Humoro vaidmuo dvasiniame kelyje

TEMOS: Pernelyg rimtas požiūris į save – juokitės iš savo ego – humoras nugina tamsos jėgas – aukštesnis ir žemesnis humoras – dangus yra pilnas džiaugsmo – galite nusigauti į dangų juoku; negalite į dangų nusigauti verksmais – humoras išlaisvina – humoras turi aukštas vibracijas – džiaugsmas ir juokas – Jėzus nesijuokė dažnai – tapkite džiaugsmingi kaip maži vaikai – Dievas yra džiaugsmingiausia būtybė iš visų

Klausimas: Mielas Mokytojau Jėzau, ačiū tau už tavo įžvalgius patarimus. Jie jau padėjo man priimti svarbius sprendimus savo kelyje. Tai atvedė prie kelių „tamsių sielos naktų.“ Skaitydamas knygą „Mistinis Jėzaus mokymas“ ir skaitydamas klausimus bei atsakymus šioje svetainėje, mąsčiau apie humorą. Regis, kad dvasinis augimas yra rimtas dalykas, bet ar gali į jį taip pat įeiti ir humoras? Įvaizdis, kurį daugelis krikščionių (įskaitant ir mane) turi susidarę apie tave, yra toks, kad tu buvai tylus, santūrus žmogus. Ar tu taip pat turi ir žaismingą pusę? Sakoma, kad geriausias vaistas yra juokas. Ar galėtum pasidalinti kokiomis nors įžvalgomis, kaip galėtume pasinaudoti juoku, kai kartais mums taip sunkiai sekasi kopti aukštyn.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Galiu jus užtikrinti, kad dvasinėje karalijoje yra daug humoro ir džiaugsmo, ir turėtų atsirasti vietos humorui dvasiniame kelyje ir Žemėje. Tiesą sakant, turiu pasakyti, kad, jeigu nesugebate iš savęs pasijuokti, žiūrite į save pernelyg rimtai. O jeigu negalite pasijuokti iš tam tikro klausimo, o taip pat ir iš savo religijos, tuomet taip pat žiūrite į tai pernelyg rimtai.

Humoras iš tiesų yra išlaisvinanti jėga, turinti didelę galią išlaisvinti žmones iš žmogiškojo ego ir dualistinio proto kalėjimo. Žmogiškasis ego labai rimtai žiūri į savo įvaizdžio išsaugojimą ir rūpinasi neprarasti jausmo, kad viską kontroliuoja. Kai tapatinatės su ego, negalite iš savęs juoktis. Jeigu manote, kad kažkas iš jūsų šaiposi, ego jaučia grėsmę, ir jis mėgins išguiti bet kokį džiaugsmą iš jūsų gyvenimo. Todėl vienas iš geriausių būdų neutralizuoti ego yra naudotis humoru.

Kaip kartą sakė šv. Tomas Moras: „Velnias, piktoji dvasia, negali pakęsti, kai iš jo šaipomasi.“ Ir iš tiesų, nėra geresnio būdo nuvyti tamsos jėgas už humorą. Tamsos jėgos yra visiškai valdomos savo ego ir į save jos žiūri labai rimtai – ir nori, kad visi žmonės darytų tą patį. Jeigu atsisakysite žiūrėti į jas rimtai ar netgi pasinaudosite humoru, kad nuleistumėte garą jų ego, joms bus sunku atrasti priėjimą į jūsų sąmonę.

Žinoma, kaip ir su viskuo šioje planetoje, egzistuoja aukštesnė humoro forma ir žemesnė humoro forma. Esu tikras, jog kiekvienas dvasiniu augimu besidomintis žmogus gali pasakyti tarp jų egzistuojantį skirtumą, ir tai iš tiesų yra skirtumas vibracijose. Kai kurios humoro formos yra grubios ir žemos, ir verčia jūsų energijas tekėti žemyn. Kitos humoro formos yra pakilesnės ir skatina jūsų energijas kilti aukštyn. Nė vieno neskatinu užsiimti žemesnėmis humoro formomis, kas praktiškai yra bet kokia humoro forma, kuri išjuokia kitus žmones. Tačiau norėčiau labai paraginti žmones naudotis humoru savo dvasiniame kelyje, nes jis iš tiesų gali jus išlaisvinti nuo tamsos jėgų sukurtos iliuzijos, tai yra, kad viskas yra taip rimta ir į viską reikėtų žiūrėti taip rimtai, jog visiškai nebelieka vietos tikram džiaugsmui gyvenime.

Turiu pasakyti, kad daugelis krikščionių turi išsiugdę požiūrį, jog yra būtina vaikščioti liūdnu veidu, kad patektumėte į dangų. Tačiau iš tikrųjų tai yra iliuzija. Dievas visiškai netrokšta priversti žmonių eiti į dangų. Dievas nori, kad žmonės į jį patektų savo pačių laisvos valios pasirinkimu, tad kodėl tuomet norėtumėte patekti į dangų, jeigu manote, kad tai yra vieta, kurioje nėra džiaugsmo? Dievas sukūrė žmones tokius, kad jie natūraliai linksta prie to, kas šviesu ir džiaugsminga, ir jiems atgrasu tai, kas tamsu ir liūdna. Dievas jus tokius sukūrė todėl, kad dangus yra pilnas šviesos ir džiaugsmo ir Dievas nori, kad dangus jums būtų patrauklus. Tad jeigu jūsų religija verčia jus į gyvenimą žiūrėti pernelyg rimtai, tuomet neinate dangaus linkme. Galbūt jums reikėtų nusimesti tą svorį ir imti žiūrėti į savo dvasingumą bei religiją ne taip rimtai. Yra visiškai įmanoma juoku nusigauti į dangų, bet neįmanoma į dangų nusigauti verksmais.

Mes, pakylėtieji mokytojai, dažnai naudojame humorą, kad išsklaidytume įtampą situacijoje. Nors dangus yra didelio džiaugsmo vieta, tie iš mūsų, kurie dirba su žmonėmis, dažnai atsiduria ganėtinai įtemptose situacijose, nes būna sunku nuspręsti, kaip tiksliai padėti savo nepakylėtiesiems broliams ir seserims judėti pirmyn dvasiniu keliu. Iš tiesų, yra tiek daug problemų ir tiek daug tamsos Žemėje, kad net ir pakylėtasis mokytojas gali patirti įtampą, susidūręs su šiomis situacijomis. Mes dažnai naudojamės humoru, norėdami palengvinti susirinkimą arba diskusiją, nes žinome, kad, kai įtampa situacijoje pasidaro pernelyg didelė, pati įtampa ims blokuoti teisingą sprendimą.

Čia viršuje, mes niekada nesityčiojame iš žmonių ar vienas iš kito. Tačiau kartais mes iš tiesų vienas iš kito linksmai pasijuokiame, ir juokiamės iš savęs todėl, kad nežiūrime į save pernelyg rimtai. Mes dažnai su jumoru panaudojame savo praeityje padarytas klaidas arba trūkumus kaip argumentą savo minčiai pagrįsti. Jeigu norite mūsų humoro formos pavyzdžių, pasiskaitykite knygą Jėzaus koanai. Kai kurie toje knygoje esantys posakiai iš tiesų uždega šypseną pakylėtosios būtybės veide.

Turiu jums pasakyti, kad humoras ir džiaugsmas iš tiesų yra vibracija. Tai yra didelės šviesos vibracija, ir ji gali pakylėti jūsų dvasią labiau už viską. Humoras nebūtinai yra tas pats kaip juokas. Juokas yra psichologinė reakcija, ir nors jis gali atpalaiduoti raumenis, jis nebūtinai pakylės jūsų dvasią. Žemas humoras dvasios nepakylėja.

Yra visiškai įmanoma naudotis humoru ir džiaugsmu, neprajuokinant žmonių. Džiaugsmas gali būti tylus švytėjimas, kuris staiga paskatina visus suprasti, kad už visų rimtų regimybių Žemėje egzistuoja gilesnis džiaugsmo jausmas. Šis džiaugsmas gali būti perduotas per kiekvieno žmogaus širdies centrą, tačiau tie, kurie yra iš tiesų džiaugsmingi, gali tapti šio vidinio švytėjimo elektrodais. Jie gali nušviesti kambarį, tiesiog įeidami į jį ir nemėtydami jokių juokelių, kurie priverstų žmones juoktis. Jie gali atverti duris džiaugsmo energijos bangai, tiesiog pažvelgę į ką nors ir mirktelėję ar nusišypsoję kitam žmogui.

Pradėję eiti dvasiniu keliu, pradėję gydytis savo psichologines žaizdas ir atverdami savo protą bei širdį dvasinei šviesai, natūraliai tapsite džiaugsmo elektrodu. Sugebėsite išsklaidyti niūrią situaciją, tiesiog būdami džiaugsmo liepsna veikime.

Sakai, kad daugelis krikščionių turi susidarę įspūdį, jog aš buvau tylus ir santūrus. Nežinau, iš kur atėjo šis įspūdis, nes, jeigu paskaitysite evangelijas, pamatysite, kad nebuvau tylus ar santūrus mesdamas iššūkį rašto aiškintojams ir fariziejams. Buvau, ir esu labai tiesus Mokytojas, ir galiu jus užtikrinti, kad tikrai kalbėjau nesidrovėdamas. Tiesą sakant, daugelis žmonių buvo įsižeidę dėl tokio mano tiesmukumo. Ir vis dėlto tai yra tiesa, kad aš ne dažnai šypsojausi ar juokiausi savo misijos Galilėjoje metu. Žinojau, kad turiu rimtą misiją, kurią privalau įvykdyti, ir nuo tos akimirkos vestuvėse Kanoje, kuomet nebebuvo kelio atgal, buvau taip susikoncentravęs į kasdienius testus ir iššūkius, kad man tiesiog nebeužteko laiko būti džiaugsmingu.

Žvelgiant atgal į praeitį, norėčiau, kad būčiau sugebėjęs būti džiaugsmingesnis, tačiau tuo metu mano dėmesys buvo sutelktas kovai su sunkiomis energijomis ir išoriniais man iškilusiais iššūkiais. Šiandien aš nebebūčiau toks rimtas, tačiau vėlgi, lengva žiūrėti atgal į praeitį ir galvoti, kad galėjote padaryti geriau.

Ir vis dėlto, nematau jokių priežasčių, dėl kurių krikščioniai šiandien turėtų žiūrėti į save, į savo religiją ar į dvasinę gyvenimo pusę pernelyg rimtai. Pasistenkite įnešti džiaugsmą į savo dvasinį gyvenimą, nes, jeigu nebūsite džiaugsmingi kaip maži vaikai, kaip tuomet galėsite įžengti į džiaugsmo karalystę? Pasistenkite tapti džiaugsmo elektrodu ir išsklaidykite niūrumo debesį, šiuo metu kabantį virš šios planetos. Tiek daug žmonių šiandieniniame pasaulyje taip rimtai žiūri į save ir į savo tikslus, jog tiki, kad džiaugsmingumas yra nuodėmė, nusikaltimas ar įžeidimas Dievui. Galiu jus užtikrinti, kad Dievas niekada neįsižeidžia dėl tikro džiaugsmo. Priešingai, Dievas yra pati džiaugsmingiausia būtybė danguje. Kaip gi Dievo Esatis galėtų nebūti džiaugsminga?

Galite paklausti, kodėl nenaudoju humoro šioje svetainėje. Pagrindinė priežastis yra ta, kad danguje mes turime universalų humoro jausmą, tačiau Žemėje humoras yra labai priklausomas nuo kultūros. Svetainėje, kurioje gali lankytis žmonės iš įvairiausių kultūrų, nenoriu įžeisti nė vieno žmogaus kultūrinio jautrumo. Ir nenoriu įžeisti daugelio žmonių, kurie iš tiesų rimtai žiūri į savo religiją, bet kuriems vis tiek gali pagelbėti šioje svetainėje duodami mokymai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com