Kaip užsitikrinti, kad NEGAUTUMĖTE rezultatų, naudodamiesi dvasiniais įrankiais

TEMOS: Dievas nėra džinas butelyje – mes nežadame specifinių išorinių rezultatų, kuriuos gautumėte, naudodamiesi šaukiniais ir invokacijomis – žmonės projektuoja ego lūkesčius ant dvasinių įrankių – kai projektuojate ant kitų tai, ko nesate pamatę savyje – nedarykite to, ko žmonės tikisi – kai išorinis protas atmeta tai, kam esate pasiruošę vidiniuose lygmenyse – naudokitės įrankiais širdimi

Klausimas iš Kimo: Jėzau, gavau sekantį elektroninį laišką ir norėčiau žinoti, ar turėtum kokių nors komentarų:

Kalbėjau visas maldas ištisus metus ir tiesiog nematau jokių pokyčių savo gyvenime ar aplinkybėse. Jaučiuosi taip, lyg būčiau apmulkintas. Ir pykstu, kadangi įtraukiau į tai savo žmoną, o taip pat ir kelis artimus draugus, ir vienas iš jų prarado didelę sumą pinigų, po to kai violetinę liepsną kalbėjo 12 mėnesių. Ir tuomet, kadangi niekas nedarė jokio progreso, jaučiausi kaip kvailys. Ir staiga sakau jiems: „Ei! Stop! Stop! Tai neveikia, tad dabar išbandykime šitai!“

Ir kaip jie tuomet galėtų toliau pasitikėti manimi ir mano žodžiais? Tad dėl to jaučiuosi apgautas šios svetainės. Visa tai tėra tušti pažadai. Daug žodžių ir daug diktavimų ir visi jie veda į niekur. Vis po naują rožinį kiekvieną mėnesį ir kiekvienas toks ilgas, jog atrodo, kad Motina Marija mano, kad mes, žmonės, neturime daugiau ką veikti, tik kalbėti rožinius ir daugiau nieko. Ir tuomet kažkuriame diktavime Sen Žermenas sako, aš dabar nebevadovauju violetinei liepsnai ir kažkoks Kuthumi ar dar kažkas perims Violetinę Liepsną. Juokinga. Tai tuomet Jėzus greit sakys, mano laikas pasibaigė ir perduodu šį pasaulį Budai ar Krišnai. Ir koks tai būtų pokštas! Bet protingi žmonės kaip aš gali permatyti visas tokius slaptas užmačias, tačiau tokie nekaltai patiklūs žmonės kaip tu visam tam pasiduoda, ir tuoj ims dainuoti harė rama, harė krišna bhadžanus ir tai jau tikrai bus pasaulio pabaiga.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai yra puiki juodai balto mąstymo iliustracija, kuris uždaro žmones dvasiniame užburtame rate, iš kurio jiems yra labai sunku ištrūkti.

Daugelis žmonių kurį laiką šokinėjo nuo vieno dvasinio mokymo prie kito, visą laiką tikėdamiesi, kad jų naujai atrastas mokymas bus tas, kuris pakeis jų išorinę situaciją be būtinybės jiems keisti save. Šiuo atveju, žmogus pasąmonėje žino, kad jam kažko trūksta. Tiesą sakant, šis žmogus stovi ant lūžio taško, kuomet leidęs šiam lūžiui įvykti, galėtų prisiimti atsakomybę už save ir tapti mokytinu. Tačiau jis to sąmoningai dar nesuvokė, kadangi atsisako paleisti ego svajonę apie automatišką kelią į išganymą. Ir tai pagimdė vidinę įtampą šiame žmoguje, pasireiškiančią nesaugumo jausmu.

Norėdamas užmaskuoti šį savo turimą nesaugumo jausmą – užuot ėmęs daryti pokyčius, kurie leistų jam pakilti virš šio jausmo – jis prisiskyrė sau aukščiausio teisėjo rolę, teisiančio tai, kas teisinga ir klaidinga, bent jau savo įtakos sferoje. Tad tuo būdu jis privertė savo šeimą ir draugus naudotis šaukiniais ir rožiniais, kurie yra duodami dvasinių įrankių skyrelyje. Tačiau, kadangi nepaliko juodai balto mąstymo, jis jau nuo pat pradžių paruošė dirvą nusivylimui.

