Kaip reaguoti, kai jūsų dvasinis darbas neduoda norimų fizinių rezultatų

TEMOS: Jūsų dvasinis darbas negali pažeisti laisvos valios įstatymo – baime paremta juodoji magija – kai tampate nusivylę – jūsų psichologija, kuri padaro jus pažeidžiamą – nedarykite dvasinio darbo mechaniškai – dirbkite dėl pokyčių kolektyvinėje sąmonėje, užuot laukę fizinių rezultatų – dvasinis darbas niekada nenueina veltui – būkite atsargūs, nusistatydami konkrečias datas – suteikite žmonėms pamatą geresnių sprendimų priėmimui – laikykitės tyros vizijos – darykite dvasinį darbą iš meilės; ne iš baimės – ir būkite neprisirišę prie fizinių rezultatų

Klausimas: Istorijos eigoje, daugelis nuoširdžiai religingų žmonių ir dvasios mokinių meldėsi, kalbėjo šaukinius ir rožinius, tikėdamiesi atnešti konkrečius fizinius pokyčius į Žemę ir į visuomenę. Daugeliu atveju šie pokyčiai neįvyko. Kaip galime išvengti nusivylimo tai darydami, nes aš asmeniškai pažįstu žmonių, kurie pasidavė, kai Dievas jiems nedavė to, dėl ko jie meldėsi?

Atsakymas iš pakylėtosios mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels

Mano mylimi mokiniai ir visi kiti, kurie kalbėjote mano rožinius dėl pokyčių atnešimo į pasaulį: nepasiduokite nuolatos aplink jus besisukiojančiai pagundai pasinerti į nusivylimą dėl to, kad nematote specifinių materialių savo dvasinio darbo rezultatų. Visada prisiminkite, kad tai, ką jūs darote, yra DVASINIS darbas, ir todėl galbūt pamatysite, o galbūt ir nepamatysite fizinius rezultatus, arba šiuos rezultatus pamatysite ne taip greitai kaip tikėjotės.

Kodėl taip yra? Pirmiausia taip yra dėl Laisvos Valios Įstatymo. Jeigu nedidelis skaičius žmonių galėtų kalbėti rožinius ir jų dėka galėtų „priversti“ šimtų milijonų žmonių populiaciją daryti tam tikrus dalykus, turėtumėte galią kontroliuoti šią populiaciją, o tai pažeistų Laisvos Valios Įstatymą. Pakylėtųjų mokytojų mokiniai turi absoliučią pagarbą laisvai valiai ir NIEKADA nesiekia kitų priversti ką nors daryti. Tiktai tie, kurie yra antikristo hierarchijos mokiniai – nesvarbu, žino jie tai ar nežino – siekia priversti kitus per savo dvasinį darbą.

Nėra nieko, ką būtų galima duoti šioje Žemėje, kuo negalėtų piktnaudžiauti dualizmo sąmonės apakinti žmonės. Aš labai stengiausi kuo labiau apsunkinti piktnaudžiavimą mano rožiniais, tačiau jūs vis tiek galite tą padaryti, netgi turėdami geriausias intencijas. Jeigu rožinį kalbėsite su ego paremtu prisirišimu, norėdami pamatyti konkrečius rezultatus, siųsite baime paremtą dualistinį impulsą į kolektyvinę sąmonę, o tai yra juodosios magijos forma, kuri siekia priversti kitus kažką daryti.

Atkreipkite dėmesį, kad net jeigu sieksite priversti kitus daryti tai, kas regimai atrodytų jiems patiems naudingiausia, jūs vis tiek naudositės juodąja magija, kadangi pažeidinėsite Laisvos Valios Įstatymą. Juodoji magija yra tokia veikla, kurioje yra naudojama psichinė jėga, siekiant padaryti įtaką ar netgi paminti kitų žmonių laisvą valią – net jeigu tai būtų daroma su regimai nepiktybinėmis intencijomis. Nes matote, Žemės planetos paskirtis yra būti kosmine mokykla – jos paskirtis NĖRA įkūnyti specifinius fizinius rezultatus. Viskas paklūsta tam, kaip žmonės naudojasi savo laisva valia, todėl dalykas, kurį Dievas nori pamatyti, yra tai, kad žmonės mokytųsi – net jeigu jiems kartais tektų mokytis, patiriant labai nemalonias savo pasirinkimų pasekmes.

Tuo nenoriu pasakyti, kad tie, kurie kalba mano rožinius, užsiima juodąja magija – tuo tiesiog noriu pailiustruoti savo mintį. Faktas yra toks, kad visi žmonės susiduria su testu, kaip reaguos, nesulaukę norimų rezultatų iš savo dvasinio darbo. Egzistuoja dvi pagrindinės pagundos. Pirmoji pagunda yra pradėti naudotis psichine jėga, siekiant paveikti kitus, o tai yra juodoji magija. Dauguma dvasingų žmonių nesinaudos juodąja magija, tačiau daugelis jų lengvai pasiduoda antrajai pagundai – pasinėrimui į nusivylimą, kuomet nemato specifinių savo dvasinio darbo rezultatų. Akivaizdu, jog tai galioja daugeliui žmonių tradicinėse religijose, kurie meldžia Dievą specifinių pokyčių savo gyvenime, tačiau nesugeba arba nenori keisti savo sąmonės, kad atneštų šiuos pokyčius – kaip paaiškinu savo knygoje.

Turite žinoti, kad bet koks tikras dvasinis darbas yra grėsmė tamsos jėgoms. Pirmoji jų gynybos linija yra sukliudyti žmonėms užsiimti dvasiniu darbu. Kai joms neišeina to pasiekti, sekanti jų gynybos linija yra priversti žmones nusivilti, idant jie liautųsi mėginti atnešti pokyčius, ypač pokyčius pasauliniu mastu.

Kad tai pasiektų, joms tereikia pasinaudoti ta pačia psichologija, kuri būtent ir paskatina žmones užsiimti dvasiniu darbu. Matote, dvasingi žmonės akivaizdžiai žino, jog kažkas šioje planetoje yra ne taip, ir jie mato būtinybę daryti dvasinį darbą sąlygoms pagerinti. Tad yra natūralu, kad tam tikrame sąmonės lygyje esantys žmonės dvasiniu darbu užsiima būtent todėl, kad nori atnešti pozityvius pokyčius į pasaulį. Tai, taip sakant, yra ta motyvacija, kuri skatina žmones aukoti savo laiką, kalbant maldas, rožinius ir kitas dvasines technikas.

Prašau, atkreipkite dėmesį, jog tame nėra nieko blogo – tam tikrame dvasinio kelio lygmenyje. Tačiau yra neišvengiama, kad žmonėms įsitraukus į šį procesą, jie susidurs su pagunda nusivilti. Ir kuo labiau jie bus prisirišę pamatyti specifinius fizinius rezultatus, tuo stipresnė bus ši pagunda.

Matėme daug nuoširdžių mokinių, kurie atliko dramatiškus pokyčius savo gyvenime ir labai nuoširdžiai stengėsi atnešti specifinius pokyčius į savo pačių gyvenimą arba platesniu mastu – nacionaliniu arba globaliu mastu. O kai trokštami pokyčiai jų laukiamą datą neišsipildė, jie ėmė klausyti gundytojo, kuris visuomet siekia pasinaudoti situacija, kad priverstų jus sugerti dvasinius nusivylimo nuodus – o tai yra labai specifinė vibracija, kuri agresyviai išsikeros jūsų energetiniame lauke, jei ją į save įsileisite.

Na ir tuomet kai kurie žmonės sugeba priešintis gundytojui ir nepaliauja daryti tą patį dvasinį darbą ištisus dešimtmečius ar net visą gyvenimą. Tačiau aš iš tiesų nemėginu pasakyti, kad tai yra geriausia įmanoma reakcija. Nes matote, daugelis šių žmonių vis dar tebesiekia konkrečių išorinių pokyčių – tiesiog jie šiuos pokyčius stumia prieš save, kaip kad asilas stumia prieš jo nosį kabančią morką.

Tad koks yra atsakas, kurį mėginu padėti jums suprasti? Tai yra būtinybė suvokti, kad dvasinis kelias susideda iš pakopų, ir tai, kas yra tinkama vienoje pakopoje, nebėra tinkama aukštesnėje pakopoje. Kai pirmą kartą sužinote apie būtinybę daryti dvasinį darbą, yra natūralu, kad jus motyvuoja troškimas atnešti fizinius pokyčius. Tačiau bręstant kelyje, jums reikia permąstyti savo motyvaciją ir pakilti į aukštesnę motyvaciją. Nes, kaip sakė Albertas Einšteinas, tai yra beprotybės forma daryti tą patį dalyką ir tikėtis, kad vieną dieną gausite kitokį rezultatą.

Kurį laiką darius dvasinį darbą – kiek ilgai priklausys nuo kiekvieno individualiai – turint motyvaciją atnešti specifinius fizinius pokyčius, yra būtina permąstyti savo požiūrį ir pakilti į aukštesnę motyvaciją. Ši motyvacija turėtų būti tokia, kad turėtumėte nustoti koncentruotis į išorinius rezultatus ir suvoktumėte, kad bet kokie pokyčiai fiziniame lygmenyje PRIVALO prasidėti nuo pokyčių trijuose aukštesniuose proto/visatos lygmenyse. Todėl tikrasis būdas atnešti fizinius pokyčius yra pirmiausia dirbti dėl pokyčių žmonių sąmonėje.

Kai tai suvokiate, suprantate, kad Žemės planeta yra kosminė mokykla, o mokymosi procesas nuolat tęsiasi, nes gyvybės srautai šioje planetoje yra daugelyje skirtingų sąmonės lygmenų. Ir tai mus atveda prie dviejų svarbių išvadų. Pirmoji išvada yra ta, kad jūsų dvasinis darbas niekada nebus užbaigtas, nes visada egzistuos galimybė išplėsti kolektyvinę ir individualią sąmonę. Sekanti išvada yra ta, kad jūsų dvasinis darbas niekada nenueina veltui.

Nes net jeigu nepamatysite specifinių pokyčių fizinėje plotmėje, pokyčiai IŠ TIESŲ įvyks aukštesniuose materialaus pasaulio lygmenyse. Jūsų dvasinis darbas IŠ TIESŲ padarys pozityvų poveikį identiteto, mentalinėje ir emocinėje karalijose, padėdamas transformuoti kolektyvinę sąmonę. O tai IŠ TIESŲ palengvins žmonėms priimti geresnius pasirinkimus savo sąmoningu protu, ir būtent sąmoningu protu padaryti pasirinkimai apsprendžia, kokie pokyčiai bus įkūnyti fiziškai ir kada tai įvyks.

Kitaip tariant, jūs negalite kontroliuoti ir neturėtumėte turėti jokių intencijų kontroliuoti žmonių pasirinkimus. Todėl galite būti neprisirišę prie to, ar specifiniai pokyčiai įvyks fizinėje plotmėje, nes paliekate tai žmonių pasirinkimams. Aiškiai matote, kad tai yra jūsų rolė palengvinti planetos sąmonės naštą, idant žmonės įgytų pamatą geresniems pasirinkimams daryti. O kai būsite tai padarę, visa kita paliksite jų laisvai valiai.

Tai taip pat reiškia, kad liaujatės nustatinėti specifines datas, kada turėtų įvykti pokyčiai, nes suvokiate, kad tai taip pat priklauso nuo žmonių laisvos valios. Ne visi žmonės yra jūsų sąmonės lygmenyje, todėl pokyčių, kurie jums atrodo akivaizdūs, žemesniame sąmonės lygmenyje esantys žmonės visiškai nesugebės matyti. Tačiau žinote, kad jeigu nepaliausite daryti savo dvasinį darbą, ir toliau lengvinsite planetinės sąmonės naštą, ir todėl tėra tik laiko klausimas, kol naujas supratimas prasilauš į kritinės masės žmonių sąmoningą protą.

Ar suvokiate ką sakau? Dvasinis darbas NIEKADA nenueina veltui! Tėra tik laiko klausimas, kol bus pasiekta kritinė masė ir imsite matyti pokyčius fiziniame lygmenyje – tačiau kiek ilgai tai užtruks yra sudėtingos formulės rezultatas, kuri visiškai priklauso nuo to, kaip žmonės naudojasi savo laisva valia.

Tad kai darote bet kokį dvasinį darbą, niekada nepamirškite, kad NESIEKIATE priversti kitų žmonių padaryti konkrečius pasirinkimus – siekiate SUTEIKTI JIEMS PAGRINDĄ GERESNIEMS SPRENDIMAMS DARYTI, pakylėdami jų sąmonės būseną ir suvokimą apie specifines problemas.

Tad nors daugelyje rožinių yra minimos specifinės problemos ir specifiniai pokyčiai, kurie turi įvykti, savo prote jūs turite aiškiai suprasti, kad NESIEKIATE „priversti“ kitus šiuos pokyčius atlikti. Jūs kalbate į kolektyvinę ir individualią sąmonę, idant pakylėtumėte žmonių supratimą, kad jie galėtų pamatyti tai, ko šiuo metu nesugeba matyti ir todėl galėtų pasirinkti pagal savo aukštesnį supratimą.

Mes, pakylėtieji mokytojai, NESIEKIAME primesti tam tikrus pokyčius žmonijai – tą daryti paliekame antikristo jėgoms. Siekiame padėti žmonijai priimti geresnius pasirinkimus, idant žmonės atneštų pokyčius, nes iš tiesų būtų suvokę, kad tai daryti yra jiems patiems naudingiausia. Tačiau, kad galėtumėte atlikti šį pokytį sąmonėje, jums reikia palikti pikto Dievo įvaizdį, kurį pateikia tradicinė religija – kadangi šis dievas iš tiesų mėgina primesti pokyčius žmonėms.

Jeigu pažvelgsite į istoriją, pamatysite, kad pozityvūs pokyčiai įvyko būtent dėl to, kad kritinė masė žmonių iš tiesų pakeitė savo sąmonę ir pradėjo veikti pagal savo naują supratimą. Štai kodėl žmonės nebetiki, kad Žemė yra plokščia, ir matote, jog IŠ TIESŲ egzistuoja kilimo aukštyn tendencija, rodanti akivaizdų sąmonės plėtimąsi.

Žinoma, taip pat matote periodus, kuomet yra stovima vietoje ar netgi žengiama atgal. Tačiau, kai pakylate į aukštesnę motyvaciją, matote, kad net ir tokie periodai tiesiog yra laipteliai į aukštesnio supratimo proveržį.

Įvaizdis, kurį jums noriu duoti, yra tai, kad tyros vizijos laikymasis NEREIŠKIA, jog laikotės specifinio fizinio rezultato vizijos, o jeigu rezultato nėra, imate samprotauti, kad kažkas įvyko ne taip – šitaip prarasdami viziją. Tyros vizijos laikymasis reiškia, kad laikotės vizijos, jog kad ir kas laikinai benutiktų, už viso to slypi nesustojantis kilimas aukštyn. Nes fizinės regimybės tėra tik trijuose aukštesniuose visatos lygmenyse ir dvasinėje karalijoje egzistuojančių priežasčių pasekmės.

Tai panašu į sinusoidinę bangą, kuri banguoja per pakilimus ir nuosmukius. Tačiau ši banga juda ne horizontaliai, ji aukštyn juda kampu. Tad nors egzistuoja laikini nuosmukiai, bendra kryptis vis tiek eina aukštyn. Lygiai taip pat, nors sąlygos pasaulyje turi savo pakilimus ir nuosmukius, už viso to slypi aukštyn kylantis judėjimas, nes pati Gyvenimo Upė – kaip neseniai sakėme Anglijoje – kyla aukštyn ir jokia jėga Žemėje nėra pakankamai stipri, kad tai sustabdytų.

Paskutinėje Maitrėjos knygos dalyje yra pateikiamas nepaprastai svarbus mokymas apie būtinybę atsieti savo dvasinį darbą nuo troškimo išvysti specifinius rezultatus ir kodėl tai yra tokie pavojingi spąstai didesnę brandą pasiekusiems dvasingiems žmonėms. Tai yra labai platus paaiškinimas, kurio nekartosiu šiame atsakyme. Tiesiog paraginsiu visus brandžius dvasios mokinius išstudijuoti šią knygą ir siekti įsisąmoninti joje pateikiamas žinias.

Nes, mano mylimieji, kai dar tik neseniai esate susipažinę su dvasiniu keliu, į dvasinį augimą vis dar žiūrite per dualizmo filtrą. Todėl savo esybėje vis dar tebeturite baimių, kurios jus skatina mąstyti lazdos ir morkos sąvokomis. Todėl dvasinį darbą darote tam, kad ištrūktumėte iš pragaro arba kad užkirstumėte kelią planetinei katastrofai. Augdami, turite pakilti virš šios dualistinės motyvacijos ir priimti aukštesnę motyvaciją, kuomet viskas, ką bedarytumėte, būtų daroma, trokštant išreikšti savo dvasinį tapatumą – leidžiant savo dvasinei saulei šviesti – materialiame pasaulyje. Pereinate iš baimės motyvacijos į meilės motyvaciją, į tobulą meilę, išginančią visas baimes.

Ateina toks momentas, kai darote dvasinį darbą neturėdami lūkesčio pamatyti kažkokį konkretų rezultatą. Darote jį kaip išraišką to, kas esate. Šis pasikeitimas požiūryje – perėjimas iš dualizmo į non-dualizmą – yra labai aiškiai ir glaustai aprašomas naujoje knygoje, Nekaro menas.

Buvimas čia apačioje visu tuo, kuo esate Viršuje, būtent ir atneš didžiausius įmanomus pasikeitimus, nes dabar imsite suvokti, kad tai ne jūsų išorinis aš daro darbus, o tėvas jumyse – jūsų dvasinis aš – dirba per jus. Jūsų Sąmoningasis AŠ ima save laikyti Dievo tąsa, kaip tai išreiškė Jėzus sakydamas: „Mano Tėvas dirba ir aš dirbu.“ O tai yra žingsnis aukštyn, kurį tiek mokiniai Rusijoje, tiek mokiniai kitur gali padaryti, idant pakylėtų savo tarnystę į daug aukštesnį lygmenį.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels