Kaip gauti geriausius rezultatus iš vizualizacijos praktikos

Klausimas: Su Jėzumi, toje technikoje, kurioje turime įsivaizduoti save sėdinčius sode ant suoliuko kartu su Jėzumi, man nepavyksta to padaryti. Kai mėginu save tenai įsivaizduoti, gaunu įvairiausius mišrius vaizdus, bet ne tai, ko reikia. Ar galite pasakyti, kokios dar egzistuoja susiderinimo su mokytojais technikos arba metodai? Galbūt egzistuoja kokie nors ypatingi įrankiai pradedantiesiems?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Na, tiesą sakant, mano sodo vizualizacija kaip tik ir yra sukurta pradedantiesiems. Tačiau turi suprasti, kad pirmiausia tau reikia pamąstyti apie klausimo formuluotę, kurią panaudojai sakydamas: „Gaunu įvairiausius mišrius vaizdus, bet ne tai, ko reikia“. Savo išoriniame prote turi įvaizdį apie tai, ko reikia. Kvestionuok šį įvaizdį, pažvelk į šį įvaizdį ir jį paleisk, nes tik tuomet galės veikti bet koks pratimas ir bet kokia vizualizacija. Turite turėti kuo mažiau iš anksto susikurtų įvaizdžių. Turite būti kuo neutralesni, tad tai yra sprendimas, kurį galite priimti, kad sieksite šio neutralumo.

Jeigu to neturite, labiausiai tikėtina, jog taip yra dėl to, kad jūsų keturi žemesnieji kūnai nėra apsaugoti, tad jums reikia, bent jau pradžiai, kviesti Arkangelo Mykolo apsaugą, prašyti Astrėjos, kad ji jus išlaisvintų, kviesti violetinę liepsną, kad ji sudegintų jūsų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose esančias energijas, ir tuomet toliau praktikuoti šį pratimą, nemėginant nieko daryti per prievartą, neįsitempiant, nenusistatant sau jokio konkretaus rezultato, kuris turėtų įvykti. Būtent tai turite įsidėti sau į galvą, ir tuomet tiesiog nepaliaujate tai praktikuoti, darote tai vėl ir vėl, naudodamiesi ir kitais mūsų duotais įrankiais. Galiausiai, žinoma, gali egzistuoti tam tikros savastys, kurios neleidžia jums to patirti. Yra daug iš krikščioniškos aplinkos kilusių žmonių, arba priklausiusių krikščioniškoms bažnyčioms ankstesniuose gyvenimuose, kuriems yra sunku užmegzti tiesioginį ryšį su manimi, ir jie, tiesą sakant, turi tam tikras savastis, kurios priešinasi mano Esaties patyrimui.

Galite į tai žiūrėti kaip į labiau ilgalaikės perspektyvos įrankį, tačiau taip pat turite suprasti, kad joks dvasinis įrankis neveikia mechaniškai, mes negalime jums duoti pratimo, kuris jums galėtų garantuoti rezultatą. Viskas priklauso nuo jūsų gebėjimo ir noro būti neutraliu ir leisti patyrimui vykti, užuot mėginus priversti jį įvykti išoriniu protu. Dažnai galite turėti tam tikras savastis, kurios nori kontroliuoti kiekvieną jūsų gyvenimo aspektą, ir kai įžengiate į dvasinį kelią, jos taip pat nori kontroliuoti ir jūsų dvasinį kelią. Kai mėginate atlikti pratimą, jos nori kontroliuoti pratimą ir pratimo rezultatus, tad taip pat galite ieškoti ir šių savasčių, galite jas atpažinti ir leisti joms mirti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels