Kas yra jūsų tikrasis aš?

TEMOS: Kas yra jūsų aš? – prašymas nuteisti ego – Sąmoningasis AŠ yra tikras, net jeigu tapatinasi su kažkuo, kas yra netikra – ne viskas jūsų esybėje yra jūsų aš dalis – kas yra jūsų aš?

Klausimas: Norėčiau žinoti, ar teisinga kviesti Kristaus teismą sau, kai norime augti, bet esame pasimetę.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Nenoriu jūsų skatinti kviesti teismą sau, nes kas yra jūsų aš? Mano mylimieji, galite kviesti Kristaus teismą savajam ego ir savo žmogiškiems tvariniams. Tačiau neturėtumėte kviesti Kristaus teismo sau, nes galite pamanyti – savo prote – kad jūsų „aš“ apima visą jūsų esybę. Ir nėra jokios būtinybės kviesti Kristaus teismą savo Sąmoningajam AŠ, nes Sąmoningasis AŠ yra paties Dievo tąsa ir todėl teismas jam nėra reikalingas.

Teismas yra veiksmas, kuris yra skirtas žemesniajai sąmonės būsenai. Taigi, nors tai yra tiesa, kad Sąmoningasis AŠ privalo pasirinkti palikti dualistinę sąmonę – visgi nėra jokios būtinybės kviesti tam teismą. Galite kviesti teismą savajam ego, idant Sąmoningasis AŠ galėtų pamatyti, kas yra šis ego, nes teismas atskiria tikrą nuo netikro.

Tačiau nėra jokios priežasties kviesti teismą tam, kas tikra – nes, nors mes sakome, kad Sąmoningasis AŠ yra tai, kuo mano esąs – didesnė realybė čia yra ta, kad Sąmoningasis AŠ visada yra Dievo tąsa. Ir todėl Sąmoningasis AŠ yra tikras, nors gali būti susitapatinęs su netikru tapatumu.

Suprantu, kad tai yra labai subtili mintis, apie kurią jums gali tekti šiek tiek ilgiau pamąstyti. Tačiau nenoriu, kad įžengtumėte į proto būseną, kurioje Sąmoningąjį AŠ pradėtumėte laikyti netikru, net kai jis yra susitapatinęs su ego. Ir todėl noriu, kad visada laikytumėtės vizijos, jog Sąmoningasis AŠ yra tikras, ir kad tik išorinis tapatumo jausmas, išorinė asmenybė yra netikra.

Noriu, kad pamąstytumėte apie šį subtilų skirtumą, kuomet suvoktumėte, kad, nors Sąmoningasis AŠ yra susitapatinęs su ego ir su mirtingu tapatumu, šis tapatumo jausmas neturi jokios absoliučios realybės, tačiau Sąmoningasis AŠ yra tikras. Ir vienintelis būdas Sąmoningajam AŠ ištrūkti iš mirtingo savo tapatumo jausmo yra per suvokimą, kad mirtingasis aš yra netikras, kai tuo tarpu Sąmoningasis AŠ YRA tikras. Ir nors nupuolė į atskirtį ir dualizmą, jis neprarado savo esminės realybės Dievuje.

Ir juk tikrai nekviestumėte teismo Dievui. O kadangi Sąmoningasis AŠ yra Dievo individualizacija, tai tuomet ir jam nekviestumėte teismo. Tad jums reikia pamąstyti, kaip į save žiūrite, kuo SAVE laikote. Nes, žinoma, pasaulis jus programuoja manyti, kad viskas, kas yra jūsų esybės dalis, yra ir jūsų aš dalis. Tačiau tai, žinoma, nėra tiesa.

Ir tai, iš tiesų, yra viena iš iliuzijų, kurią jums reikia nusimesti dvasiniame kelyje, kuomet imate suvokti, kad tam tikri elementai jūsų esybėje nėra jūsų savasties dalis. Nes realybėje, nė vienas jūsų žemesniosios esybės aspektas nėra Sąmoningojo AŠ dalis – tai tiesiog yra filtras, įrankis, per kurį Sąmoningasis AŠ reiškiasi šiame pasaulyje. Tačiau Sąmoningasis AŠ yra DAUGIAU.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com