Mokymų rekomendavimas kitiems žmonėms

TEMOS: Dalinkitės tuo, kas jums padėjo – neatmeskite ir nepriimkite visko, ką sutinkate – pusiausvyra, kuomet žmonėms duodate ne per mažai ir ne per daug – klausykitės savo intuicijos – įveikite savo lūkesčius

Klausimas: Šioje svetainėje yra daug kalbama apie visuotinį išganymą. Anksčiau buvau krikščionis ir iš fundamentalistinės krikščionybės man labai padėjo ištrūkti tai, kad perskaičiau tam tikras knygas. Noriu paklausti, ar galiu šias knygas duoti kitiems krikščioniams, idant padėčiau jiems palikti tradicinę krikščionybę, kadangi, kai kalbu apie mokytojus, jie nenori apie tai girdėti.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Vienas iš geriausių būdų padėti kitiems žmonėms yra pasidalinti su jais tuo, kas padėjo jums. Ir todėl, žinoma, jeigu kažkas jums padėjo pakilti į aukštesnį dvasinio kelio supratimo lygmenį, galite tuo su jais pasidalinti, jeigu jaučiate, jog tai jiems padės.

Svarbu nebūti juodai baltame mąstyme arba baimėje apie dvasinius mokymus, nugrimztant į sąmonę, kad viskas, kas išeina už mūsų religijos ribų yra netikras mokymas arba velnio darbas. Kita vertus, svarbu nenueiti ir į priešingą kraštutinumą, sakant, kad visi egzistuojantys mokymai yra geri, ar kad viskas, kas jums padeda, yra gerai. Daviau mokymą apie netikrus mokytojus, kurį noriu jus paraginti išstudijuoti.

Tad tiesiog sakau, kad augdami kelyje turėtumėte būti atsargūs su tam tikrų mokymų rekomendavimu kitiems. Kitaip tariant, nereikėtų rekomenduoti tam tikro mokymo kitiems, jeigu dabar jau suvokiate, kad tai nėra aukščiausias įmanomas mokymas. Tačiau kita vertus, galite rekomenduoti mokymą, papasakodami, kaip jis jums padėjo pakilti aukščiau ir leisdami žmonėms žinoti, kad taip pat suvokėte, jog egzistuoja dar aukštesnis mokymas už tą, apie kurį kalbate. Ir kad jiems reikėtų tai turėti omenyje, augant savo kelyje.

Taip pat noriu pasakyti, kad turėtumėte būti atsargūs ir nenuslysti į sąmonės būseną sakydami, kad, jeigu žmonės nenori girdėti apie pakylėtuosius mokytojus, tai tuomet ir neturėtumėte apie tai kalbėti ir turėtumėte ieškoti kokio nors kito mokymo, kuris jiems atrodytų priimtinesnis. Yra priimtina papasakoti kitiems žmonėms apie etapus, kuriuos perėjote. Tad yra priimtina jiems pasakyti, kad tam tikrame jūsų asmeninio kelio taške, jums padėjo šis konkretus mokymas. Tačiau taip pat yra svarbu, kad nepradėtumėte eiti ir mokyti žemiau to sąmonės lygmens, kuriame šiuo metu esate.

Tiesiog sakau, kad egzistuoja subtili pusiausvyra, kuomet neturėtumėte žmonėms duoti per daug, ir tuo pat metu neturėtumėte nuslysti į kitą kraštutinumą, kuomet jiems duodate per mažai. Jūsų rolė nėra leisti žmonėms jaustis patogiai, jūsų rolė yra kviesti juos – mesti jiems iššūkį – kopti aukščiau. Tad vėlgi, egzistuoja vidurio kelias, kurį jums reikia atrasti. Ir čia vėl egzistuoja du kraštutinumai, kuomet mes dažnai matome kaip tie, kurie yra naujai atradę kelią, tampa tokie entuziastingi, jog duoda žmonėms daugiau informacijos, nei šie sugeba apdoroti, norėdami jėga priversti žmones iš karto peršokti daug laiptelių kelyje. Tačiau taip pat matome ir priešingą kraštutinumą, kuomet žmonės taip bijo sutrikdyti arba išprovokuoti kitus žmones, jog duoda jiems per mažai. Ir todėl jie nesuteikia jiems subalansuotos galimybės, kuri jiems reikalinga, idant galėtų pakilti aukščiau.

Todėl vėlgi, tai yra individualus kelias – tiek jums, tiek ir kitam žmogui. Jums reikia susiderinti su kitu žmogumi. Kai būsite pasiekę tinkamą tašką kelyje, intuityviai žinosite, ką turėtumėte duoti kitam žmogui. Tačiau, kad galėtumėte šį tašką pasiekti, jums reikia laikytis mano patarimo, kurį daviau kalbėdamas apie savo lūkesčių ir sąlygų įveikimą – idant nesusidarytumėte išankstinės nuomonės apie tai, ką kiti žmonės yra pajėgūs ar nepajėgūs pakelti. Ir kad neturėtumėte išankstinio nusistatymo, sakančio: „O ne, aš nenoriu jiems sakyti to, ko jie nenori girdėti. Nenoriu jų trikdyti ar provokuoti.“

Jums reikia pasiekti tašką, kuomet būtumėte ramybėje, kad ir kaip kiti žmonės į jus reaguotų. Ir tuomet jūsų veikimas nebus paremtas sąlyga, apie kurią būsite nusprendę išoriniu protu, bet vietoj to tiesiog tekėsite su Dvasia ir sakysite tai, ką toje situacijoje pajausite vidinį paraginimą pasakyti. Nes iš tiesų, jūsų Kristaus AŠ žino, ką kitam žmogui reikia išgirsti, idant galėtų žengti sekantį žingsnį. Ir kai sugebėsite nustumti į šalį savo išorinį protą ir kai įveiksite išorinio proto sąlygas, tuomet galėsite tapti aiškesniu instrumentu, duodami žmonėms tiksliai tai, ko jiems reikia, kad galėtų žengti tą sekantį žingsnį.

Nes, mano mylimieji, kokia gi prasmė pasakoti žmonėms apie dvasinį kelią, jeigu paliekate juos tame pačiame sąmonės lygmenyje, kuriame juos sutikote? Iš tiesų, tikslas yra duoti jiems kažką, kas padėtų jiems palypėti aukščiau.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels