Kaip įveikti frustraciją dvasiniame kelyje

TEMOS: Ėjimas keliu yra lyg bandymas sudėlioti dėlionę, nežinant, koks turi būti galutinis rezultatas – esminės ieškotojo savybės – kaip pakilti virš frustracijos

Klausimas: Mielas Jėzau, turiu daug klausimų dvasinėmis temomis ir man sunkiai sekasi suvokti viso to realybę. Atrodo, kad kiekvienas mano gautas atsakymas į klausimą iškelia tuziną naujų klausimų. Jaučiuosi taip, lyg dėliočiau sudėtingą dėlionę, ir kiekvieną kartą, kai man pavyksta į dėlionę įdėti vieną detalę, ant stalo išberiamas naujas detalių rinkinys. Mėginu išvengti frustracijos, tačiau kartais turiu atsitraukti nuo stalo, kad galėčiau atsikvėpti. Vis dėlto, visada sugrįžtu. Jeigu galėtum labiau nušviesti šį klausimą, būčiau labai dėkingas.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Labai vertinu tai, kai klausimas demonstruoja, jog žmogus mąstė apie šį klausimą naudodamasis savo intuicija, užuot naudojęs analitinį protą. Puikiai suprantu tavo savijautą, kuomet kiekvieną kartą, kai manai atradęs vieną atsakymą, šis atsakymas atveda tik į dar daugiau klausimų. Tačiau tai, ką tu patiri, tėra tik laikina fazė, ir, augant link Kristiškumo, ši fazė baigsis.

Kai pradedate kelionę dvasiniu keliu, tai panašu į tai, lyg mėgintumėte sudėlioti dėlionę neturėdami dėžutės. Nežinote, kaip turėtų atrodyti sudėliota dėlionė, tai iš kur jums žinoti, kur ta konkreti detalė turėtų būti? Toliau studijuodami dvasinius mokymus ir siekdami intuityvių įžvalgų, vieną dieną sugebėsite pamatyti dėlionės paveikslą, nors gali būti, kad kai kurių detalių jame vis dar trūks.

Galiu tau pasakyti, kad demonstruoji būtent tokias savybes, kurios yra reikalingos dvasios ieškotojui kelyje:

  • Esi pasirengęs mąstyti apie tam tikrą klausimą, nors jis būtų sunkus ir išeitų už tavo dabartinių žinių ir įsitikinimų ribų.

  • Esi pasirengęs galynėtis su sunkiais klausimais ir atsisakai juos paleisti, kol neatradai aukštesnio supratimo.

Net ir tai, kad kartais nueini nuo stalo, yra dalis proceso. Negalite išspręsti kai kurių iš šių gilių klausimų išoriniu, analitiniu protu. Kai sukeliate kūrybinės įtampos stimuliavimą, yra būtina atsitraukti ir leisti savo išoriniam protui pailsėti, idant atsakymas galėtų išnirti intuityvios įžvalgos pavidalu. Visas šis procesas yra pažinimo rakto atradimo ir pritaikymo procesas. Galbūt pamenate, jog sakiau, kad įstatymo mokytojai paėmė pažinimo raktą:

„Vargas jums, Įstatymo mokytojai! Jūs paėmėte pažinimo raktą, bet patys nėjote ir einantiems trukdėte.“ (Luko 11,52)

Įstatymo mokytojai tikėjo, kaip kad tiki ir daugelis tradicinių krikščionių šiandien, kad tiesą galima rasti tiktai išoriniuose šventraščiuose, įstatymo raidėje. Jie nebuvo pasirengę peržengti išorinių šventraščių ir doktrinų ribų ir siekti intuityvaus supratimo. Jie norėjo mąstyti tik apie tai, ką būtų galima aprašyti žodžiais ir ką būtų galima interpretuoti pažodžiui.

Tačiau paprastas faktas yra toks, kad žodžiai yra linijiški, o dvasinė realybė yra sferiška. Egzistuoja apribojimas, dėl kurio neįmanoma pilnai aprašyti dvasinės realybės žodžiais. Tai tampa dar didesne problema, kai žmonės nusileidžia į dualistinę sąmonės būseną, kuri paima linijiškus žodžius, ir be to, kad jie jau yra linijiški, dar paverčia juos reliatyviais. Ir tuomet tampa labai sunku paaiškinti dvasinę tiesą naudojantis žodžiais, nes žmonės dažnai interpretuoja šiuos žodžius pagal tai, kuo nori tikėti.

Todėl vienintelis būdas dvasios ieškotojams sužinoti tiesą yra naudotis žodžiais, tokiais kaip išoriniai šventraščiai ar žodžiai, kuriuos duodu šioje svetainėje, tik kaip tiltu. Klaida, kurią daro tokia daugybė tradicinę religiją išpažįstančių žmonių yra ta, jog jie tiki, kad tiesą apie Dievą galima sutalpinti iš žodžių sudarytame šventraštyje. Tačiau iš tiesų nė vienas šventraštis niekada nebuvo duotas su tikslu pateikti išbaigtą ir neklystantį dvasinės realybės aprašymą. Šventraščio tikslas yra duoti žmonėms pamatą, ant kurio jie galėtų stovėti ir siekti už išorinių žodžių ribų, atverdami savo protą intuityviai patirčiai, išeinančiai už žodžių ribų. Žodžiams yra skirta būti tik įrankiu, įgalinančiu protą pakilti virš materialios visatos ir gauti įžvalgą, kurios neįmanoma išreikšti žodžiais.

Ir tai yra raktas jūsų frustracijai įveikti. Toliau eidami keliu ir naudodamiesi mūsų duotais įrankiais, palaipsniui vis labiau susiderinsite su savuoju Kristaus AŠ. Ir tokiu būdu gausite gilesnes įžvalgas apie dvasinę realybę. Daugelis šių įžvalgų bus vidiniai patyrimai, egzistuojantys daugybėje dimensijų, ir skirtumas bus panašus į tai, kaip žiūrėtumėte į nuotrauką ir patys pamatytumėte trimatį toje nuotraukoje atvaizduotą objektą. Kai kurias iš šių patirčių paprasčiausiai neįmanoma išreikšti žodžiais, ir visgi jos atrakins jūsų supratimą apie tai, kas esate.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com