Dvasinė apsauga, ego surakinimas

TEMOS: Prašymas surakinti ego – tai nepašalins jūsų ego – jis yra sukurtas iš jūsų priimtų sprendimų – turite pakeisti juos Kristaus sprendimais

Klausimas: Mano klausimas būtų apie dvasinę apsaugą. Kai prašau Mykolo apsaugos aplink save, taip pat prašau, kad mane apsaugotų nuo mano vidinio ego sukurtų netobulų energijų. Ar tai padeda su nesąmoningomis jėgomis ir įsitikinimais, ar mums reikėtų iškelti visa tai į šviesą ir paversti juos sąmoningais, kad išvengtume įskilimų apsaugos šarvuose, saugančiuose mus nuo negatyvių energijų?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Yra svarbu ir naudinga prašyti Arkangelo Mykolo apsaugoti jus nuo priešo viduje. Tiesą sakant, būtų labai naudinga paprašyti Arkangelo Mykolo surakinti žmogiškąjį ego ir tūnotoją ant slenksčio. Galite matyti, jog tai yra įtraukta į Arkangelo Mykolo rožinį.

Priežastis, dėl kurios tai yra svarbu, yra ta, kad, kai gyvybės srautas ima eiti dvasiniu keliu, jis dažnai nebūna labai stiprus savo savimonėje, kad sugebėtų sutramdyti savo ego. Ego vis dar tebeturi didelę įtaką gyvybės srautui, ir todėl jis gali labai sulėtinti jūsų dvasinį progresą ir gali netgi iš viso priversti jus palikti dvasinį kelią. Todėl jūsų dvasiniam augimui būtų didelė pagalba paprašyti Arkangelo Mykolo surakinti ego.

Tačiau yra labai svarbu suvokti, kad, nors Arkangelas Mykolas gali surakinti jūsų ego, jokia būtybė danguje negali paimti jūsų ego. Taip yra dėl to, kad savo ego jūs sukūrėte laisva valia padarytais pasirinkimais, ir todėl jūsų ego gali būti panaikintas tik laisvos valios pasirinkimais.

Arkangelas Mykolas gali padaryti vieną dalyką – surakinti jūsų ego, kad jūsų gyvybės srautas galėtų greičiau progresuoti dvasiniu keliu. Kai pasieksite aukštesnį Kristiškumo lygį, galėsite pradėti dorotis su savo ego, po vieną sprendimą vienu metu. Ir tuomet palaipsniui galėsite palikti visus klaidingus įsitikinimus, netobulus sprendimus ir dualistinį tapatumo jausmą, iš kurių yra sudarytas ego.

Tačiau, kad galėtumėte visam laikui išsilaisvinti nuo ego, privalote sąmoningai pakeisti dualistinius sprendimus, atvedusius prie ego sukūrimo, geresniais sprendimais, kurie būtų paremti vieninga Kristaus proto vizija. Ir, žinoma, norėdami pakeisti šiuos sprendimus, privalote padaryti juos sąmoningais.

Tačiau, tai galima pasiekti laipsnišku procesu, kurio metu netobulus įsitikinimus pakeičiate geresniais įsitikinimais. Tiktai tuomet, kai būsite pakeitę visus netobulus sprendimus, išpildysite pasakymą, kad šio pasaulio princas ateis ir nieko jumyse neras. Tol, kol turite ego, tol šio pasaulio princas turi jumyse kažką, kuo naudodamasis jis gali jus gundyti, gali jumis manipuliuoti, versti jus kažką daryti ir jus kontroliuoti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels