Jūsų augimo pamatas yra transformuoti dualistinių įsitikinimų sukurtas energijas

TEMOS: Kaip ribojantys įsitikinimai generuoja iškreiptas energijas, kurios kaupiasi jūsų energetiniame lauke – augimo pamatas yra transformuoti energijas – laipsniškas kelias, kuriuo eidami pakeičiate dualistinius įsitikinimus – siekite ryšio su savuoju Kristaus AŠ – praktiniai įrankiai energijai transformuoti ir dualistiniams įsitikinimams pakeisti

Klausimas: Jeigu kuriame realybę savo įsitikinimais, tai kaip tuomet praktikoje galėtume pakeisti savo turimus įsitikinimus ir į jų vietą priimti naujus?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip pamatą savo atsakymui norėčiau įterpti mokymą iš knygos „Kelionė mistiniu Jėzaus keliu“:

Jėzus: Žinau, kad yra daug organizacijų, propaguojančių įvairias dvasines technikas ir skelbiančių jog tai yra stebuklingas vaistas, išspręsiantis visas jūsų problemas. Tačiau tiesiog nėra įmanoma išgydyti savo psichologines žaizdas vien ritualo pagalba. Taip yra dėl to, kad viskas paklūsta jūsų laisvai valiai. Toksišką energiją sugeneruojate, įsitraukdami į netobulas mintis ir emocijas. Šis pasirinkimas paprastai kyla iš fakto, kad turite arba nepilną gyvenimo supratimą, arba priėmėte tam tikrus klaidingus įsitikinimus. Tikėtina, kad šiuos klaidingus įsitikinimus priėmėte ankstesniuose gyvenimuose, todėl šie įsitikinimai gali būti įleidę labai gilias šaknis jūsų psichikoje. Tačiau klaidingų įsitikinimų priėmimas visada prasideda nuo pasirinkimo. Jį galima panaikinti, padarant geresnį pasirinkimą.
Pamėginsiu jums duoti vaizdinę iliustraciją. Sakiau, kad jūsų gyvybės srauto gyvybę palaiko nuolatinis energijos srautas, atitekantis iš dvasinio aš. Jūsų sąmonę galima palyginti su upe. Jeigu jūsų mintys ir emocijos yra tyros, Gyvybės Vandenys gali tekėti laisvai. Jaučiate puikų ryšį su savo dvasiniu aš ir turite apsčiai energijos. Kai priimate neteisingą idėją arba įsitikinimą, tai panašu į tai, lyg į upę įmestumėte akmenį. Įmetę į upelį akmenį, stabdote vandens tėkmę. Vanduo turi tekėti aplinkui akmenį, ir tuomet už akmens susidaro sūkurys, kuriame gali pradėti kauptis nuosėdos. Kai nusprendžiate priimti klaidingą idėją, šis įsitikinimas blokuos iš jūsų dvasinio aš atitekančią energiją. Klaidingas įsitikinimas iškreips šviesą, o iškreipta šviesa pradės kauptis už klaidingo įsitikinimo. Tai panašu į sąnašas, kurios kaupiasi už į upelį įmesto akmens.
Dabar įsivaizduokite, kad gyvybės srautas turėjo daug gyvenimų, per kuriuos priėmė klaidingus įsitikinimus. Kiekvienas įsitikinimas yra lyg įmestas į upę akmuo. Iškreipta energija pradeda kauptis už akmens ir pripildo upės vagą. Tai kliudys vandens tekėjimui ir gali užtvenkti visą upelį. Kai upelį visiškai užtvenkia akmenys ir nuosėdos, žmonės praranda bet kokį supratimą apie dvasinę gyvenimo pusę. Jie pamiršta savo dvasinę kilmę ir ima tikėti esantys materialios, žmogiškos būtybės. Kadangi sąmoningas protas (ir visi sielos indo lygmenys) yra pasroviui nuo dvasinio aš, upėje esantys blokai trukdo sąmoningam protui matyti AŠ ESU Esatį.
Kaip galėtumėte pradėti taisyti šią situaciją? Pradėti turėtumėte pašalindami nuosėdas, susikaupusias už akmenų. Nuosėdos yra iškreipta energija. Jūs iškviečiate aukštų dažnių dvasinę energiją ir nukreipiate ją į iškreiptą energiją, tuo būdu pakeldami iškreiptos energijos vibracijas. Kai išvalysite iškreiptą energiją, pradėsite matyti akmenį, tai yra, klaidingą įsitikinimą, nuo kurio prasidėjo sąnašų kaupimo procesas. Kai pamatysite šį klaidingą įsitikinimą, turėsite panaikinti pirminį sprendimą, paskatinusį jus priimti šį įsitikinimą. Tai privalo būti sąmoningas procesas, nes turite priimti naują sprendimą, kuris pakeistų prieš tai priimtą sprendimą. [citatos pabaiga]

Kaip matote, praktinis būdas pakeisti savo turimus įsitikinimus yra dvejopas procesas. Jūsų augimo pamatas, ir veiksnys, kurį dvasios ieškotojai dažnai praleidžia pro akis, yra transformuoti energijas, kurios buvo sukurtos jūsų netobulų įsitikinimų. Šios energijos trukdo jums pamatyti po jomis slypintį įsitikinimą. Arba jos sukuria emocinį prisirišimą, dėl kurio jums atrodo, kad negalite, nenorite arba neprivalote pakeisti savo riboto įsitikinimo. Kai transformuosite šias energijas, jums taps daug lengviau atskleisti ir pakeisti šiuos pasąmonėje slypinčius įsitikinimus, kurie neleidžia jums judėti pirmyn dvasiniu keliu.

Kitas elementas yra tai, kad turite atskleisti savo giliai egzistuojančius įsitikinimus ir pakeisti juos, sąmoningai priimdami sprendimą. Šio proceso metu palaipsniui pakeisite visus ribojančius įsitikinimus, kol visa jūsų pasaulėžiūra taps paremta Kristaus tiesa. Tai neįvyks per vieną dieną, ir daugeliui žmonių tai bus visą gyvenimą trunkantis procesas. Tačiau eidami keliu gausite daug apdovanojimų, didesnės dvasinės laisvės ir proto ramybės pavidalu.

Norint atskleisti savo ribojančius įsitikinimus, yra labai svarbu stiprinti savo intuicinius gebėjimus ir plėsti sąmoningą ryšį su savuoju Kristaus AŠ. Kai naudojatės savo intuicija studijuodami dvasinius mokymus, jūsų Kristaus AŠ gali pasinaudoti išoriniu mokymu, kad suteiktų jums įžvalgas, kurios padės jums pakeisti ribojančius įsitikinimus. Tačiau galite pasiekti dar geresnius rezultatus, sąmoningai nusileisdami į pasąmonę ir naudodamiesi įvairiomis terapijos formomis, kurių tikslas yra atskleisti jūsų paslėptus įsitikinimus.

Kaip praktine priemone galite naudotis daugeliu mūsų duotų šaukinių ir invokacijų. Invokacijos yra sukurtos transformuoti netobulas energijas ir padėti jums išspręsti dualistinius įsitikinimus, kurie verčia jus iškreipti energiją. Naudodamiesi visais jums šiandieniniame pasaulyje prieinamais įrankiais, galite daryti spartų progresą link didesnio laisvės jausmo. Galiu jus užtikrinti, kad, nors tam reikalingas darbas, jūsų pastangos tikrai duos vaisių.

Galėtume sakyti, kad dvasinis augimas ir išganymas iš tiesų yra jūsų dualistinių įsitikinimų pakeitimo procesas. Nes būtent jūsų dualistiniai įsitikinimai, iš kurių yra sudarytas jūsų žmogiškas tapatumo jausmas, neleidžia jums įžengti į dangų. Kaip sakiau: „Dievo karalystė yra jumyse,“ tai reiškia, kad, norėdami įžengti į Dievo karalystę, turite pasiekti aukštesnę sąmonės būseną – Kristaus sąmonę. Raktas į Kristaus sąmonę yra transcenduoti visus netobulus įsitikinimus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com