Jums nereikia prisiminti, kad buvote eteriniuose ašramuose ir ko tenai išmokote

Klausimas: Trečdalį savo gyvenimo praleidžiame miegodami, žinome, kad galime naktį savo subtiliaisiais kūnais lankytis ašramuose. Tad ką galėtume padaryti, kad maksimaliai padidintume savo dvasinį progresą, kol miegame? Ar yra garantijų, kad pateksime į ašramus naktį? Kaip galėtume prisiminti arba susiderinti su tuo, ko buvome mokomi? Jaučiu, kad čia yra daug erdvės tobulėjimui.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Na, vėlgi, nėra dvasinių pratimų, kurie būtų mechaniški, visiškai mechaniški. Davėme jums mokymus ir įrankius, kuriais prieš naktį galite iškviesti dvasinę apsaugą, sukalbėti šaukinius Astrėjai, kad ji išlaisvintų jus nuo bet kokių saitų ypač su emocine karalija, su astraline plotme, ir tai tuomet palengvins jūsų patekimą į ašramus. Na ir dabar, jums nereikia jaudintis dėl to, ką galėtumėte padaryti savo dvasiniam progresui paspartinti miego metu, be to kad jau lankotės ašramuose. Jūs esate labai tankioje ir sunkioje planetoje, jūsų fiziniam kūnui, net ir jūsų trims aukštesniesiems kūnams reikia laiko tiesiog pailsėti. Nėra taip, kad privalote kažką daryti savo dvasiniam augimui paspartinti miego metu. Miegas yra būtinas, kad galėtumėte išgyventi tokioje tankioje planetoje, kokia yra Žemė. Tad jums galbūt reikėtų pakeisti savo požiūrį į tai ir taip labai nesijaudinti dėl dvasinio progreso kiekvieną akimirką.

Tas pats galioja ir tam, ar galite prisiminti, ko išmokote ašramuose, ar negalite, – neturėtumėte sau kurtis dėl to įtampos. Jums nėra būtina sąmoningai prisiminti pamokų, kurias išmokote ašrame, kad galėtumėte gauti naudos iš šių pamokų ir jas integruoti. Dažnai būna taip, kad staiga gaunate įžvalgą, eidami gatve, vairuodami automobilį, skaitydami knygą, ir staiga gaunate įžvalgą, kuri ateina per jūsų sąmoningą protą. Daugeliu atvejų, šią įžvalgą jūs tiesiog prisiminėte, nes ją gavote ašrame, nebūtinai naktį prieš tai, bet kažkada anksčiau, ir dabar ji ciklais perėjo iki jūsų būdraujančios sąmonės. Tad dauguma žmonių, kurie yra rimti dvasios ieškotojai ir kurie siekia naudotis mūsų įrankiais, lankosi mūsų ašramuose, net jeigu to nepamena.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels