Kaip kalbėti su krikščioniais

TEMOS: Krikščionių susiskaldymas yra sukeltas dualistinio proto – žmonės, kurių protas užvertas, atstumia Jėzų – kalbėkite tiesą taip kaip sugebate geriausiai – būkite neprisirišę prie reakcijos

Klausimas: Atradau, kad Biblijoje egzistuoja eilutės, kurios viena kitai prieštarauja. Galima atrasti citatų iš Biblijos, palaikančias abi priešingų Mokymų puses. Štai kodėl krikščioniškas pasaulis yra susiskaldęs. Stengiausi kaip galėdamas parodyti Tiesą, kad Biblija nėra išbaigtas Dievo žodis. Tačiau krikščioniai ir toliau vaikšto savo aklume, nematydami Tiesos, kokia ji yra. Be to, jie daug kartų pakeitė Biblijos žodžius naujuose Biblijos leidimuose. Tai taip pat kelia didžiulę painiavą, ir tampa nebeaišku, kokios iš tiesų yra tikrosios Biblijos eilutės. Einu pirmyn ir įveikinėju savo baimes. Jaučiu, jog esu tame Kelio etape kaip ir Jėzus, kuomet jis metė iššūkį religiniams ano meto vadams. Argi nesakoma, kad „Tiesa yra geriausia savo pačios gynėja?“

Ką Jėzus galėtų man pasakyti apie šią situaciją ir kaip geriausiai galėčiau apsiginti? Aš siekiu visų dalykų tiesos. Privalau atrasti atsakymą į savo klausimus, kad galėčiau judėti pirmyn savo gyvenimo kelyje.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Esi teisus, kad tam tikros eilutės Biblijoje atrodo viena kitai prieštaraujančios, ypač tuomet, kai jos yra interpretuojamos reliatyvia, žmogiška sąmone. Tačiau krikščioniškasis pasaulis susiskaldęs yra ne dėl šių nenuoseklumų Biblijoje. Krikščioniškasis pasaulis susiskaldęs yra dėl to, kad žmonės yra įstrigę žemesniojoje sąmonės būsenoje, kurią vadinu dualistiniu protu, ir todėl žmonės į viską žvelgia per filtrą, dėl kurio pasaulis atrodo reliatyvus. Kai žmonės yra įstrigę šioje sąmonės būsenoje, jie nemato Dievo realybės. Jie temato savo pačių proto sukurtus vaizdinius. Kadangi skirtingi žmonės susikuria skirtingus vaizdinius, tai neišvengiamai veda į susiskaldymą ir konfliktus.

Kaip paaiškinau kitur, Biblija nėra tyras Dievo žodis. Tačiau, net jeigu ji ir būtų tyras Dievo žodis, tai nesustabdytų konfliktų tarp žmonių. Paprasčiausiai neįmanoma išreikšti Dievo tiesos šiame pasaulyje taip, kad žmonės negalėtų jos neteisingai suprasti ir neteisingai interpretuoti, šitaip paversdami ją reliatyvia tiesa, patvirtinančia tai, kuo jie nori tikėti.

Todėl turiu jums pasakyti, kad nėra nieko, ką galėčiau pasakyti, kas padėtų įtikinti tuos, kuriuos yra apakinusi jų pačių susikurta reliatyvi tiesos interpretacija. Galiu jums pasakyti, kad, net jeigu asmeniškai pasirodyčiau jiems vizijoje, kaip iš tiesų pasirodžiau daugeliui žmonių per šiuos praėjusius 2000 metų, didelė dalis šių žmonių mane atstumtų ar net pavadintų šį pasirodymą Velnio darbu.

Tiek daug žmonių yra taip giliai įstrigę savo pačių reliatyvioje sąmonės būsenoje, jog paprasčiausiai nėra pasirengę išgirsti ar išvysti Dievo tiesą. Nėra nieko, ką galėčiau padaryti, kad pakeisčiau šį faktą, o tai reiškia, kad ir tu negali to pakeisti. Vienintelis dalykas, kurį gali padaryti, yra kalbėti tiesą su tvirtu įsitikinimu širdyje, ir tuomet išlikti neprisirišusiu prie kitų žmonių reakcijų. Tiesiog kalbėk tiesą taip kaip sugebi geriausiai. Kalbėk tiesą taip, kaip ją šiuo metu supranti, ir tuomet toliau tobulink savo gebėjimą pažinti tiesą.

Neprašau jūsų eiti atvertinėti žmonių, nes iš tiesų neįmanoma atversti tų, kurie nenori atverti savo protų ir širdžių aukštesnei tiesai nei ta, kurią jie šiuo metu mato. Aš tik jūsų prašau siekti suprasti ir įkūnyti Kristaus tiesą, ir tuomet išreikšti šią tiesą, nesirūpinant, kokios bus žmonių reakcijos. Būtent tai mane matėte darant prieš 2000 metų, ir tai yra viskas, ką galima padaryti. Tiktai Šventoji Dvasia gali atversti žmones. Tačiau net ir Šventoji Dvasia negali atversti žmonių prieš jų laisvą valią.

Noriu tave pagirti, kad sieki nugalėti savo baimes. Tiesiog išsakyk tiesą ir nesirūpink, kaip kiti į tai reaguos. Kai išsakysite tiesą, neturėdami lūkesčių, kaip kiti žmonės turėtų reaguoti, pajusite naują laisvės jausmą. Ir tuomet tiesa iš tiesų bus savo pačios gynėja, ir ji jus apgins nuo visų negatyvių reakcijų, ateinančių iš kitų žmonių. Taip pat galiu jus užtikrinti, kad, kai tiesą išsakote mano vardu, aš esu jūsų pusėje. Aš esu tiesa, ir todėl esu ten, kur yra išreiškiama tiesa. Nusileiskite į savo širdį ir pajusite mano Esatį savyje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels