atkurti, ir nėra sunku suprasti kodėl.

Tyrame žmoguje, per kurį gyvenimo upė teka laisvai, kundalini energija įeina į širdies čakrą ir tuomet teka į čakrą, kuri egzistuoja stuburo apačioje. Ji tuomet kyla aukštyn per visas septynias čakras, kol pasiekia karūnos čakrą galvos viršuje. Kai šis tekėjimas yra išlaikomas, žmogus yra tobuloje pusiausvyroje ir patiria aukščiausią Kristaus sąmonės formą. Šioje būsenoje, visos čakros yra pusiausvyroje, yra suderintos ir sukasi ta pačia kryptimi.

Kai imate jėga stabdyti arba riboti šviesos tekėjimą per čakras, jos užsikemša negatyvios energijos sankaupomis. Tai greitai privers čakras suktis skirtingais tempais, ir jos nebeteks tarpusavio harmonijos. Kai kurios čakros netgi gali taip stipriai užsiblokuoti, kad gali visiškai nebepraleisti per save jokios šviesos. Arba tai gali priversti čakras suktis priešinga kryptimi nei įprasta, ir žmogus tuomet būna nuolatinėje dirglumo būsenoje. Pavyzdžiui, daugelio žmonių pagrindo čakra sukasi klaidinga kryptimi, ir tai verčia juos turėti nepasotinamą sekso troškimą. Lygiai taip pat, daugelio žmonių saulės rezginio čakra sukasi klaidinga kryptimi, ir tai juos verčia visą laiką būti sudirgusiais ir į daugelį situacijų reaguoti susierzinimu ir pykčiu.

Kas nutinka, kai pusiausvyroje nesantis žmogus naudojasi technika, kad priverstų kundalini energiją kilti aukštyn per nesubalansuotas ir užblokuotas čakras? Kundalini yra Šventosios Dvasios aspektas, ir jos paskirtis yra padėti jums transcenduoti savo apribojimus. Todėl ji išdidina viską, ką paliečia. Jei priversite kundalini tekėti per savo čakras, ji iškels į paviršių ir išdidins visus netobulumus ir disbalansus, esančius jūsų čakrose. Tai pasireikš labai intensyvių minčių ir jausmų pavidalu.

Tiesą sakant, daugelis pusiausvyroje nesančių žmonių naudojosi technikomis, jėga priversdami kundalini kilti aukštyn, ir patyrė, kad jų nervinė sistema ir energetinis laukas tiesiog negali pakelti šviesos tekėjimo. Tai labai panašu į tai, lyg siųstumėte 220 voltų įtampos srovę per prietaisą, kuris buvo sukurtas 110 voltų įtampai. Akivaizdu, jog prietaisas sudegs, ir daugelis žmonių iš tiesų išdegino dalį savo nervinės sistemos ir sudaužė į šipulius savo energetinį lauką. Tai atveda prie įvairiausių emocinių sutrikimų arba proto ligų ar netgi beprotybės. Tiesiog negaliu pakankamai pabrėžti, kaip yra svarbu vengti mėginimų jėga kelti kundalini energiją aukštyn, kol nesate tam pasirengę.

O kaip tam pasirengti? Turite išvalyti savo čakras ir energetinį lauką, kol pasieksite labai aukštą pusiausvyros ir harmonijos laipsnį. Pusiausvyra ir harmonija iš tiesų yra raktas į dvasinį augimą. Šias dvi savybes galima įgyti tik neprisirišimu, o kai būsite iš tiesų neprisirišę, nemėginsite paimti dangaus jėga.

Viena iš didžiausių problemų su staiga išaugusiu susidomėjimu asmeniniu ir dvasiniu augimu yra ta, kad vakarų kultūra tipiškai yra susikoncentravusi į rezultatus. Paskutiniais dešimtmečiais tai atvedė prie ištisos kultūros, kuri garbina akimirksniu gaunamą malonumą. Todėl, kai žmonės užauga šioje kultūroje ir staiga suvokia dvasinio augimo poreikį, jie dažnai nori iš karto ir akimirksniu pasiekiamų rezultatų, dažnai nesistengdami dėti pastangų, kurios padėtų pamatą šiems rezultatams.

Jie tiesiog nori išorinių fenomenų, kulminacinių patirčių, pozityvios dvasinio augimo teikiamos naudos, nesivargindami pereiti procesą, per kurį šiuos rezultatus užsidirbtų. Tai paskatino daugelį vakarų dvasios ieškotojų ieškoti technikų, kurios kuo efektyviau sukeltų kokius nors pojūčius arba fenomenus. Ir daugelis jų susiviliojo technikomis, kurios verčia kundalini pakilti. Tą iš tiesų galima pasiekti, ir tai gali turėti dramatišką poveikį, tačiau dažnai su mano aprašytomis pasekmėmis.

Koks būtų teisingas būdas kelti kundalini energiją? Teisingas būdas būtų pirmiausia ieškoti Dievo karalystės ir jo teisumo, kuomet visa kita jums bus pridėta. Dievo karalystė yra Kristaus sąmonė, o „teisumas“ yra teisingas energijos naudojimas, tai reiškia, subalansuotas ir harmoningas energijos tekėjimas per jūsų esybę.

Kaip sakiau, kundalini energijos prigimtis yra tekėti. Tekėti ji per jus nustoja todėl, kad užblokuojate jos tekėjimą. Tad jeigu sieksite Kristaus sąmonės, kartu siekdami pašalinti visus blokus ir disbalansus savo psichikoje ir energetiniame lauke, natūraliai atversite vartus energijai tekėti per savo esybę. Ir tuomet gyvenimo upė natūraliai ims tekėti per jus, tačiau tai neįvyks nesubalansuotu būdu.

Tai įvyks subalansuotu būdu, ir nepatirsite kundalini nubudimo, kol nebūsite tam pasirengę. Tiesą sakant, jeigu iš tiesų sieksite to subalansuotu būdu, patirsite nuolatinį, subalansuotą augimą, užuot patyrę staigius intensyvių dvasinių patirčių protrūkius, po kurių seks lygiai tokia pat intensyvi depresija. Daugelis nesubalansuotų žmonių iš tiesų patyrė šiuos ekstremalius svyravimus tarp pakilimų ir nuosmukių, ir tai tiesiog nėra pusiausvyros kelias, tai nėra Kristaus ir Budos vidurio kelias.

Taigi, mano mintis yra ta, kad nerekomenduoju nė vienam dvasios ieškotojui stengtis specialiai ir sąmoningai iškelti aukštyn kundalini energiją. Nerekomenduoju žmonėms naudotis technikomis, kurios jėga mėgina pakelti kundalini aukštyn.

Kokiomis vietoj to galėtumėte naudotis technikomis? Galite naudotis visomis technikomis, kurias duodame dvasinių įrankių skyrelyje. Motinos Marijos rožiniai ir invokacijos yra specialiai sukurti taip, kad padėtų sistematiškai pašalinti blokus jūsų energetiniame lauke, kurie trukdo laisvam kundalini energijos tekėjimui per jūsų sistemą. Tam taip pat yra skirti šaukiniai septyniems spinduliams. Kai imsite naudotis šiais įrankiais, palaipsniui pradėsite jausti per jus tekančią gyvybinę jėgą, tačiau tai įvyks subalansuotu ir harmoningu būdu, nepažeidžiant subtilios nervų sistemos ir nesukuriant skylių jūsų energetiniame lauke. Iš tiesų būsite kaip tos išmintingos mergelės, kurios laikė savo žibintus paruoštus, laikė savo čakras subalansuotas, laukdamos savojo Kristaus AŠ jaunikio:

1 „Tada su dangaus karalyste bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios savo žibintus, išėjo pasitikti jaunikio.
2 Penkios iš jų buvo protingos ir penkios kvailos.
3 Kvailosios pasiėmė žibintus, bet nepasiėmė aliejaus.
4 Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir aliejaus.
5 Jaunikiui vėluojant, visos pradėjo snausti ir užmigo.
6 Vidurnaktį pasigirdo šauksmas: ‘Štai jaunikis ateina! Išeikite jo pasitikti!’
7 Tada visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus.
8 Kvailosios prašė protingųjų: ‘Duokite mums savo aliejaus, nes mūsų žibintai gęsta!’
9 Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau eikite pas pardavėjus ir nusipirkite’.
10 Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos.
11 Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašyti: ‘Viešpatie, viešpatie, atidaryk mums!’
12 O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!’
13 Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos, kurią Žmogaus Sūnus ateis“. (Mato, 25 skyrius)

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com