Tinkamas mediumistinių gebėjimų ir astrologijos panaudojimas

TEMOS: Viskas yra tarpusavyje susiję per Kristaus sąmonę – gebėjimas suderinti protą su kitomis karalijomis – įžvalgumas yra raktas – jūsų astrologija – venkite fatalistinio požiūrio – jūsų astrologija negali jūsų riboti – galite pakilti aukščiau bet kokių pranašysčių – kodėl kompiuterinė astrologija yra ribota

Klausimas: Kaip mūsų santykis su visata ir Žeme, kaip pavyzdžiui astrologijoje ir ateities pranašavimuose, o taip pat (kai kurių iš mūsų turimi) mediumistiniai gebėjimai (gebėjimas nuspėti ateitį) derinasi su mūsų dvasiniu augimu ir mūsų santykiu su tavimi ir Dievu?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip paaiškinau atsakyme į kitą klausimą, viskas yra sukurta iš visuotinės Kristaus sąmonės. Todėl viskas tarpusavyje gilesniame lygmenyje yra susiję. Kadangi žmonės nusileido į žemesniąją sąmonės būseną, jie prarado suvokimą apie gilesnį ryšį tarp savęs ir viso gyvenimo audinio. Jie nebesuvokia esantys didesnės visumos dalis.

Dėl šių gilių sąsajų tarp visų gyvybės dalių, žmogaus protui visiškai įmanoma prisijungti prie kažko, kas išeitų už jo riboto tapatumo jausmo ir sąmonės ribų. Įmanoma pasukti sąmonės derintuvą ir suderinti ją su realybės lygmeniu, egzistuojančiu už materialios karalijos ribų. Būtent tai matote vykstant įvairių mediumistinių gebėjimų atvejais.

Tikras mediumistinis gebėjimas padeda jums susisieti su didesniąja savojo aš dalimi, pavyzdžiui, su jūsų Kristaus AŠ arba su dvasine būtybe, kuri tarnauja kaip jūsų gyvybės srauto mokytojas. Tačiau žemesnieji mediumistiniai gebėjimai gali jus paskatinti užmegzti ryšį su žemesniosiomis būtybėmis, kurios siekia sukliudyti jūsų dvasiniam progresui. Todėl yra labai svarbu vystyti savo įžvalgumą, kaip paaiškinau savo mokyme apie čenelingą.

Dėl šio giluminio ryšio tarp visų gyvybės dalių, iš tiesų egzistuoja ryšys tarp jūsų dabartinio gyvenimo ir astrologinės konfigūracijos, egzistavusios jūsų gimimo metu. Tačiau yra labai svarbu turėti tinkamą požiūrį tiek į mediumistines komunikacijos formas, tiek ir į astrologines interpretacijas. Daugeliui žmonių nutiko taip, kad jie pasinaudojo astrologija arba mediumų atliekamais skaitymais, kad susidarytų vaizdą apie ateityje turintį įvykti įvykį, arba kad susidarytų vaizdą, ką jie gali ir ko negali atlikti šiame gyvenime. Kitaip tariant, šie žmonės panaudojo šiuos ženklus fatalistiškai, nustatydami ribas savo potencialui šiame gyvenime. Tai visada reiškia, kad šie gebėjimai buvo panaudoti netinkami.

Jūsų gyvenimo esminis tikslas yra augti dvasiškai, tai reiškia, jog turite transcenduoti ir pakilti virš savo dabartinės sąmonės būsenos ir dabartinių apribojimų. Pavyzdžiui, galima pasinaudoti asmenine astrologija, kad atrastumėte daug tikrų nuorodų apie psichologinę struktūrą, kurią turite šiame gyvenime. Tai jums gali padėti nuspręsti, ties kuo turėtumėte dirbti, tai yra, kokius apribojimus jums yra skirta įveikti šiame gyvenime ir koks yra jūsų pozityvus potencialas, kurį turite išdidinti ir išvystyti.

Problema iškyla tuomet, kai žmonės pažiūri į savo astrologiją ir nusprendžia, kad: „Aš negaliu padaryti to arba nesu sutvertas daryti tai.“ Todėl jie nusprendžia pasinaudoti savo astrologija kaip pretekstu ignoruoti iššūkius, kuriuos jų gyvybės srautas norėjo įveikti dabartiniame gyvenime. Kitaip tariant, užuot žiūrėję į gyvenimą kaip į galimybę įveikti tam tikrus apribojimus, jie nusistato tam tikras ribas savo augimui. Tai iš tiesų pakenkė daugelio gyvybės srautų augimui, ir tai yra didelis piktnaudžiavimas astrologijos mokslu.

Lygiai taip pat, daugelis žmonių pasinaudojo mediumistinėmis nuojautomis arba mediumų išsakytais ateities spėjimais, priimdami fatalistinį požiūrį į gyvenimą. Vėlgi, tai yra absoliučiai netinkamas šių dovanų naudojimas, ir šis piktnaudžiavimas yra ypač tragiškas tuomet, kai mediumo atliktas nuskaitymas jau nuo pat pradžių yra netikslus.

Užuot priėmę fatalistinį požiūrį, gyvybės srautai turėtų naudotis astrologija ir mediumistiniais ateities spėjimais kaip nuorodomis, kurios gali jiems padėti susiplanuoti iššūkius, kuriuos jiems reikia įveikti ir pozityvius potencialus, kuriuos jiems reikia išdidinti. Tuomet gyvybės srautai gali pasinaudoti dvasiniais įrankiais, kurie yra pateikiami dvasinių įrankių skyrelyje, arba kitais jiems prieinamais dvasiniais įrankiais, kad įveiktų savo apribojimus ir išdidintų savo potencialą. Ypač rekomenduočiau žmonėms naudotis šaukiniais ir invokacijomis, negatyvių ženklų savo asmeninėje astrologijoje, ar net ir pasaulinėje astrologijoje, įveikimui, o taip pat bet kokių negatyvių mediumistinių nuojautų ar ateities spėjimų, su kuriais jie susidūrė, įveikimui.

Taip pat norėčiau paminėti, kad vienintelis būdas teisingai interpretuoti astrologiją yra per intuicinius gebėjimus, tai reiškia, per vidinį vedimą iš jūsų Kristaus AŠ. Kompiuteris paprasčiausiai negali teisingai interpretuoti jūsų astrologijos. Intuityvus žmogus, kuris išmano astrologiją, gali jums suteikti daug vertingų įžvalgų. Tačiau galiausiai niekada neturėtumėte leisti kam nors tapti pakaitalu jūsų intuityvioms įžvalgoms, ateinančioms tiesiogiai iš jūsų Kristaus AŠ. Todėl yra labai svarbu ugdytis savo asmeninį įžvalgumą. Į tai įeina dvasinis apsisaugojimas nuo bet kokių išorinių įtakų ir geriausio koks tik įmanomas ryšio užmezgimas su jūsų Kristaus AŠ.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels