Kalbėkite kitiems, bet stebėkite savo pačių reakcijas

TEMOS: Kai būsite pamatę dalykus savyje, įgysite viziją, kaip padėti kitiems – kiti gali jumyse matyti tai, ko negalite savyje matyti patys – kalbėkite be prisirišimo – kalbėkite iš meilės, kuri visus išlaisvina – jūsų atsakomybė yra suteikti kitiems galimybę; o ne už juos rinktis – kalbėkite ir naudokitės tuo kaip galimybe sužinoti daugiau apie save

Klausimas: Jeigu turime draugų, kurie taip pat keliauja dvasiniu keliu, ir jeigu juose pamatome kažką, ko jie nenori paleisti, pavyzdžiui ego, ar tai yra mūsų atsakomybė atkreipti jų dėmesį į tai, jei mes tai atpažinome? O gal pirma turėtume dirbti su savo pačių ego, prieš pradėdami dirbti su tuo?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Jūs visada esate atsakingi už tai, kad pirmiausia pažvelgtumėte į save, pažvelgtumėte į veidrodį. Žinote mano palyginimą apie tuos, kurie pirmiausia mato krislą kito akyje, bet nemato rąsto savojoje. Tad būdami dvasios ieškotoju visada turėtumėte siekti pamatyti dalykus savyje.

Tačiau eidami keliu, prieisite tašką, kuomet iš tiesų imsite matyti dalykus savyje, ir todėl imsite aiškiau matyti ir tai, kad vyksta kito žmogaus psichikoje. Tad ateis toks momentas, kai tai bus jūsų atsakomybė parodyti kažką kitam žmogui, idant jie turėtų galimybę pamatyti tai, ko nesugeba matyti patys.

Iš tiesų, dvasios ieškotojai, kurie yra tinkamoje proto būsenoje, gali vienas kitam labai padėti, nes kiekvienas žmogus turi aklų taškų, kurių nesugeba matyti savyje, tačiau tie dalykai yra akivaizdūs kitiems žmonėms. Tad su meile parodydami tai vienas kitam, galite suteikti vienas kitam didelę pagalbą kelyje.

Tikrasis testas, kurį turėtumėte sau pritaikyti, yra tai, ar jaučiate prisirišimą prie to, ką matote kitame žmoguje. Ar tai jus trikdo? Ar dėl to pykstate? Ar bijote to? Ar jaučiate prievolę prikišamai parodyti kitam žmogui jo trūkumus, ir jaučiatės kažką praradę, paniekinti ar atstumti, jeigu kitas žmogus to nemato? Tad jeigu galite atpažinti šiuos jausmus savyje, tuomet būtų tinkama daryti prielaidą, kad dar nesate pilnai išgydę savo pačių psichikos.

Todėl būtų geriau nieko nesakyti kitam žmogui, nes galite daryti prielaidą, kad, kol tebeturite prisirišimus arba negatyvius jausmus, šie negatyvūs jausmai neleis jums aiškiai matyti, kas vyksta kito žmogaus psichikoje. Tuomet turėtumėte dirbti su savimi – kol pajausite didesnį aiškumą, ateinantį iš neprisirišimo – o tuomet jau galėsite kalbėti su kitu žmogumi.

Taip pat galėtume sakyti, kad, jeigu sugebate parodyti kitam žmogui jo problemą su meilės tyrumu, tuomet būtinai taip ir padarykite. Tačiau, jeigu atpažįstate savyje kitus jausmus, tuomet kol kas palaukite, pažvelkite į veidrodį ir pažiūrėkite: galbūt kitas žmogus iššaukia kažką jūsų pačių psichikoje, ką jums būtų naudinga išsigydyti, idant galėtumėte nuo to išsilaisvinti ir judėti pirmyn.

Kaip sakiau daug kartų, pusiausvyra ir neprisirišimas yra raktas. Jeigu esate pusiausvyroje, aiškiai matote ir jūsų varomoji jėga nėra į save sukoncentruoti jausmai. Jeigu esate neprisirišę, galite pasakyti kažką kitam žmogui ir nenusiminti, jeigu jis arba ji su tuo nesutinka arba nesikeičia. Visada prisiminkite, kad turite gerbti Dievo laisvos valios įstatymą. Jūs esate atsakingi už tai, kad SUTEIKTUMĖTE kitam žmogui galimybę pasikeisti, pasakydami jam arba jai tai, ką matote. Jūsų atsakomybė NĖRA rinktis už kitą žmogų, ką jis turėtų daryti su jūsų jam duota informacija.

Pasakykite kitam žmogui ir likite neprisirišę prie jo reakcijos. Jeigu aptinkate prisirišimą savyje į jo reakciją, tuomet pasinaudokite tuo, kad atrastumėte rąstą savo akyje. Kai reaguojate į kitus žmones – užuot laisvai pasirinkę savo reakciją į situaciją – taip visada yra dėl to, kad egzistuoja kažkas, ką turite išspręsti savyje. Tad žvelgiant iš šios perspektyvos, niekada nieko neprarasite, atkreipdami kitų žmonių dėmesį į juose esančius dalykus. Tiesiog turėkite atvirumo sužinoti kažką ir apie save ir nuspręskite, kad, jeigu jie nepasinaudos galimybe pasimokyti iš tos situacijos, pasinaudosite jūs.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels