Kas yra Gyvasis Žodis

TEMOS: Kai naudojatės dvasiniu mokymu kaip tiltu į augimą – tikrasis religijos tikslas yra kelti žmonių sąmonę – jokia doktrina negali perduoti Dievo realybės – būtina vidinė patirtis – Gyvasis Žodis sukuria sąlygas šiai patirčiai

Klausimas iš Kimo: Kalbi apie Gyvąją Bažnyčią, grįstą Gyvuoju Žodžiu. Tokia bažnyčia regimai neturėtų jokios fiksuotos doktrinos. O jeigu ji neturėtų doktrinos, kaip žmonės galėtų žinoti, kas tiesa? Turiu omenyje, tradiciškai žmonės naudojosi religinėmis doktrinomis kaip stabiliu pamatu. Kaip žmonės gali tai tiesiog palikti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Nesiūlau žmonėms tai tiesiog palikti. Kaip jau daug kartų sakiau, gyvybės srautas negali egzistuoti vakuume; jam reikalingas pamatas pasauliui tyrinėti. Nėra nieko blogo naudotis tikėjimo sistema arba religine doktrina kaip pamatu, jeigu suvokiate, kad tai turėtų būti tramplinas į aukštesnį supratimą ir niekada neturėtų tapti kalėjimu, kuris įkalintų jūsų protą. Būtent to nesupranta dauguma religingų žmonių.

Gyvoji Bažnyčia iš tiesų turi turėti tam tikrą mokymų masę, kurie suteiktų žmonėms bazinį supratimą apie dvasinę gyvenimo pusę. Į tai gali būti įtraukti visose pasaulio religijose, o taip pat ir naujai atskleistuose mokymuose egzistuojantys elementai. Svarbiausia čia yra tai, kad išorinius mokymus reikėtų laikyti pamatu, užuot išaukštinus juos į nekvestionuojamą doktriną. Gyvoji Bažnyčia turi duoti žmonėms bazinius mokymus ir tuomet turi leisti jiems vystyti savo asmeninį supratimą, nesiekdama jų kaip nors kontroliuoti.

Tikrasis dvasingumo tikslas yra padėti pasiekti žmonėms išganymą, tai reiškia, individualų Kristiškumą. Neįeisite į vestuvių puotą, priklausydami išorinei religijai. Įeisite į puotą, tiktai dėvėdami Kristaus sąmonės vestuvinį rūbą. Kad galėtumėte apsivilkti šį rūbą, privalote stiprinti ryšį su savuoju Kristaus AŠ, kol jūsų gyvybės srautas pradės priimti savo vienovę su šiuo Kristaus AŠ, tapdamas Kristaus nuotaka, tapdamas Kristumi įsikūnijime. Kai pasiekiate šį Kristiškumą, įgyjate aukščiausią standartą, pagal kurį galite atskirti, kas tiesa (tai yra, kas yra harmonijoje su Dievo įstatymais), ir kas nėra tiesa.

Mėginau paaiškinti, kad tiesiog nėra įmanoma apibrėžti išorinę doktriną, kuri tiksliai aprašytų Dievo realybę. Dievo realybę galite pažinti tiktai per tiesioginį vidinį patyrimą. Tikrasis Gyvosios Bažnyčios tikslas yra suteikti žmonėms geriausią įmanomą galimybę išgyventi tokį tiesioginį patyrimą. Ši patyrimas neįvyksta automatiškai vien dėl to, kad girdėjote pastorių perskaitant ir interpretuojant išorinę doktriną. Daug labiau tikėtina, kad šią patirtį sužadins jūsų išgirstas Gyvasis Žodis.

Kai pasiunčiau savo mokinius skelbti savo žinią, sakiau jiems: „Nesirūpinkite, ką kalbėsite; jums bus duota, ką sakyti.“ Jie nevaikščiojo, kalbėdami iš išorinės fiksuotos doktrinos. Jie skelbė Gyvąjį Žodį Šventosios Dvasios galia.

Gyvasis Žodis neturi būti priimamas kaip neginčijama arba fiksuota doktrina. Jis yra duodamas specifinėje sąmonės būsenoje esantiems žmonėms ir jo tikslas yra padėti šiems žmonėms pakilti į aukštesnį sąmonės lygį. Kai jie pakyla į šį lygį, jie tuomet gali gauti dar aukštesnį supratimą, kuris gali toli peržengti pirminio žodžio nubrėžtas ribas. Niekada neturėtumėte įkliūti į spąstus, kuriuose imtumėte galvoti, kad Gyvasis Žodis negali keistis.

Gyvasis Žodis būtent toks ir yra; jis yra gyvas ir nuolatos tekantis. Jeigu paverčiate jį fiksuota doktrina, jis nustoja būti Gyvuoju Žodžiu ir gali greitai užkalkėti, pavirsdamas dogma, pilna mirusiųjų kaulų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels