Kaip kalbėti Gyvąjį Žodį

TEMOS: Leiskite Šventajai Dvasiai pūsti ten, kur ji nori – ardykite sustabarėjusius įsitikinimus – daugelis žmonių gali perduoti Gyvąjį Žodį – eikite keliu į Kristiškumą – naudokitės dvasine apsauga – įveikite perfekcionizmą – leiskite Gyvajam Žodžiui tekėti spontaniškai

Klausimas: Mielas Jėzau, kai pasiuntei savo mokinius skelbti Gyvąjį Žodį, ar buvai tikras, kad jie sugebės perduoti Šventąją Dvasią? Su jais buvai tokį trumpą laiką, jie turėjo taip greitai mokytis, kaip tu juos mokei? Kaip aš galiu išmokti perduoti Gyvąjį Žodį? Ar turiu pasiekti pilną Kristiškumą, kad galėčiau tai daryti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Buvau visiškai tikras, kad jie puikiai sugebės atsiverti ir būti Šventosios Dvasios instrumentais. Taip pat buvau tikras, kad jie nebus prisirišę prie kažkurios išorinės doktrinos ar interpretacijos, ir todėl nemėgins primesti šios doktrinos Šventosios Dvasios srautui. Kitaip tariant, aš išmokinau savo mokinius leisti Šventajai Dvasiai pūsti ten, kur ji nori, nemėginant priversti Šventąją Dvasią paklusti ar patvirtinti jų egzistuojančius įsitikinimus, doktrinas ir interpretacijas.

Ir tai yra pirmasis reikalavimas, kurį turite įvykdyti, jeigu norite tapti Šventosios Dvasios instrumentu; turite būti pasirengę leisti Šventajai Dvasiai reikštis taip, kaip ji norėtų reikštis toje konkrečioje situacijoje ir tai konkrečiai publikai. Ir, kaip paaiškinu kitur, būtent to nedaro krikščionys, kurie teigia turintys Šventąją Dvasią.

Aš mokiau savo mokinius tapti Šventosios Dvasios instrumentais, pravesdamas jiems labai koncentruotą kursą, per kurį sistematiškai ardžiau jų sustabarėjusius įsitikinimus. Tai buvo labai intensyvus mokymo kursas. Tačiau turite suprasti, kad mokiniai su manimi visur buvo kartu, ir, kaip sakoma Biblijoje, aš iš tiesų viską jiems paaiškindavau, kai likdavome vieni. Jie taip pat matė, kaip atlikinėjau daug stebuklų. Dėl viso to, jie iš esmės buvo išpurtyti iš savo normalių įsitikinimų. Taip pat juos mokiau dvasinės apsaugos būtinybės, kas taip pat paaiškinama mūsų svetainėje.

Neprivalote būti pasiekę pilną Kristiškumą, kad galėtumėte perdavinėti Gyvąjį Žodį. Daugelis žmonių tai gali išmokti daryti ganėtinai efektyviai. Tačiau šiuo metu nenoriu duoti sistematiškos metodikos, kurios dėka galėtumėte išmokti perdavinėti Gyvąjį Žodį. Tai gali pasikeisti ateityje; tą parodys laikas.

O kol kas noriu paraginti žmones uoliai eiti keliu į asmeninį Kristiškumą, kaip tai aprašoma šioje svetainėje, o ypač knygoje „Visrakčiai į Asmeninį Kristiškumą.“ Naudokitės dvasinės apsaugos įrankiais, naudokitės Violetine Liepsna visų netobulų energijų transmutavimui ir kalbėkite Kristiškumo afirmacijas. Naudokitės vidinio susiderinimo technika, kad užmegztumėte glaudesnį ryšį su savuoju Kristaus AŠ. Studijuokite mano mokymus ir pasirodykite verti Dievui, parodydami norą palikti savo turimus įsitikinimus ir rasti gyvąją Dievo tiesą.

Toliau stropiai eidami šiuo keliu, imsite jausti, kad, kalbėdamiesi su kitais žmonėmis, galite pradėti išreikšti Gyvąjį Žodį. Svarbu nepaversti Gyvojo Žodžio perdavimo stabu. Daugelis žmonių jau turi gebėjimą būti Gyvojo Žodžio instrumentais savo pokalbiuose su kitais. Buvimas Gyvojo Žodžio instrumentu nereiškia, kad turite stovėti tribūnoje priešais tūkstančius žmonių ir perduoti tobulą kalbą iš dvasinės būtybės. Gyvąjį Žodį galite labai puikiai perduoti kasdieniniame pokalbyje su kitu žmogumi tam tikros įžvalgos pavidalu, kuri reikalinga tam gyvybės srautui, kad galėtų pakilti į aukštesnį dvasinio kelio lygmenį.

Nors Gyvasis Žodis yra Šventosios Dvasios išraiška, ši Šventoji Dvasia gali tekėti tiktai per jūsų Kristaus AŠ. Tad, norėdami atsiverti Šventajai Dvasiai, privalote užmegzti kuo glaudesnį ryšį su savuoju Kristaus AŠ. Galite įsivaizduoti savo Kristaus AŠ kaip tylos tašką, ramybės tašką, savo širdyje. Kalbėdami su kitu žmogumi, galite išmokti suderinti savo sąmonę su šiuo tylos tašku, ir tuomet galite pradėti jausti gaunantys įkvėpimą ir žodžius tiesiogiai iš savo Kristaus AŠ. Šie žodžiai srūva per jūsų širdį, o ne per analitinį protą ar emocijas.

Šiais žodžiais tiesiog noriu paraginti jus visą savo dėmesį sutelkti į kelionę asmeninio Kristiškumo keliu ir vidinio ryšio su savuoju Kristaus AŠ ugdymą. Tuomet galėsite leisti Gyvajam Žodžiui spontaniškai tekėti per jus ir nemėginsite priversti jo tekėti per prievartą. Gyvasis Žodis yra būtent tai, Gyvasis Žodis, ir jis yra gyvasis dėl to, kad jo neįmanoma uždaryti į sustabarėjusią ar iš anksto nustatytą matricą. Daug žmonių mėgino prievarta priversti tekėti Gyvąjį Žodį, ir tai darydami atsivėrė žemesniosioms jėgoms. Plačiau apie tai kalbu kitur.

Jeigu rūpestingai naudositės dvasine apsauga, ir tuo pat metu nemėginsite jėga priversti tekėti Gyvąjį Žodį, galite apsisaugoti nuo tokių jėgų. Tačiau yra svarbu žinoti, kad šios jėgos egzistuoja ir imtis atitinkamų atsargumo priemonių.

Ir galiausiai, leiskite man pasakyti, kad svarbu įveikti bet kokį perfekcionizmo jausmą, susijusį su Gyvuoju Žodžiu. Kai kurie žmonės įsikimba minties, kad būti Gyvojo Žodžio instrumentu yra aukštas ir Šventas pašaukimas, ir todėl jie privalo būti tobuli, kad galėtų to imtis. Jie dažnai ima galvoti, kad jų Gyvojo Žodžio perdavimas privalo atitikti kažkokį išorinį standartą. Vėlgi, tai tegali suvaržyti Gyvojo Žodžio tėkmę. Jeigu norite tapti instrumentu, turite būti pasirengę išreikšti šį Gyvąjį Žodį, net jeigu pagal kažkokį tai pasaulio standartą tai ir nebūtų tobula išraiška.

Dievas nesilaiko pasaulio sukurtų standartų. Dievas laikosi dangiškojo standarto, kuris dažnai labai skiriasi nuo žmonių sukurtų standartų. Jeigu jums rūpi tai, ar žmonėms atrodysite priimtinas, jums bus sunku leisti Šventajai Dvasiai tekėti. Turite būti pasirengę prarasti visas išankstines nuomones, kad galėtumėte tapti skaidriu Gyvojo Žodžio instrumentu. Kai kuriais atvejais netgi turite būti pasirengę būti kvailio vietoje dėl Kristaus, ar bent jau leisti neišmanantiems žmonės laikyti jus kvailiu.

Ar matote subtilų skirtumą? Pats svarbiausias buvimo Gyvojo Žodžio instrumentu aspektas yra leisti jam spontaniškai per jus tekėti. Ir neturėtumėte mėginti jėga priversti jį tekėti pagal kažkokį išorinį standartą. Štai kodėl sakau, kad visą savo dėmesį turėtumėte sutelkti į dvasinį kelią ir ryšio su savuoju Kristaus AŠ ugdymą. Tuomet Gyvasis Žodis pats pradės spontaniškai per jus tekėti. Kai tai įvyks, tiesiog leiskite jam tekėti, nesiekdami jo kaip nors forsuoti.

Šiam procesui toliau judant į priekį, imsite patirti vis stipresnį ir aiškesnį Gyvojo Žodžio srautą per save. Tiesiog leiskite visam tam vystytis savaime, ir nė patys nepastebėsite, kaip tapsite įgudusiu Gyvojo Žodžio šaukliu. Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės – tai reiškia, Kristaus sąmonės – ir visa kita jums bus pridėta.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels