Įžvalgumas ir dualistinis protas

TEMOS: Nėra automatiško arba galutinio sprendimo – visada turėsite naudotis įžvalgumu – galutinė tiesos išraiška neegzistuoja – visada egzistuoja gilesnis supratimas – augimas yra nenutrūkstantis procesas – naudokitės savo dabartine religija kaip pamatu, tačiau ieškokite gilesnio supratimo – perženkite vyraujančių mokymų ribas – ego nori, kad užvertumėte savo protą

Klausimas: Kaip galėtume aktyvuoti įžvalgumo galią, jei dualistinis protas visada tam trukdo?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip galėtumėte aktyvuoti įžvalgumo galią, kai tam trukdo dualistinis protas? Yra daug įrankių, kurie jums gali padėti tai pasiekti, ir kai kurie iš šių įrankių yra duodami dvasinių įrankių skyrelyje. Norėčiau paminėti keletą, kurie nėra aprašyti kitur.

Būtų labai naudinga, jeigu pradėtumėte įsisavinti tam tikrą pasaulėžiūrą, tam tikrą požiūrį į gyvenimą. Kaip dalį šio požiūrio, norėčiau jus paraginti pripažinti paprastą faktą, kad, kol būsite šioje materialioje visatoje, visada turėsite žemesniosios sąmonės arba dualistinio proto liekanų. Todėl turėtumėte palikti nebrandžią idėją, kad egzistuoja kažkoks automatiškas arba galutinis sprendimas, kuris visam laikui jus išlaisvintų nuo būtinybės skirti, kas teisinga, o kas klaidinga. Kol šis pasaulis bus netobuloje būsenoje, tol jums reikės naudotis įžvalgumu, net ir pasiekus aukštą Kristiškumo laipsnį.

Taip pat būtų naudinga pripažinti faktą, kad materialiame pasaulyje toks dalykas kaip absoliuti arba galutinė tiesos išraiška iš viso neegzistuoja. Todėl palikite idėją, kad jums reikia atrasti absoliučią ar neklystančią tikėjimo sistemą arba doktriną. Vietoje to, pripažinkite faktą, kad einate keliu, kuriame pasiekiate vis gilesnes įžvalgas į tikrąją gyvenimo ir Dievo prigimtį. Galiu jums garantuoti, kad, kol būsite šioje visatoje, visada galėsite rasti gilesnį tiesos supratimą. Galiu jums duoti šią garantiją, nes net ir aš neteigiu pasiekęs pilną Dievo ir Dievo tiesos suvokimą.

Tiek daug žmonių jaučiasi pasimetę ir mano turintys atrasti kažkokį išorinį dalyką, kuris juos išgelbėtų. Todėl kai atranda šį išorinį dalyką, kas dažniausiai būna tam tikra tikėjimo sistema arba religija, jie mano, kad jų ieškojimai baigėsi.

Tiesiog noriu jus paskatinti suprasti, kad augimas yra nuolatinis procesas, ir jis šioje visatoje niekada nesustos. Todėl niekada nepaliaukite siekti gilesnio supratimo nei tas, kurį turite dabar. Nesiekite aukščiausio ar absoliutaus supratimo. Siekite supratimo, kuris padėtų jums žengti sekantį žingsnį savo asmeniniame kelyje. Žengę šį žingsnį, tapsite pasiruošę dar aukštesniam supratimui.

Kai priimsite šį naują požiūrį į gyvenimą, imkite nuoširdžiai stengtis apsivilkti savo asmeninį Kristiškumą, kaip aprašau šioje svetainėje. Suprantu, kad šis procesas iš pradžių gali atrodyti gąsdinantis ir kelti didelę sumaištį. Todėl siūlau naudotis tam tikra tikėjimo sistema kaip savo ieškojimų pamatu. Pavyzdžiui, jeigu šiuo metu esate krikščionis, naudokitės krikščioniškomis evangelijomis kaip savo pamatu arba kelrode žvaigžde. Tačiau, užuot žiūrėję į evangelijas kaip į kažkokį absoliutų dalyką ir užuot laikęsi pažodinės ar fundamentalistinės evangelijų interpretacijos, leiskite savo aukštesniajam aš suteikti jums gilesnį evangelijų supratimą.

Kitaip tariant, nesiūlau jums pulti į tapatumo krizę, išmetant viską, kuo iki šiol tikėjote. Siūlau atverti savo protą gilesniam supratimui, nei jums duoda dabartinė jūsų tikėjimo sistema, ir tuomet pasinaudoti tuo kaip pamatu nuolatiniam, niekada nesibaigiančiam savojo supratimo auginimui.

Augdami šiame supratime, turite žinoti, kad jums galėtų būti naudinga studijuoti dvasinius mokymus, kurie nepriklauso dabartinei jūsų tikėjimo sistemai. Jeigu pajusite vidinį paskatinimą tai daryti, išdrįskite jam paklusti ir neužverkite savo proto šiam vidiniam vedimui. Pavyzdžiui, galite pripažinti, kad amžių bėgyje buvo daug krikščionių mistikų. Drįskite studijuoti jų paliktus raštus.

Nepamirškite, kad pagrindinis dualistinio proto ginklas yra kaip nors jus priversti, dažniausiai naudojantis baime ir abejonėmis, įsikibus laikytis savo dabartinių įsitikinimų. Būtent dualistinis protas nori jus įkalinti proto kalėjime, kuriame nėra augimo. Jūsų aukštesnysis protas ir jūsų dvasiniai mokytojai, įskaitant ir mane, visada norime, kad judėtumėte link gilesnio gyvenimo supratimo.

Viskas priklauso nuo to, kuriuo keliu nuspręsite eiti. Ar eisite keliu, kuris atrodo teisingas žmogui, prisirišimų, baimės ir uždaro proto keliu? Keliu, kuris verčia žmones galvoti, kad kelias į išganymą eina per išorinę organizaciją ar doktriną? Ar eisite tikruoju keliu, vis gilesnio supratimo, įgyjamo per asmeninį Kristiškumą, keliu?

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com