Tai atskleidžia šie jo žodžiai: „Kalbėjau visas maldas ištisus metus ir tiesiog nematau jokių pokyčių savo gyvenime ar aplinkybėse“ ir „vienas iš jų prarado didelę sumą pinigų, po to kai violetinę liepsną kalbėjo 12 mėnesių.“

Šie žodžiai demonstruoja, kaip žmonės, kurie yra įstrigę juodai baltame mąstyme, žiūri į bet kokias dvasines technikas, įskaitant ir maldą. Jie mano, kad Dievas yra kaip koks džinas butelyje ir kad jie gali sudaryti sandorį su Dievu. Jiems patrynus magišką žibintą – sukalbėjus maldas, uždegus žvakutes ar sukalbėjus rožinius – Dievas turėtų iššokti iš butelio ir duoti jiems tai, ko jie nori.

Tačiau realybėje nerasite tokios vietos šioje svetainėje, kurioje žadėtumėme, kad, jeigu naudositės mūsų siūlomais įrankiais, pamatysite specifinius išorinius pokyčius per nustatytą laiko tarpą. Priešingai, mes įvairiausiais būdais mėginame paaiškinti, kad, jeigu norite, jog dvasinė technika būtų veiksminga, turite suvokti, jog tam, kad galėtumėte pakeisti savo išorinę situaciją, pirmiausia turite pakeisti save. Tiesą sakant, tikrasis Motinos Marijos rožinių tikslas yra padėti žmonėms pakeisti save, ir specifiniai išoriniai pokyčiai nėra pagrindinis šių rožinių tikslas.

Tad šio žmogaus juodai baltas požiūris privertė jį projektuoti tokius lūkesčius ant mūsų duodamų mokymų ir įrankių. Svetainė nedalina netikrų pažadų, tačiau žmogus susikūrė netikrą pažadą sau, savo draugams ir šeimai. Tad, kai žadėti rezultatai nematerializavosi, jis ėmė jausti grėsmę ir, užuot pripažinęs, kad jam reikia pakeisti savo požiūrį, jis grįžo prie senosios tendencijos kratytis atsakomybės. Tad jis perkėlė ant svetainės, kad ši dalija netikrus pažadus.

Tai atskleidžia dar vieną juodai balto mąstymo aspektą, tai yra, kad, jeigu niekas niekada negalės įrodyti, kad klydote, jums nereikės pažvelgti į tiesą. Vietoj to, turėtumėte vengti žiūrėti į kitų žmonių pateikiamas idėjas, ir tai darote, projektuodami kažką ant kitų ir ant jų idėjų. Šiuo atveju, šis žmogus projektuoja ant šios svetainės, kad ji dalina netikrus pažadus, tačiau jis buvo tasai, kuris šiuos pažadus susikūrė.

Akivaizdus šio projektavimo pavyzdys yra teiginys: „Jaučiuosi taip, lyg būčiau apmulkintas.“ Realybė yra tokia, kad mūsų svetainė yra įkelta į internetą tiesiog kaip pasiūlymas žmonėms. Niekas neverčia žmonių studijuoti mūsų svetainę, ir mes nemėginame priversti žmonių jaustis taip, kad, jeigu jie šios svetainės nepriims, eis tiesiai į pragarą. Todėl šis žmogus atrado šią svetainę, kadangi ieškojo, ir jis priėmė savanorišką sprendimą studijuoti šią svetainę ir naudotis joje pateikiamais įrankiais. Tačiau dabar jis projektuoja ant šios svetainės, kad kažkaip buvo priverstas daryti tai, ką darė. Tai yra akivaizdus nenoro prisiimti atsakomybę už savo paties sprendimus pavyzdys, kuomet siekiate perkelti šią atsakomybę ant kitų.

Taip pat noriu pasakyti, kad, kai įkeliame mokymą į internetą, negalime kontroliuoti, kas jį randa. Tad yra žmonių, kurie atranda šią svetainę, nebūdami pasirengę joje pateikiamiems mokymams. Tačiau, jeigu žmogus studijuoja mokymus ir bent kurį laiką naudojasi įrankiais, tai tuomet yra akivaizdu, kad šis žmogus yra pasirengęs bent jau kai kurioms šioje svetainėje pateikiamoms iniciacijoms.

Kas liečia šį laišką parašiusį žmogų, jis buvo pasirengęs atlikti svarbų šuolį – paleisti juodai baltą mąstymą ir prisiimti atsakomybę už savo kelią, kuomet imtų siekti pakeisti savo vidinę situaciją, užuot koncentravęsis į savo išorines aplinkybes. Deja, šio žmogaus išorinis protas buvo susitelkęs į specifinių išorinių rezultatų pasiekimą, tad jis nesugebėjo atpažinti tikrosios pamokos, kurią jam buvo skirta išmokti per šios svetainės atradimą.

Tad, nors jis naudojosi rožiniais, jis nesinaudojo jais tokiu būdu, kad būtų galėjęs iš jų kada nors gauti kokius nors rezultatus. Jeigu naudojatės rožiniu teisingai, darote tai savo psichologijai keisti. Įtraukiate į tai savo širdį, ir tuomet jaučiate dvasinės energijos tėkmę, kuri teka per jus, jums kalbant žodžius. Tai yra tokia pakylėjanti patirtis, kad ji jau pati savaime yra atlygis už rožinio kalbėjimą. Tačiau, kai verčiate save kartoti rožinį ir darote tai mechaniškai, šio atlygio nepatirsite. O kai jumyse nėra noro keisti savo sąmonės, tuomet jaučiatės taip, lyg atliktumėte mechanišką ritualą. Tačiau mechanišku jį padaro jūsų nenoras įtraukti į tai savo širdį. Blogas stalius, kuris kaltina savo įrankius.

Noriu labai aiškiai pasakyti, kad niekada neturėjau intencijos pristatyti šią svetainę kaip vienintelį ar aukščiausią dvasinį mokymą. Tad nesilaikau įvaizdžio, kad tie, kurie šią svetainę atranda, privalės visą laiką ją studijuoti ir privalės amžinai naudotis joje duodamais įrankiais. Yra žmonių, kurie atranda šią svetainę, nes iš jos jiems reikia vienos vienintelės idėjos, kuri jiems gali padėti permatyti iliuziją, blokuojančią jų progresą. Kai bus šią idėją įsisąmoninę, jiems gali būti reikalinga pereiti prie kitų mokymų ar pereiti į kitas tarnavimo sritis.

Jeigu žmonės atranda šią svetainę ir nesugeba išmokti pamokos, kurią jiems yra skirta išmokti, jiems gali būti geriau tiesiog judėti toliau. Tad tikiuosi, kad šį laišką parašęs žmogus pasinaudos savo naujai atrastu mokymu, kad įveiktų tą iniciaciją, kuri blokuoja jo progresą. Tikiuosi, kad jis nepasinaudos savo nauju mokymu tam, kad paruoštų dirvą savo sekančiam nuopoliui.

Paprastas faktas, kaip sakėme, yra toks, kad nėra tokio dvasinio įrankio, kuris visą darbą padarytų už jus. Ėjimas dvasiniu keliu reiškia, kad jūs priiminėjate sąmoningus sprendimus keisti savo sąmonės būseną. Tai galite daryti tik tuomet, kai esate prisiėmę atsakomybę už save, o tai reiškia – tarp visų kitų dalykų – kad privalote įveikti dažnai pasitaikantį požiūrį, kad Dievas yra džinas butelyje. Jeigu naudojatės dvasiniais įrankiais, turėdami specifinį tikslą pamatyti specifinius išorinius pokyčius per tam tikrą laiko tarpą, ruošiate save nusivylimui.

Dalykas, kurį paaiškiname šioje svetainėje, yra tai, kad jūsų išorinė situacija yra jūsų vidinės situacijos atspindys. Tad raktas į jūsų išorinės situacijos pakeitimą yra pirmiausia pakeisti savo vidinę situaciją. VIENINTELIS būdas pakeisti, ką kosminis veidrodis jums atspindi, yra pakeisti tai, ką jūs projektuojate į šį veidrodį. Tad, jeigu į dvasinius įrankius žiūrite su nuostata, kad tai pirmiausia darote dėl to, kad keistumėte savo pačių sąmonę, tuomet įžengiate į proto būseną, kurioje jums tiesiog neįmanoma negauti rezultatų. Kad ir kas įvyktų ar neįvyktų jūsų išorinėje situacijoje, jūs iš tiesų pajausite pokyčius viduje. O kai įgysite didesnę vidinę ramybę, niekada nebejausite nusivylimo dėl to, kad naudojotės dvasiniais įrankiais.

Galite netgi pasiekti tokį tašką, kai jausmas, kaip dvasinės šviesos srautas teka per jus, jau pats savaime bus jums atlygiu ir jūs nieko daugiau nebeieškosite. Ir būtent tuomet pokyčiai gali pradėti vykti jūsų išorinėje situacijoje, kaip paaiškinau prieš 2000 metų: „Nes pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita jums bus pridėta.“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels