Kas aš esu? - Atsakymas yra jūsų dabartinės sąmonės būsenos atspindys

TEMOS: Klauskite savęs kas esate tol, kol esate įsikūnijime – nemanykite, kad viską žinote ir kad jums nebereikia savęs transcenduoti – Atsakymas, kurį šiuo metu galite gauti, yra jūsų sąmonės būsenos atspindys – išlikite nuolankūs – kai kurie guru savo tapatumą parėmė ego interpretuotu tikru, bet ribotu atsakymu – negalite pasiekti pilno nušvitimo, kol tebesate įsikūnijime

Klausimas: Turime daug žemiškų tikslų ir kažkur šioje svetainėje sakei, kad, norint pasiekti Kristaus sąmonę, turime leisti savo tikslams mirti. Sutikau vyrą, kuris koncentravosi į savo širdį ir nuolat savęs klausė: „Kas aš esu?“, ir po kurio laiko atrado savo tikrąjį tapatumą Dievuje. Ar prieš imdamiesi visų žemiškų reikalų turėtumėme daryti kažką panašaus, klausdami savęs „Kas aš esu?“

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai iš tiesų yra gera idėja klausti savęs kas esate. Tiktai turite nepaliauti tai daryti, kol esate fiziniame įsikūnijime. Nes kas gi jūs esate, iš tiesų?

Na, esate tai, kuo manote esantys, ir kol tebesate dualistinėje sąmonėje, tol yra kažkas, ką galite transcenduoti ir tapti daugiau. Tad nors yra gerai savęs klausti: „Kas aš esu?“ ir nors galite gauti atsakymą, kas jūs esate Dievuje, neįkliūkite į spąstus, manydami, kad gavote galutinį atsakymą ir todėl jums nebereikia daugiau klausti.

Ir tai iš tiesų nutiko daugeliui žmonių, kurie turėjo įgiję tam tikrų dvasinių pasiekimų, kai jie gavo tam tikrą viziją ar tam tikrus nurodymus. Tačiau gavę tai, jie ėmė manyti, kad dabar jau žino viską, ką jiems reikia žinoti, ar kad užkopė tiek aukštai, kiek jiems reikėjo užkopti. Ir todėl, neturėdami jokių piktavališkų intencijų, jie iš esmės tapo netikrais mokytojais, apgaudinėjančiais save ir klaidinančiais kitus, skatindami žmones manyti, jog jie dabar jau yra pasiekę kažkokią galutinę nušvitimo ar pasiekimų būseną.

Tad yra gerai klausti, tačiau taip pat yra gerai nesiliauti uždavinėjus šį klausimą, nes turiu jums pasakyti, kad atsakymas, kurį šiuo metu galite gauti, yra jūsų dabartinės sąmonės būsenos atspindys. Tai reiškia, kad atsakymą, kurį galite gauti, ribos jūsų proto ir širdies atvirumas – atvirumas gauti atsakymą. Ir todėl, kai gausite atsakymą, kuris bus tinkamas jūsų dabartinei sąmonės būsenai, jeigu pilnai šį atsakymą įsisavinsite, pakelsite savo sąmonę. Ir tuomet būsite pasirengę gauti dar aukštesnį atsakymą.

Štai kodėl noriu pabrėžti, jog yra gerai klausti: „Kas aš esu?“, tačiau turite nepaliauti tai daryti – ir būti realistiškais, bei suvokti, kad negalite gauti pilno atsakymo, kol tebesate fiziniame įsikūnijime. Tai yra kai kurių žmonių propaguojama kvailystė, žmonių, kurie kopė dvasiniu keliu ir pasiekė tam tikrą lygmenį, kurie padarė daug išorinių dalykų ir dabar mano viską žinantys – ir žinantys, kas jie yra, todėl juose nebėra likę širdyje nuolankumo toliau uždavinėti šį klausimą atviru mažo vaiko protu, ir būti pasirengusiais gauti atsakymą, kad ir koks jis bebūtų.

Jie leido savajam ego paimti ankstesnį atsakymą – galiojantį atsakymą tam sąmonės lygiui, kuriame jie buvo, kai šį atsakymą gavo – bet dabar šį atsakymą jų ego pavertė uždara proto dėžute – ir kai kuriais atvejais jie pasinaudojo tuo, kad iškeltų save viršum visų kitų arba kad suburtų pasekėjus, kurie juos garbintų kaip kažkokį guru, pasiekusį kažkokią aukščiausią ir galutinę būseną.

Mano mylimieji, yra įmanoma pasiekti tam tikrą nušvitimo būseną, kol tebesate įsikūnijime. Tačiau neapsigaukite ir neimkite manyti, kad kada nors egzistavo žmogus, vaikščiojęs Žeme fiziniame kūne, kuris būtų pasiekęs aukščiausią įmanomą sąmonės būseną.

Apie tai jau kalbėjau anksčiau – kad niekada nebuvo žmogaus, kuris būtų buvęs Dievo inkarnacija pilniausia šio žodžio prasme. Ir todėl niekas negali turėti absoliučios valdžios kitiems.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com